Flertallet i MPR-utvalget overser i realiteten næringslivets behov for forutsigbare rammebetingelser

Per B. Brochmann

Per B. Brochmann

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er nå fritt fram for å kreve unntak fra både det ene og andre, skriver Per B. Brochmann.

DEL

LESERBREV Politikerne er allerede i ferd med bryte egen vedtatt kommunedelplan for sentrumsgrenser på Mo. De gjør unntak fra planen ved første sving – på tross av selv det ordføreren tidligere har sagt.

For næringslivet er forutsigbare rammebetingelser overmåte viktig. Og for politikerne er planverket verktøy nr. 1 for å styre utviklingen i ønsket retning.

Derfor var fjorårets debatt om kommunedelplanen på Mo viktig. Alle aktører fikk mulighet til uttrykke sin mening, deriblant Coop Helgeland som mente at man skulle beholde sentrumsgrensene som de var. For å bidra til et levende og livskraftig sentrum; med fortetting, et attraktivt sentrum med detaljhandel og korte avstander. Bærekraftig og fordelaktig for miljøet.

Fra Langneset til Mo Handelspark kunne det være mer arealkrevende handelsvirksomhet og storhandel. Og i Mellomvika skulle det være industri/kontor – og ikke detaljhandel.

Denne kommunedelplan for Mo og omegn ble vedtatt av kommunestyret for bare halvannet år siden, 16. juni 2014.

Tidligere hadde Bunnpris fått tillatelse til å etablere seg i Mellomvika, men de lot være å realisere planene. Derved har Rana kommune all rett – og mulighet – til å følge kommunestyrets overordnede og vedtatte kommunedelplan.

Det er nå fritt fram for å kreve unntak fra både det ene og andre

Til fordel for næringslivets behov for forutsigbarhet – og til fellesskapets beste. For planverket er jo ment å bidra til ei samfunnsutvikling i et ønsket retning, i dette tilfelle forhindre at bysentrum blir utarmet.

Så leverer altså Stein Hamres Arkitektkontor AS på vegne av Snekkerfabrikken Eiendom AS et privat reguleringsforslag som åpner for en dagligvarehandel begrenset til 1.500 kvadratmeter, i Mellomvika.

Kommunens plankontor følger kommunestyrets vedtak og fastlagte prinsipper, og anbefaler nei. I samtale med meg før valget var også nå ordfører Geir Waage prinsippfast, med Ap i posisjon ville et slikt forslag bli avvist.

Men rådmannen bøyer av, og planutvalgets flertall med Arbeiderpartiet i spissen og støttet av Senterpartiet og Fremskrittspartiet overser den vedtatte kommunedelplanen, i sitt møte sist uke. De overser plankontorets påpekning av at «hele det industri/kontor-regulerte arealet i Mellomvika bør beholde sitt arealformål med sikte på videreutvikling innafor dette», som det heter i saksdokumentene.

Flertallet i MPR-utvalget overser i realiteten næringslivets behov for forutsigbare rammebetingelser. Det er nå fritt fram for å kreve unntak fra både det ene og andre. Planutvalgets vedtak – og saksdokumentene – inneholder nemlig ingen særskilte begrunnelse for et vedtak på tvers av overordnet plan.

Og ordføreren har så langt ikke grepet inn.

Han og kommunestyret har en mulighet til. Siden Utvalget for miljø, plan og ressurs (MPR) har brutt med planverket, må saken videre til kommunestyret.

Der må vi håpe på større forståelse for helheten som ligger til grunn for planverket. Hvis ikke, kan man bare droppe planverk – og gjøre vedtak fra sak til sak. Det er konsekvensen av den politiske behandlingen av denne saken, så langt.

Per B. Brochmann

Adm. direktør, Coop Helgeland SA

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken