Per Martin Knutsen, jeg håper du har rett i at det er en fordel for pasientene på Nesna at de må vente minst en halv time ekstra på ambulansen

Budskapet var klart fra de som møtte opp på Folkeaksjonen.

Budskapet var klart fra de som møtte opp på Folkeaksjonen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er når helsedirektørene ved de lokal sykehusene får tanker om at sentralisering gir større sikkerhet for distriktene det begynner å bli farlig, skriver Jan-Erik Paulsen i et leserbrev.

DEL

LeserbrevHelsevesenets rammeverk

Per Martin Knutsen, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset skriver i sitt innlegg i Helgelands Blad den 20.juni at det offentlige helsevesenet i Norge setter trygge rammer rundt hver og en av oss, livet gjennom. Det velferdsgodet, som dette sikkerhetsnettet utgjør, har det tatt generasjoner å bygge opp, men, Per Martin Knutsen, det tok deg bare et møte å rive ned sikkerhetsnettet igjen. Det er ikke rammeverket for helsetjenesten det er mangler ved, det er når helsedirektørene ved de lokal sykehusene får tanker om at sentralisering gir større sikkerhet for distriktene det begynner å bli farlig.

Det er ca 2000 innbyggere på Nesna, samt 37.000 overnattingsdøgn i året på Havblikk camping. I tillegg har vi videregående skole og universitet som ikke er med i innbyggertallet, disse personene har du gitt et dårligere sikkerhetsnett ved at ambulansen flyttes en halv time fra Nesna. Som kompensasjon skal det stå en tom bil på Nesna hvor det skal komme tilreisende for å betjene, hvilken sikkerhet er det ?

Samtidighetskonflikt

Ved samtidighetskonflikt hvor det er bruk for ambulanse i Lurøy og Nesna setter du ambulansepersonalet i en umenneskelig valgsituasjon og du setter menneskeliv på spill. Er det i slike situasjoner den tomme bilen på Nesna viser sin styrke ved at det kommer en tilreisende for å bruke den til å kjøre til pasienten som trenger øyeblikkelig hjelp.

Du sammenligner dagens ambulansetjeneste med det vi hadde for 20 år siden, da har du ikke fulgt med i timen. Dagens ambulansetjeneste er selvfølgelig på et langt høgere nivå en det var for 20 år siden. Ambulansestasjonene har bedre utstyr og personalet er mer skikket til å yte livreddende førstehjelp.

Økt pasientsikkerhet

Du mener at ambulansestasjonen på Nesna må legges ned for at vi i på Nesna skal få økt pasientsikkerhet, hva hjelper det om du har verdens beste kirurger i en ambulanse hvis den ikke kommer fram før pasienten er død.

Per Martin Knutsen, du skriver videre Dersom foreslåtte endringer ikke fører til økt kvalitet og økt sikkerhet for pasientene, skal de legges til side. Jeg vil at du nå offentliggjør hvilke kriterier du legger til grunn for å vurdere om dette gir større sikkerhet for innbyggerne på Nesna, eller er det kriterier du skal lage deg senere slik at de tilfredsstiller endringene ?

Du mener at ambulansestasjonen på Nesna må legges ned for at vi i på Nesna skal få økt pasientsikkerhet, hva hjelper det om du har verdens beste kirurger i en ambulanse hvis den ikke kommer fram før pasienten er død

Du må være så ærlig med oss i de berørte kommunene at du sier at du ikke under noen omstendigheter vil legge ned de nye ambulansestasjonene du bruker millioner av kroner på å bygge opp i Utskarpen og Trofors.

Endringene gjennomfører du, ikke for at vi i distriktene skal få en bedre ambulansetjeneste, du flytter ambulansestasjonen fra Nesna til Utskarpen for å bruke ambulansen på Mo, noe som forverrer vårt sikkerhetsnett enda mer.

Til slutt vil jeg si Per Martin Knutsen, jeg håper jeg tar feil og at du har rett i at det er en fordel for pasientene på Nesna at de må vente minst en halv time ekstra på ambulansen.

Jan-Erik Paulsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags