Rana Blad og utflyttingen av Coop Helgeland

Odd Emil Ingebrigtsen (innfelt), styreleder i Coop Nordland. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Odd Emil Ingebrigtsen (innfelt), styreleder i Coop Nordland. Foto: Erlend Aas / SCANPIX Foto:

Av

Det er overraskende at Rana Blad er så ubekymret når en av deres viktigste private virksomheter er i ferd med å forlate Helgeland og Nord-Norge til fordel for Trondheim, skriver styreleder for Coop Nordland, Odd Emil Ingebrigtsen.

DEL

LeserbrevDet er overraskende at Rana Blad er så ubekymret når en av deres viktigste private virksomheter er i ferd med å forlate Helgeland og Nord-Norge til fordel for Trondheim.

I stedet for å sette et kritisk søkelys på Coop Helgelands fusjonssamtaler med trønderne, retter avisen på lederplass kritikk mot alle som stiller spørsmål. Kritikken rammer meg som styreleder i Coop Nordland og den rammer til og med Ranas ordfører. Mener virkelig Rana Blad at kommunes ordfører skal være stille og ikke stille spørsmål når store verdier og skatteinntekter ser ut til å være på vei ut av landsdelen?

Alle vet at man ikke iverksetter en fusjonsutredning uten at man mener noe med det. Det er vanskelig å forstå hvorfor Per Brochmann har fått gjennomslag for at Coop Helgeland skal utrede flytting til Trøndelag i stedet for å finne en enda bedre løsning i Nordland.

Når det for eksempel gjelder forbedret konkurransekraft kan man oppnå akkurat det samme med en løsning i Nordland. Det samme gjelder de ansatte, som alltid blir godt ivaretatt i interne Coop-fusjoner. Så derfor – hva er motivet for å dra til Trøndelag?

Eventuell flytting til Trøndelag medfører at beslutningsmyndighet, kompetansearbeidsplasser (i hvert fall etter hvert) og skatteinntekter flyttes ut fra Helgeland.  Når beslutningsmakten flyttes hva skjer da etterhvert med for eksempel lokal sponsing og lokal utvikling av butikktilbudet?

Hvorfor gi fra seg kontrollen over Coop Helgeland i en tid der det politisk jobbes for å få tilflytting og mere styring til Helgeland?

Ovennevnte spørsmål har ikke Per Brochmann og Coop Helgeland ikke gitt noe godt svar på.

Derfor tyr man heller til personangrep og andre velkjente hersketeknikker bla mot undertegnede og ordføreren i Rana. I offentligheten får Per Brochmann god drahjelp fra sin tidligere arbeidsplass, Rana Blad.

I forbindelse med flytting av ledelsen ved SI og nedlegging av lisensavdelingen jobber «alle» for å hindre at det skulle skje. Når det gjelder en sannsynlig flytting av en av Helgelands største bedrifter, Coop Helgeland til Trøndelag inntar Rana Blad en «ukritisk»-linje.  Skulle vi følge Rana Blads råd i Coop-saken, burde ranasamfunnet og lokalpolitikken heller ikke engasjere seg i SI og lisenssaken.

At lokalpolitikken engasjerer seg når Coop Helgeland vurderer å flagge ut sin virksomhet til Trøndelag er etter min mening en selvfølge. Ordfører Waage har såvidt jeg forstår ikke gjort noe annet enn å besvare et spørsmål i kommunestyret der han også bebuder at han vil be om et møte med Coop Helgeland for å få informasjon. Det er helt urimelig å kritisere ordføreren for det.

Utfra de tilbakemeldinger undertegnede har fått er det tverrpolitiske reaksjoner på forberedelsene til flytting som foregår i Coop Helgeland regissert av direktør Per Brochmann.

Coop Nordland blir på lederplass mistenkeliggjort for vårt engasjement i saken. Hvorfor det? Det er tvert imot helt naturlig og den største selvfølge, at vi engasjerer oss. Coop Nordland er ikke noen mistenkelig kapitalist som Rana Blad kaller oss – vi er en meget seriøs og solid virksomhet eiet av ca 60.000 medlemmer i Nordland.

For Coop Nordland og Nordland er det tragisk om Coop Helgeland skulle ende med å flagge ut sin virksomhet til Trøndelag. Dersom Coop Helgeland absolutt skal fusjonere med noen burde det være en løsning i Nordland i stedet for Trøndelag. Ikke minst fordi vi er sikre på at vi få til en bedre løsning i Nordland blir det desto mer uforståelig at Coop Helgeland ved Per Brochmann i spissen ikke aktivt ønsker dette.

Coop Nordland fokuserer bevisst på vår rolle som samfunnsbygger. Pga. god drift og bunnsolid økonomi kan vi reinvestere vårt overskudd ikke bare i egen virksomhet, men også i mange millioner i sponsing av kultur, lag og foreninger lokalt der vi driver virksomhet. Coop Nordland har også satset bevisst på å bevare og bygge nye butikker spesielt på små steder også fordi vi har et samfunnsansvar. Vi er nødt til å drive lønnsomme butikker, men pga. vår eierstruktur kan vi tenke lønnsomhet over tid.

Et annet eksempel på viktig samfunnsbygging er etableringen av lakseforedlingsfabrikken Salten Salmon, som ble offisielt åpnet den 15. mai i år. Denne etableringen er et godt eksempel på hvor viktig lokal langsiktig kapital er for å få til etablering av ny virksomhet og nye arbeidsplasser lokalt. Coop Nordland er stolt medeier sammen med dyktige oppdrettere i Salten og Helgeland.

Rana og Helgeland trenger også mer lokal og langsiktig kapital som kan investere i ny virksomhet og arbeidsplasser.

Coop Helgeland bestemmer selvfølgelig selv hvem de eventuelt skal fusjonere med. Coop Helgeland er ikke noen vanlig «kiosk på hjørnet», men en meget viktig bedrift med mange arbeidsplasser. Når man aktivt søker seg ut av Nordland må man forvente offentlig interesse. Dessuten må man ha gode svar på betimelige spørsmål enten det er fra undertegnede eller andre.  

Premissene og beslutningsgrunnlaget i denne prosessen er lagt av adm. dir i Coop Helgeland, Per Brochmann. Coop Nordland, som nærmeste nabo og naturlig samarbeidspartner, har aldri kommet i noen reell dialog i denne saken.   

Odd Emil Ingebrigtsen, styreleder Coop Nordland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags