Prosjektet har vært altfor lukket og personene bak har ikke vært lydhør for impulser utenfra. Mannskapet må skiftes ut

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERBREVFor over 10 år siden startet planene for bygging av storflyplass på Helgeland. Stor optimisme bredde seg i Ranas befolkning og en kjempejobb ble startet av initiativtakerne Erik Wulfsberg og Henrik Johansen. De lovet oss flyplass i løpet av tre år og Rana kommunestyre bevilget 100 mill. til prosjektet.

Målet om å få dette store infrastrukturtiltaket realisert, har siden vært en motivasjonsfaktor og en sterk drivkraft for videre vekst i Rana. Prosjektet hadde i fjor, omtrent på tiårsdagen, et gjennombrudd ved at prosjektet kom inn i Nasjonal transportplan for andre del av planperioden: 2024-2029.

Prosjektet har hatt mange motkrefter, ikke minst fra noen av våre nabokommuner i sør. Det har ikke manglet på skeptikere og pessimister som ikke ønsker prosjektet realisert. Med at prosjektet lå i planperiodens andre del måtte prosjektet forskutteres dersom det skulle kunne realiseres raskt.

Rana Kommune har derfor sagt seg villig til å gå inn med inntil 300 mill. til infrastruktur. Resterende 300 mill. av den lokale finansieringen skulle finansieres av næringslivet på Helgeland. For å få dette til må vi ha Avinor med på laget.

Så vidt meg bekjent er ikke Avinor med i prosjektet på nåværende tidspunkt og har ingen marsordre fra departementet. Uten deres støtte vil prosjektet kunne bli utsatt på ubestemt tid. Som vi vet er det på gang mrd. investeringer i Bodø med ny flyplass og ny by, som tar mye av kapasiteten til planleggende myndigheter innen luftfarten. Skiftende politisk ledelse vil også kunne gjøre omprioriteringer og skape ny usikkerhet rundt prosjektet.

I en leder for en tid tilbake tilkjennegav redaktør Marit Ulriksen en smule utålmodighet i forhold til prosjektet. Ulriksen uttrykte seg klart på at neste gang det kom noe fra Polarsirkelen lufthavnutvikling, måtte det være noe mer konkret. Jeg støtter Ulriksens syn på saken, men ønsker å gå mye lengre enn hennes utålmodighet. Jeg er stor tilhenger av prosjektet, men mener at prosjektet trenger frisk og ny luft under vingene.

Organiseringen rundt Polarsirkelen Lufthavnutvikling har stort sett vært den samme siden starten i 2007. Hvorfor engasjerte ikke eierne den største forkjemper av prosjektet utenfor Mo i Rana, tidligere stortingspolitiker Kenneth Svendsen, etter at han gikk av i fjor og var ledig i markedet for nettopp å kunne jobbe med slike prosjekt.

Han innehar de nødvendige kunnskaper som man trengte for å forsere prosjektet. Det er slike personer vi må ha inn i prosjektet for å komme oss videre. Jeg mener noen må ha sovet i timen og ikke tatt inn over seg realitetene i hvor prosjektet i Rana står.

Ser vi på Bodø så er det nok ingen tvil om at uten Frps Tom Cato Karlsen, som var statssekretær i Samferdselsdepartementet, hadde neppe prosjektet i Bodø vært der det er i dag.

Heiagjengen har vært stor og entydig om at dette er det viktigste prosjektet i Rana og på Helgeland og vi må støtte det på alle måter. Prosjektet har imidlertid vært altfor lukket og personene bak har ikke vært lydhør for impulser utenfra. Mannskapet må skiftes ut og få nye oppgaver.

Etter 10 års iherdig arbeide fortjener ildsjelene honnør og å bli erstattet med personell med større gjennomslagskraft og innflytelse for å få et prosjektet av denne dimensjon realisert.

Helge Karstensen

Gründer og prosjektutvikler

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags