Nordland har 4.100 km fylkesvei. Statsbudsjettet gir ingen mulighet for å gjennomføre opprusting og nødvendig vedlikehold på fylkesveier og broer

Mona Nilsen, gruppeleder Nordland Arbeiderparti, mener at Høyre kutter i fylkene og skylder på alle andre.

Mona Nilsen, gruppeleder Nordland Arbeiderparti, mener at Høyre kutter i fylkene og skylder på alle andre.

DEL

LeserbrevHøyre kutter i fylkene - og skylder på alle andre

I Nordland Høyres forslag til budsjett lå økning i fergeprisene inne. Samtidig godtar de at høyreregjeringen kutter i overføringer til fylkene – og presterer samtidig å skylde på fylkene.

Den virkeligheten stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) beskriver, er i beste fall villedende. Situasjonen kystfylkene er havnet i, skyldes 6 år med den blåeste regjeringen i moderne tid. Kystbefolkninga er nedprioritert, og samtidig er store penger flyttet fra distriktsfylker til sentrale strøk gjennom et nytt inntektssystem som regjeringen presset gjennom mot Arbeiderpartiets stemmer.

I tillegg stilles krav om grønt skifte for buss, ferge og hurtigbåt, uten at det følger penger med som monner.

Når inntektene skrelles så kraftig bort, av høyreregjeringen – ja så må vi som ansvarlig fylkesting også kutte utgiftene. Dette vet også Høyre, som nå prøver å dekke over regjeringas manglende satsing i Nordland. Det er trist at ikke Nordland Høyre står sammen med Arbeiderpartiet i kampen for tilstrekkelig midler til tjenester til folk.

Ikke troverdig

Når stortingsrepresentantene Margunn Ebbesen (H) og Jonny Finstad (H) raser mot fylkesrådet for at de tvinges til å ta ned tilbud eller øke prisene, er det ikke troverdig. Dette kommer fra de samme representantene som har stemt for å legge ned lærerutdanninga på Nesna og et budsjett med kraftige kutt til Brønnøysundregistrene.

Videre har de vært med å bestemme å legge ned lisenskontoret på Mo og vært med på å innføre nytt inntektssystem som Nordland kom dårligst ut av. Enhver som har greie på geografi og værmessige utfordringer skjønner at det blir feil når sambandet Lurøy-Træna får samme tilskudd som Moss-Horten.

For Nordland fylkeskommune må utgiftene reduseres med om lag 500 millioner. Bakgrunnen er først og fremst regjeringens omlegging av inntektssystemet, nye omfordelinger og stor underfinansiering av fylkesveiene. Nordland taper blant annet fordi vi har stadig færre i aldersgruppen 16-19 år. Når vi får nærmere en halv milliard kroner mindre å rutte med fra 2023 får det store konsekvenser for fylkeskommunens tilbud på båt, ferge, buss og videregående skoler. Og det er til tross fra at om lag halvpartene av kuttene skal tas gjennom effektivisering av egen organisasjon.

Tunnel-sendrektighet

Og «moroa» som regjeringa har lagt grunnlaget for, stopper ikke med det:

Nordland fylkeskommune har 4.100 km fylkesvei. Statsbudsjettet gir ingen mulighet for å gjennomføre opprusting og nødvendig vedlikehold på fylkesveier og broer.

Nordland fylkeskommune har 25 tunneler som er mer enn 500 meter lange. Kostnadene for å oppfylle tunnelforskriften er beregnet til 2 milliarder mens det ligger inne 83 mill. kroner i budsjettet for 2020. Det er positivt at midlene ligger inne, men med høyreregjeringens tempo tar det 25 år å komme i mål.

Avsetter

I debatten om fylkeskommunens budsjett er det noen som snakker mye om overskudd. Det hevdes at fylket har stort «overskudd», og at vi setter penger i banken i stedet for å bruke dem på innbyggerne.

Dette er en underlig debatt. Vi bruker selvsagt alle pengene våre, det skulle bare mangle.

I vedtatt budsjett er denne resultatgraden for 2020 satt til 483 millioner kroner. Det gir 6,8 %. Når for eksempel Høyre sier at de vil kutte dette med 285 millioner, forsøkes det å gi et bilde av at dette ikke har noen konsekvenser. Jeg vil derfor si noe om de største postene i den omtalte resultatgraden.

115 millioner kroner er avsetning til det som kalles premiavviksfond, eller fremtidig pensjon. Jeg tror heller ikke at Høyre ønsker å ta av pensjonsfondet til ansatte.

83 mill. er satt av til tunellvedlikehold, øremerkede midler fra staten som vi ikke kan bruke på andre ting. 62 millioner kroner er til rassikring. Dette er midler som kommer på samme måte som tunellpengene. Hvis dette kuttes, så bruker vi penger departementet har gitt oss for å trygge veiene, til andre formål. Det kan vi ikke gjøre.

Til sammen er dette 260 mill. kroner.

Får konsekvenser

Da er det 178 mill. kroner igjen. Her er det penger til Europeisk kulturhovedstad, til elektrifisering av busser og utstyr til skolene. Dette kan man selvsagt prioritere bort hvis man er uenig.

Her ligger også penger til andre investeringer, på 106 mill. kroner. Hvis disse kuttes, må man, i beste fall, bruke mer penger på renter og avdrag.

Når for eksempel Høyre vil fjerne 285 mill. fra resultatgraden, så må dette få konsekvens for noen av de viktige punktene overfor.

Stjerne i boka i Oslo

Nordland Høyre bedriver bare bevisst tåkelegging. Arbeiderpartiet kan leve med det, men befolkninga hadde fortjent bedre ombudsmenn og ombudskvinner.

Bare i 2020 får Nordland 73 millioner mindre enn lønns- og prisveksten. 73 millioner som kunne betalt for lavere billettpriser, flere klasser i videregående opplæring, utstyr til yrkesfag eller kulturtilbud til ungdom.

Det er trist å se politikere fra Nordland som er mest opptatt av å få stjerne i boka på Høyres hus i Oslo og ikke opptatt av å ivareta dem som har valg dem inn.

Mona Nilsen,
gruppeleder, Nordland Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags