Statistikk kan brukes til så mangt. Det illustrerer RB 20. juni der det heter: «For første gang siden 2007 flytter det flere fra Rana enn til Rana … innbyggerutviklingen i Rana første kvartal i 2018 er slett ikke hyggelig lesning for kommuneledelsen i Rana og kommuneadministrasjonen».

Eg trudde først at det var noen i kommuneledelsen som hadde en slik bekymring. Men nei, det er journalisten som har trukket den konklusjon at noe ikke er hyggelig for kommuneledelsen. Den «ikke hyggelig lesning» er at netto tilflytting i 2018K1 var -18.

 

Følgende har eg henta fra ssb.no: Siden nyttår 2007 har Rana kommune hatt 9 kvartal med negativ netto tilflytting på 18 personer eller mer. Målt over kalenderåret var det nedgang i folketallet i årene 2007 og 2015. I hele perioden 2007-2018 økte folketallet med 1040 personer.

Det er altså ikke sant at netto tilflytting ikke har vært negativ siden 2007.

Kvartalsvis negativ nettoflytting har vært vanligst i 3. kvartal. Det skjedde i 6 av 11 år. Dette har nok sammenheng med at seinsommeren er den beste flyttetida.

Rana har sysselsettingsvekst. I årene 2015-2017 økte antallet arbeidsplasser (sysselsatte etter arbeidskommune) betydelig mer enn gjennomsnittet for Nordland (2,2 % mot 1,8 %).

Når sysselsettinga måles etter bokommune er det svakere økning, men fortsatt klart over fylkessnittet. Differansen betyr at innpendlinga til Rana har økt.

Så forteller statistikken at Hemnes kommune har mista mange arbeidsplasser samtidig som antallet sysselsatte bosatt i Hemnes har økt. Denne differansen forteller at utpendling fra Hemnes har økt.

Det ser altså ut som Rana har fortsatt sin sysselsettingsvekst delvis på innpendlet arbeidskraft fra Hemnes. Dette er også et bidrag til å forklare negativ netto flytting 1. kv. 2018. For tallene for inn- og utflytting forteller at innflytting har svikta mer enn utflytting sammenligna mot tidligere år.

Flyttetallene for 1. kv. 2018 gir ikke grunn til verken hygge eller uhygge. Folketallets grunnmur er sysselsettinga, og den har utvikla seg helt normalt.

Rana er arbeidsplassmaskinen på Helgeland, men målt mot de beste i Nord-Norge er vi middelmådig. Sysselsettingsveksten bør derfor økes!

Trond Ørjan Møllersen