Det er urovekkende at man tilsynelatende ønsker å flytte en så stor verdiskaping og beslutningsmakt ut av Mo i Rana, Helgeland og landsdelen

Odd Emil Ingebrigtsen (innfelt), styreleder i Coop Nordland, skjønner ikke hastverket han mener Coop Helgeland har med å finne sammen med Coop Midt-Norge. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Odd Emil Ingebrigtsen (innfelt), styreleder i Coop Nordland, skjønner ikke hastverket han mener Coop Helgeland har med å finne sammen med Coop Midt-Norge. Foto: Erlend Aas / SCANPIX Foto:

Av
DEL

Kronikk

Helgelands største varehandelsvirksomhet flyttes til Trøndelag?

Coop Helgeland er Helgelands største varehandelsvirksomhet, eies av medlemmene i Coop Helgeland og passerte i 2018 for første gang 1 milliard i omsetning.

Ledelsen i Coop Helgeland har initiert en prosess med sikte på å fusjonere virksomheten inn i Coop Midt Norge. Den 4. april kan vi lese i Helgelendingen at årsmøtet i Coop Helgeland enstemmig har sluttet seg til forslag fra styret i Coop Helgeland om å utrede fusjon med Coop Midt Norge. «Dette er presentert som en mulighetsstudie».

En beslutning om eventuell fusjon skal senere fattes av årsmøtet i Coop Helgeland. En svært alvorlig beslutning, som ikke kan reverseres.

Alle vet at man ikke iverksetter en fusjonsutredning uten at man mener noe med det. Det er vanskelig å forstå hvorfor man aktivt går inn for å flytte virksomhetens «ledelse og eventuelt også andre funksjoner» til Trondheim.  Resultatet er at beslutningsmyndighet, kompetansearbeidsplasser (i hvert fall etter hvert) og skatteinntekter flyttes ut fra Mo i Rana, Helgeland og landsdelen og til Trondheim.

Hvorfor gi fra seg kontrollen over Coop Helgeland i en tid der det politisk jobbes for å få tilflytting og mere styring til Helgeland?

Coop Helgeland er en bedrift som har hatt en fin utvikling de siste årene som i 2018 leverer over 20 mill i resultat.

Det kan ikke være tvil om at Coop Helgeland står godt på egne ben en tid framover, så hvorfor hastverket med å flytte til Trøndelag? Hvorfor ønsker ikke Coop Helgeland å bidra til å bygge et enda sterkere samarbeid på Helgeland og i Nordland?

Spørsmål til årsmøtet og styret i Coop Helgeland:

Er årsmøtet/styret kjent med at Coop Nordland har lagt fram et forslag til løsning/alternativ som  skissere en økt tilførsel lokalt på Helgeland av stillinger og nye arbeidsoppgaver enn dagens virksomhet i Coop Helgeland? Dette gjelder også konsernfunksjoner der man vil søke å utnytte bla Rana sine sterke sider.

I et samarbeid med Coop Nordland ville man fått en annen nærhet til administrasjon og støttefunksjoner «og på den måten styrke så vel COOP Nordland som COOP Helgeland»?

Er årsmøtet kjent med at de i Coop Midt-Norge vil få mindre påvirkningskraft inn i medlemsdemokratiet enn de ville fått i Coop Nordland? Egen region/flere representanter i Årsmøte og styre?

Er årsmøtet kjent med at andre samvirkelag på Helgeland har sendt brev til styret i Coop Helgeland og bedt om at styret stanser fusjonsutredningen som kan føre til at Coop Helgeland flytter virksomheten ut av Helgeland/landsdelen.

Er årsmøtet kjent med at Coop Midt-Norge hadde en resultatsvekkelse på ca 140 millioner kroner i 2018.

Hvordan kan vi være sikre på at en handelsvirksomhet styrt fra Trøndelag/Trondheim vil gjøre prioriteringer som gagner Helgeland?

Det er ikke vanlig å blande seg inn i såkalt «interne anliggender» som dette. Når jeg som styreleder i Coop Nordland gjør dette blir dette neppe godt mottatt av ledelsen i Coop Helgeland. Det for så være. Det er urovekkende at man tilsynelatende ønsker å flytte en så stor verdiskaping og beslutningsmakt ut av Mo i Rana, Helgeland og landsdelen.

I Coop er det en sterkt tradisjon for å ivareta de ansattes interesser i forbindelse med fusjoner. Det er sikkert også tilfelle med Coop Midt Norge. I utgangspunktet vil butikkstrukturen som i dag bestå. Spørsmålet er hva skjer om 3-5 år? Hva skjer når beslutningene tas i Trondheim?

Coop Nordland har en sterk tradisjon for samfunnsansvarlig forretningsdrift. Dvs at vi bevisst fokuserer på å bygge og utvikle butikker på mindre steder fordi butikken der er en viktig samfunns-institusjon.  Jo vi må drive lønnsomt, men vi kan tenke lønnsomhet i et lengre perspektiv enn en vanlig privat eier.

Håper at årsmøtet i Coop Helgeland  og medlemmene i COOP Helgeland tar imot dette som et godt råd fra et nært familiemedlem i Coop-familien. Årsmøtet i Coop Helgeland SA bør ikke godkjenne et eventuelt forslag om fusjon med Coop Midt-Norge.  Vi som er naboer til Coop Helgeland ønsker heller et sterkere samarbeid internt i Nordland.

Odd Emil Ingebrigtsen

Styreleder Coop Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags