Det må i samråd med næringen jobbes fram en langsiktig og stabil ordning som sikrer forutsigbarhet for fiskeriene i Lurøy

Av
DEL

Lokale mottaksstasjoner og god logistikk

MeningerLurøy Sp har i lengre tid jobbet med å få gjenåpnet mottaksstasjonene i kommunen.

Etter møte med lokale fiskere ble det tydelig at frakteprisen er for høy og frakt med hurtigbåt er uforutsigbart med dårlig regularitet.

Tidligere ordfører Carl Einar Isachsen og varaordfører Børre Johannessen var i god dialog rundt dette og har hatt flere møter med samferdselsråd og næringsråd på fylke. Vi har også jobbet med å løfte problematikken innad i Lurøy. Det er signalisert at fylket ønsker å bidra til en løsning.

Fiskeriene i Lurøy har ett betydelig potensial og vi mener det er viktig at Lurøy kommune bidrar til at vi får hentet ut den verdiskapningen vi ser er mulig. Vi mener derfor det er avgjørende at Lurøy kommune erkjenner viktigheten av lokale mottaksstasjoner og aktivt bidrar til å gjenåpne disse.

Mottaksstasjonen i Aldersundet er nå i drift igjen. På Sleneset er det enda ikke kommet en løsning.

Konsekvenser av stengte mottaksstasjoner:

  • Fiskere har ikke mulighet å levere fisk.
  • Færre aktive fiskere.
  • Rekrutteringsutfordringer.
  • Tap av inntekter og verdiskaping.
  • Generelle negative ringvirkninger av lav aktivitet i næringen.

Lurøy Senterparti ønsker å løfte problematikken for å bidra til å sette fokus på konsekvensene ved lukkede mottaksstasjoner og for å sikre vekst og utvikling i fiskenæringen.

Vi ber ordføreren om å ta tak i problematikken og finne løsninger snarest mulig. Slik at vi allerede fra sesongstart kan få gjenåpnet stasjonen på Sleneset.

Dette kan blant annet gjøres ved å:

  • Raskt etablere en støtteordning hvor kommunen går inn med ett frakt tilskudd som i det minste sikrer lik pris på frakt fra Sleneset til Træna (hurtigbåt)som fra Nesøy til Træna (Fjordlast).
  • Opprettholde trykket på at fylkeskommunen må bidra.
  • Det må i samråd med næringen jobbes fram en langsiktig og stabil ordning som sikrer forutsigbarhet for fiskeriene i Lurøy, slik at lokal vekst og verdiskaping kan komme fellesskapet tilgode.

Vi ber ordføreren komme med en skriftlig tilbakemelding og håper vårt innspill kan bidra til å holde fokus på å finne en akutt løsning mens man utarbeider en langsiktig plan med tilhørende tiltak for å sikre kommunen ett aktivt fiskeri med påfølgende positive effekter.

Mvh Lurøy SPs kommunestyregruppe,

v/gruppeleder Nina Bentzen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags