Tillitsvalgte i Coop: Vi har tillit til prosessen, og vi har tillit til ledelsen og styrets håndtering av denne saken

DEL

MeningerVi tillitsvalgte registrerer at enkelte utenforstående aktører har meninger om Coop Helgeland, om innhold og prosess vedrørende coop-struktur fremover.

Vi i Coop Helgeland gjør et såkalt mulighetsstudium, bedriften utreder, og det er ennå ikke tatt noen beslutning. Dette er en åpen prosess vi alle har vært involvert i siden høsten 2017.

Derfor stiller vi oss undrende til måten enkelte aktører blander seg inn våre indre anliggende på. Det er trist å se at noen har klare oppfatninger uten god kunnskap, og dessuten merker vi oss at de mener noe om saken uten å ha hatt dialog med oss tillitsvalgte.

Noen formulerer seg som om dette er en svært lukket prosess, til og med både styrt og alene ledet av direktøren.

Vi tillitsvalgte vil understreke at dette har vært en åpen prosess hvor vi er godt informert og godt involvert hele veien.

Vi har tillit til prosessen, og vi har tillit til ledelsen og styrets håndtering av denne saken. Vi har jevnlige drøftingsmøter, og ansatte er også representert i de formelle fora hvor strukturdiskusjonen har vært oppe til behandling gjentatte ganger de siste par årene.

Årsmøtet har også tidlig gitt sin tilslutning til fusjonsalternativer - og senere i likhet med oss tillitsvalgte støttet et mulighetsstudium for fusjon med Coop Midt-Norge.

Vi har deltatt aktivt hele veien, og er trygge på måten det arbeides på.

For de tillitsvalgte;
Unn-Kristin Straumbotn, hovedtillitsvalgt for Handel og Kontor i Coop Helgeland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags