Nordlands eksportindustri vil få store problemer om EØS-avtalen sies opp, mener Ulriksen. Det er vanskelig å forstå for en industri som i all hovedsak eksporterer varer

Leserbrevskribenten mener at norsk industri ikke er avhengig av EØS-avtalen. Bildet viser Mo Industripark.

Leserbrevskribenten mener at norsk industri ikke er avhengig av EØS-avtalen. Bildet viser Mo Industripark.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LESERBREVMå vi være husmenn for å trygge Nordlands eksportindustri?

Administrerende direktør i Mo Industripark og styreleder i NHO Nordland, Arve Ulriksen, er dypt bekymret over den voksende skepsisen til EØS-avtalen. (Rana Blad 9. juli.)

Ulriksen forkynner at «EØS-avtalen har opptil flere ganger blitt kalt et meget solid stykke avtaleverk som har en fleksibilitet man juridisk i internasjonal sammenheng har få sidestykker til.»

Her har Ulriksen helt rett. EØS-avtalen er uten sidestykke. Ingen andre land i verden enn Norge, Island og Liechtenstein har inngått en avtale med EU der Romaavtalens frie flyt av varer, kapital, tjenester og arbeidskraft er overordnet alle andre hensyn. En avtale der Norge må innføre alt EU vedtar, eller bruke vetoretten. En vetorett som EØS-tilhengerne mener setter avtalen på spill om den brukes, og derfor ikke kan brukes. En avtale med et eget overvåkningsorgan (ESA) som Norge skal betale for å passe på at vi lydig følger EUs regler. Og en domstol som er overordnet vår egen høyesterett. Til alt overmål må Norge betale en årlig kontingent.

Det var denne husmannskontrakten Sveits stemte ned i en folkeavstemning.

Ulriksen snakker ned handelsavtalene mellom Sveits og EU. «Utallige ganger har flere av disse avtalene vær helt eller delvis suspendert med stopp i varestrøm og et ustabilt marked i disfavør Sveits.» Men likevel vil ikke Sveits, ja ikke en gang NHOs søsterorganisasjon i Sveits, inngå en EØS-avtale. Fordi de ikke vil være husmenn. Og fordi Sveits greier seg aldeles utmerket.

Sveits har en sterk kjemisk industri og en finanssektor som konkurrerer med EU. Norges eksportindustri leverer i hovedsak råvarer og mellomprodukter til EUs industri. Eksempelvis er det flere arbeidsplasser i EU basert på norsk laks enn det er i Norge. EU har rett og slett all mulig interesse av en balansert handelsavtale med Norge.

Nordlands eksportindustri vil få store problemer om EØS-avtalen sies opp, mener Ulriksen. Det er vanskelig å forstå for en industri som i all hovedsak eksporterer varer. Vareeksport er sikret full tollfri markedsadgang gjennom handelsavtalen fra 1973 som trer automatisk inn når EØS-avtalen sies opp. Dette er faktisk de fleste EØS-tilhengere enige i, de snakker mer om de regulatoriske endringene som EØS-avtalen ifølge Ulriksen har fjernet for 80 % av industrien. Om ELKEM Rana skal levere ferrosilisium til et tysk stålverk, så må de forholde seg til de krav og spesifikasjoner kunden stiller. Slik har det alltid vært både før, under og etter EØS-avtalen.

Vi påstår ikke det er uproblematisk å dra ut kontakten på EØS-avtalen. EU vil sjølsagt presse på for å opprettholde en avtale der de bestemmer, spesielt hvis de får drahjelp av norske næringslivsorganisasjoner i at EØS-avtalen er uunnværlig.

Men når røyken har lagt seg, kommer nok en avtale på plass. Fordi EU er tjent med det.

Arne Byrkjeflot

leder IndustriEnergi avd. 22, 25 år som tillitsvalgt i smelteverk.

Trondheim

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags