Gå til sidens hovedinnhold

Vi stiller oss kritiske til at Diabetesforbundet, både lokalt og sentralt, går god for å bruke alternative behandlere

Artikkelen er over 2 år gammel

Kliniske ernæringsfysiologer ved Helgelandssykehuset mener det er bekymringsfullt at diabetespasienter får kostråd som strider med nasjonale faglige retningslinjer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det lokale Diabetesforbundet markerer 70-årsjubileum og har invitert helseinspirator Trine Dahlmo til å holde foredraget «Friskere med diabetes».

Vi som kliniske ernæringsfysiologer ved Helgelandssykehuset stiller oss kritiske til at Diabetesforbundet, både lokalt og sentralt, går god for å bruke alternative behandlere som formidler kostråd som både strider imot de nasjonal faglig retningslinjene for diabetes og som ikke understøttes av evidensbasert forskning. Diabetesforbundet sier de skal være nøkkelen til korrekt og oppdatert informasjon og at man skal finne slik informasjon i deres kanaler. På deres egne nettsider finner man kostråd som er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. I følge Forbrukertilsynet retningslinjer er det ikke tillatt å markedsføre behandling av sykdommer som alternative behandlere ikke har lov til å behandle.

Det er bekymringsfullt at diabetespasienter en dag skal få informasjon om at de trygt kan bruke ubegrensede mengder mettet fett i kosten, mens de uken etter får råd på lærings- og mestringskurs (LMS-kurs) av klinisk ernæringsfysiolog om å begrense inntaket av mettet fett på bekostning av umettet fett. Diabetespasienter har økt risiko for hjerte- og karsykdommer og det er per dags dato god evidens på at man reduserer risikoen for koronar hjertesykdom ved å erstatte mettet fett med flerumettet fett. Helgelandssykehuset holder LMS-kurs for diabetes type 2 pasienter flere ganger i året. Her får de kostråd i tråd med nasjonal faglig retningslinjer for diabetes for hvordan de best kan leve med sin alvorlige sykdom.

Les mer

Diabetesforbundet 70-årsjubileum markeres i Rana

 

Dette er et eksempel som belyser behovet for klinisk ernæringsfysiolog. Det finnes i dag ingen klinisk ernæringsfysiolog i Rana kommune eller frisklivsentral som kan tilby kostholdskurs. Vi har fått mange forespørsler de siste par årene om å holde foredrag på blant annet sykehjem, skoler og barnehager. For kun to kliniske ernæringsfysiologer er det begrenset kapasitet til å skulle behandle pasienter både i sekundær- og primærhelsetjenesten, samt drive med forebyggende arbeid i kommunen. Dette gjør at vi dessverre må avvise henvisninger fra fastleger og forespørsler om foredrag, noe som fører til at disse pasientene ikke får tilbud om kvalitetssikrede kostråd og heller oppsøker annen alternativ hjelp.

De nasjonale faglige retningslinjene fra Helsedirektoratet baserer seg på systematiske kunnskapsoppdateringer der alle studier med tilfredsstillende kvalitet sammenlignes opp mot hverandre. Det er viktig at pasienter og helsepersonell stiller kritiske spørsmål til hva alternative behandlere baserer sine kostråd på, og samtidig er bevisste på at dette er en kommersiell virksomhet. Det er svært viktig for pasienter med alvorlig sykdom å være klar over at alternative kostråd kan være direkte skadelig. Diabetespasienter er et eksempel på en av flere pasientgrupper som bør forholde seg til kostråd i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Slike pasienter bør også henvises klinisk ernæringsfysiolog fremfor alternative behandlere.

Med dette ønsker vi å understreke at det er et skrikende behov for en klinisk ernæringsfysiolog i Rana kommune til å ta imot henvisninger fra fastleger, holde foredrag i kommunen og være et bindeledd mellom primær- og sekundærhelsetjenesten.

Klinisk ernæringsfysiolog

Silje Sørensen og Ingrid Tofte

Kommentarer til denne saken