Gå til sidens hovedinnhold

I år har vi et spesielt fokus på å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt

Artikkelen er over 5 år gammel

LESERBREV Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2016 markeres Barnehagedagen 1. mars. Les høyt for oss! er slagordet for dagen. I år har vi et spesielt fokus på å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna.

Vi ønsker å vekke barnas interesse for bøkenes verden og lesing. Den verdien det gir i forhold til å stimulere fantasi, skaperevne, utvikle begrepsforståelse, fornemmelse av språkets innhold og form. Gode og varierte opplevelser med høytlesing danner et godt grunnlag for senere leseopplæring, leselyst og leseglede.

I barnehagen er det en pedagogisk tanke bak leseopplevelsen. I dette legger vi at det må være bevissthet rundt hvilke bøker man velger, hvordan de presenteres, hvor tilgjengelig de er for barna og hvilke rammer man setter for høytlesingen.

Både utvalg av bøker og presentasjonsform påvirker leseopplevelsen. Presentasjon i gode omgivelser, der den ansatte leser med innlevelse, variert stemmebruk, toneleie og der barna får medvirke i lesestunden, gir gode vilkår.

Som lærere i barnehagen ser vi at lesestunden også omfavner mer enn bare språkutvikling. Den gir mulighet til å bruke litteratur for å «vise vei» i livet, nærhet og kontakt, bearbeiding av følelser og vanskelige temaer. Den innbyr til gode samtaler og refleksjon mellom barna og den som leser. Lesestunden gir en god anledning til virkelig å se hvert enkelt barn.

Vi ønsker at alle barn i barnehagen skal ha mulighet til å bli lest høyt for hver dag!

Gjennom barnehagelærerutdanningen har vi lært hvordan vi skaper de beste leseopplevelsene ved å arbeide tverrfaglig og styrke flere sider ved barnets personlighetsutvikling. For å sikre gode leseopplevelser for alle barn trenger vi flere lærere i barnehagen.

Lykke til med Barnehagedagen 2016.

Kontaktforum barnehage, Utdanningsforbundet Nordland

 

Kommentarer til denne saken