Skal vi heie på kulturhovedstaden – blir det viktig at kulturhovedstaden er raus med sin støtte til kulturarrangement i resten av fylket

Av
DEL

Gratulerer Bodø– Kulturhovedstad 2024

LeserbrevNordland IK har vært involvert i Bodøs søknad om å bli kulturhovedstad – hva vil dette prosjektet bety for idretten i Nordland?

Idrettens største ressurs er dugnadsånd, og den glimter til når vi føler noen truer vårt felles prosjekt. Denne gangen var det kulturministeren som skapte tvil om staten vil være med på et spleiselag som et sånt arrangement er avhengig av. Usikkerheten skapte et engasjement og en kronerulling som bare nordlendinger evner å realisere. Kanskje elsker vi å «ordne opp selv» og samtidig rette lang nese til regjering? Det samme skjedde med Artic Race – fylkeskommunene i de 3 nordligste fylkene, samt SNN, så potensialet og gikk foran – for å realisere en aldeles dumdristig ide som i dag er en stor suksess og som er godt forankra også utover landsdelen.

Sånn er folkesjela her nord!

Noen har ytret bekymring for rammevilkårene til idretten og at fokus på kulturhovedstaden 2024 skal gå på bekostning av videre bygging av kunstgressbaner og idrettshaller i Bodø. Jeg forstår bekymringen, for den er naturlig, og den har vi sett tidligere ved «tildelinger» av større nasjonale/internasjonale arrangement. Lillehammer og Hamarregionen er godt eksempel i så måte – i forkant av OL 1994. Idretten var kjempeskeptisk til hva dette ville bety for bredde og mosjonsidretten i regionen. Regionen gjennomførte et Vinter-OL som åpnet øynene for hele verden og der Norge som idrettsnasjon, og ikke minst som arrangørland, ble tiljublet. Arrangementet ble benevnt som «The best Games ever».

Kan vi så flytte konteksten til Bodø som Europeisk Kulturhovedstad 2024?

Ja i høyeste grad. For det første så håper jeg at idretten i Bodø og i Nordland står opp i en felles dugnad for at arrangementene i Bodø og resten av Nordland – blir så mange, og så bra som det er mulig å gjennomføre.

Bodø kommune ønsker idretten sterkt inn i arangementene og det tenker jeg vi må svare positivt på. Erfaringen fra 2016, da Bodø feiret sitt 150 års-jubileum er at det aldri har vært gjennomført så mange idrettsarrangement i Bodø som det året. Med god støtte fra kommunen. Så vi må alle jobbe for at flest mulig regionale, nasjonale, internasjonale idrettsarrangement skal til Bodø, og Nordland i 2024. Det er vår jobb sammen med særforbundene.

Så vil jeg samtidig utfordre Bodø til å «dele» opplevelsen Kulturhovedstad med hele Nordland. Skal vi heie på kulturhovedstaden – så blir det viktig at kulturhovedstaden er raus med sin støtte til kulturarrangement i resten av fylket.

Avslutningsvis – litt om anlegg og etterslep. Nordland har hatt stort etterslep på anlegg og tildeling har vært under 20 %. Det betyr ventetid på minst 5 år fra søknad har vært sendt og til pengene kommer på konto. Situasjon er bedre i 2019 der Bodø fikk tildeling på vel 24 %. Så er det sikkert også slik at heller ikke alle idrettsledere får sine anleggsbehov innfridd. Har deltatt på noen årsmøter i Bodø idrettsråd, som det samlende organ for idretten i Bodø, og de har jobbet meget planmessig med anleggsutviklinga. Både politikere og administrasjon lytter først og fremst til hvilke behov idrettsrådet tilkjennegir. Og senest ved tildeling 2019 så hadde Bodø over 30 prioriterte anlegg på lista si inklusiv rehabilitering.

Hvis jeg som leder i Nordland idrettskrets skal gi en karakteristikk av Bodø som idrettsby, så er det at den evner utvikling, den evner å bygge idrettsanlegg med en langt større takt og i et langt større program enn hva sammenlignbare bykommuner i Nordland evner. Og jeg har lagt merke til samarbeidserklæringen til Pinnerød & co etter valget. Flere konkurranseanlegg i svømming (25 meters anlegg), ishall og andre hallfasiliteter er med som ambisjon. Og jeg ser ikke at Bodø vil slakke av på anleggstakten nå når de har fått status Europeisk Kulturhovedstad 2024. Forutsetningen er at statusen skal gi større satsing som kommer hele kulturlivet til gode, også idretten.

Jeg har heia på Bodø før, men tenker at nå har jeg fått en ny anledning!

Hurra for kulturhovedstaden fra Arktis, så gjenstår det å se om resten av Norge heier like mye.

Reinert Aarseth

Leder i Nordland Idrettskrets

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags