Verken May eller Kai har begrunnet hvorfor de stemte slik. Det er neppe tilfeldig

Bjørnar Skjæran, leder Nordland Ap

Bjørnar Skjæran, leder Nordland Ap

Artikkelen er over 3 år gammel

May Valle (V) og Kai Henriksen (H) vil ikke snakke om sakens kjerne, skriver Bjørnar Skjæran (Ap).

DEL

LeserbrevLeserinnlegget mitt, som sto på trykk i Rana Blad mandag, har tydeligvis satt sinnene i kok hos May Valle (V) og Kai Henriksen (H). Gjennom hvert sitt leserinnlegg forsøker de å flytte fokus bort fra det som er sakens kjerne: at deres fylkestingsgrupper stemte mot et forslag om å anbefale den tyske modellen for framtidig finansiering av NRK (les alle tre leserbrevene lengre ned i saken, red. anm.). Det er fullt forståelig, da denne stemmegivningen ikke er gode nyheter for alle som er opptatt av de 130 arbeidsplassene som er i fare. Jeg kan ikke se at det på noen måte er utilbørlig av meg å gjøre oppmerksom på dette. Kai skriver i sitt leserinnlegg at ansatte ved NRKs lisenskontor heller bør ”bli tilgjengelig til å løse andre av fremtidens oppgaver som står i kø”. Hvilke oppgaver er dette? Kan offentligheten få ta del i hans plan for omstilling av virksomhetene?

Det som fortsatt forundrer meg, og som verken May eller Kai svarer på, er hvorfor de stemte som de gjorde? Rana kommune hadde vært svært tydelige på, for alle partigrupper, at tillegget de ønsket var viktig og at et slikt vedtak ville styrke kommunen og fylket i den politiske jobben som må gjøres for å sikre de 130 arbeidsplassene som nå står i fare for å forsvinne dersom Regjeringens politikk gjennomføres. Dersom Høyre og Venstre mener andre løsninger er bedre, må de gjerne mene det - men det er et viktig demokratisk prinsipp at man også redegjør for konsekvensene av den politikken man fører eller det ståstedet man har.

Fylkestinget er demokrati i praksis

Saker som skal behandles i fylkestinget forberedes normalt av fylkesrådet, som avgir sin innstilling. Vi har gode tradisjoner for at de som ønsker å påvirke behandlingen i fylkestinget gis anledning til det, ved at de får framføre sitt budskap enten overfor partigruppene eller i fylkestingets komiteer.

Dette er demokrati i praksis. Saklige og godt begrunnede innspill resulterer ofte i at fylkestinget utdyper, justerer eller endrer på innstillingen fra fylkesrådet. Slik skal det selvsagt være. Fylkesrådets forslag til vedtak er framkommet gjennom grundige politiske prosesser, men er selvsagt ikke hogget i stein. Fylkestinget er den høyeste folkevalgte forsamlingen i fylket, og beslutningsprosessene her er selvsagt reelle. I siste fylkesting vedtok vi også endringsforslag fra H, FrP og V, uten at det ligger noe dramatikk i det.

Ingen mistillit

For Arbeiderpartiets gruppe var det både enkelt og naturlig å fremme et forslag til tilleggspunkt i vedtaket i tråd med Rana kommunes innspill. Det er selvsagt ikke et uttrykk for mistillit til fylkesrådet. Det er et uttrykk for at vi tar godt begrunnede innspill på alvor, og at demokratiet fungerer. Forslaget ble selvsagt drøftet med både fylkesrådet og våre samarbeidende partier før det ble framsatt. Det er slik det bør arbeides i ei folkevalgt forsamling i en parlamentarisk styringsform.

Høyre, FrP og Venstre stemte også for fylkesrådets innstilling, som ble enstemmig vedtatt. Vårt tilleggsforslag valgte de imidlertid å stemme imot. Dette er et faktum. Verken May eller Kai har begrunnet hvorfor de stemte slik. Det er neppe tilfeldig.

Vi er opptatt av arbeidsplassene

Saken om NRK-modellen er viktig. Den er viktig for de ansatte, for Rana-samfunnet og for Nordland. Når May og Kai forsøker å gjøre dette til en debatt om debatten, styrer de unna det som er kjernespørsmålet for mange: Hvordan kan vi bidra til den viktige jobben med å redde arbeidsplassene? Arbeiderpartiet svarte på dette spørsmålet i fylkestinget. For oss er arbeid til alle jobb nr. 1, og som fylkespolitikere jobber vi for Nordlands interesser. At May og Kai bruker tida på å tåkelegge sin og regjeringens politikk, uansett hvilke konsekvenser den får i Nordland, får være deres prioritering.

Bjørnar Skjæran

Leder i Nordland Arbeiderparti og gruppeleder i fylkestinget

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags