Rana Blad fremstiller det ensidig negativt. De sier at vi tømmer sparegrisen. Nei! Vi gjør ikke det

Leder i Rana Ap, Linda Eide, kommenterer i dette leserinnlegget at hun ikke er enig med Rana Blads leder fra tidligere denne uka.

Leder i Rana Ap, Linda Eide, kommenterer i dette leserinnlegget at hun ikke er enig med Rana Blads leder fra tidligere denne uka.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LESERBREV Desember måned er en aktiv måned. Denne måneden innehar mange koselige aktiviteter som julehandling, baking og vasking.

Det er også måneden for budsjettbehandling. Sist uke behandlet kommunestyret budsjettet for 2017 og økonomiplanen for 2017-2020. Dette går aldri upåaktet hen. Tradisjon tro legger partiene frem sine forslag og ønsker for utviklingen av Rana kommune og prioriteringer av tjenestetilbudet for innbyggerne.

Det er heller ingen overraskelse at det fremkommer forskjellige forslag til finansiering av disse utgiftene. Det er helt klart at de politiske skillelinjene kommer tydelig frem her.

Noen ønsker mer eiendomsskatt og noen ønsker å outsource kommunale tjenester. Noen ønsker å ta ned netto driftsresultat og noen ønsker å bruke av disposisjonsfondet.

Det er bemerkelsesverdig at lederen i Rana Blad ukritisk hiver seg på alle argumenter fra opposisjonen

Rana Ap ønsker ikke å outsource kommunale tjenester. Vi ser ingen gevinst ved å gjøre dette. Mange kommuner som har gjort dette tar tilbake tjenestene fordi det ikke er hensiktsmessig eller lønnsomt. Rana Ap mener at kommunalt ansatte gjør en god jobb og leverer gode tjenester. At leder i Rana Blad synes dette blir gjentatt til det kjedsommelige får stå for hennes regning.

Kommunestyret er arbeidsgiver for de kommunalt ansatte og Rana AP har tillit til våre ansatte. Lederen i Rana Blad nevner outsourcing av revisjonen som et godt eksempel som har spart kommunen for flere millioner kroner. Indre Helgeland Kommune Revisjon var et Interkommunalt selskap (IKS) som var eid av 7 kommuner og som vi kjøpte tjenester fra. Det har altså aldri vært kommunalt og kan derfor ikke anses som outsourset. Dette ble også forklart fra talerstolen.

Det er bemerkelsesverdig at lederen i Rana Blad ukritisk hiver seg på alle argumenter fra opposisjonen. Også når det gjelder kostnadsoverslagene til KF bygg. De er beregnet ut fra Kostragruppe 13 og handler kun om hvor mange kvadratmeter bygg Rana kommune bør ha i forhold til sammenlignbare kommuner.

Altså er ikke nøkkelen KF bygg, for å spare penger, men en bestilling fra kommunestyret til adm inistrasjonen om å selge bygg. Dette har rådmannen vært helt klar på.

Rana Arbeiderparti har valgt å bruke midler fra disposisjonsfondet til helse og omsorg. Vi gjorde det i fjor og sa at det var et engangstilfelle. Men vi gjør det i år også fordi vi må gjøre det. Rana Blad fremstiller det ensidig negativt. De sier at vi tømmer sparegrisen. Nei! Vi gjør ikke det.

Disposisjonsfondet er et fond som vi kan bruke når vi har et ekstra behov for det. Vi sparer penger på fond som kan brukes når vi har et ekstra behov som ikke kan løses innenfor driftsrammen. Og det hadde vi i år også.

Jeg anbefaler innbyggerne å se på overføringen på nett hvis de vil ha innsikt og forståelse på hva som skjer i kommunestyret.

Ønsker alle sammen en fredfull og fin jul.

Linda Veronika Eide

Leder Rana AP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken