Som ekte supporter og gammel gubbe stemmer jeg nei til nedleggelse, nei til sponsing av Mo IL og kreditorene deres

Stor jobb:  Prosjektgruppa har jobbet hardt i lang tid.

Stor jobb: Prosjektgruppa har jobbet hardt i lang tid.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Sannsynligheten for at dette blir en fiasko er stor. En kan helt klart ha ambisjoner på sin egen klubbs vegne uten å stemme for dette prosjektet, skriver Ronny Skansen.

DEL

LeserbrevDa begynner det å nærme seg avstemming om sammenslåing av Mo il og Stålkameratene. Dessverre bærer prosessen og informasjon som kommer ut i fra prosjektgruppa og media preg av store feil og mangler.

Media og prosjektgruppa har ensidig feil informert. Stålkameratene har pr i dag ryddig og god økonomi. Mo il har pr. i dag en gjeld på 5,5 millioner som skal dras inn i regnskapet for den nye klubben. Hvorfor har ikke media stilt spørsmål om at gjeld skal overdras inn i den nye klubben? Hvor har medlemmene fra prosjektgruppa som skal representere Stål vært? Her skal altså Stål inn å sponse med 1,3 millioner i friske penger fra hovedlaget for at Mo il tidligere har brukt penger over evne. Dette fører til andre grupper i Stål vil bli den store taperen opp i dette. Judo, ski m.m. skal altså inn å sponse Mo il og kreditorene deres. Helt ufattelig at dette ikke kommer opp av media. Kanskje er det en grunn for at Stål er negativ til prosjektet? Dette handler ikke om gamle gubber og utdaterte meninger slik Rana Blad, samt en del andre har hevdet i mange år. Jeg var selv gammel gubbe på 24 år da jeg sa nei forrige gang. Er det rett at judoutøvere på Stål fremover skal jobbe dugnad for å sponse Mo ils feilslåtte økonomi? Sammenslåing kommer opp hver gang økonomien til Mo il er på randen av konkurs.

Hvis en i det hele tatt skulle diskutere sammenslåing burde klubbene starte på likt økonomisk. Her har skal en også merkelig nok dra med seg et klubbhus med en fiktiv verdi på 4,5 millioner inn i den nye klubben. Hvis det er verd 4,5 millioner så selg det da og slette gjelda til Mo il, slik at klubben kommer nærmere balanse. Problemet nok at det ikke er salgbart og derfor handler denne sammenslåing mest som en redningsaksjon for Mo il og kreditorene. En annen sak er hvorfor en ny klubb skal starte med et klubbhus fra en av de tidligere klubbene, hvis en skal skrive ny historie. Dette henger ikke på greip. Hvorfor ikke slå Mo il konkurs hvis klubben likevel skal nedlegges? Men her skal altså det fantastiske næringslivet i Rana overdra gjelda inn i den nye klubben. Kan det være at en del av dem som har jobbet frem prosjektet har egeninteresse å få pengene tilbake? Hvorfor er ikke media på banen å graver i dette? Stiller spørsmål med revisors vurderingsevne om lik økonomisk inngang. Allerede her burde prosjektet avvises av Stål.

Stiller også spørsmål ved sammensetning av en prosjektgruppe som har en klar overvekt av Mo il sympatisører. Det virker som denne prosjektgruppa jobber uti fra at det er bare et alternativ for at rana fotballen skal opp og frem. Om en er for eller mot sammenslåing tror eg alle ønsker at fotballen i Rana skal bli best mulig. Påstander og trusler blir hele tiden fremsatt om at dette er den eneste løsningen. Andre som mener noe annet har ikke peiling. Manglende åpenhet og mulighet for å diskutere andre alternativer gjør at troverdigheten til prosjektet er dårlig forankret. Da det ble stilt noen kritiske spørsmål til økonomien på det åpne møtet, fikk vedkommende nærmest beskjed om å holde kjeft fra en av representantene i prosjektgruppa. Det er synd at prosessen til dette bærer delvis preg å ha hentet inspirasjon fra den nordlig del av Korea halvøya.

Det er nok mye som har gått galt med rana fotballen de siste årene. Tilgang på sponsormidler er bare en av faktorene. Tror det må innrømmes at det har vært mye feil pengebruk i de senere årene. Utbetaling av kjøregodtgjørelser til relativt middelmådige spillere har ikke vært med å løfte fotballen. Men det er forståelig i dagens fotball at en har behov for en del penger hvis en begynner å klatre i divisjonssystemet. Men denne prosjektgruppa filosofi virker å ha mest fokus på penger. Det er fortsatt gratis å trene. Det er sagt at kjøp av spillere til denne klubben er uaktuelt i starten. Har ikke tro på å begynne å betale/kjøpe disse samme spillerne fri skal på kort sikt skal løfte Rana fotballen opp mot tippeliganivå. Hvis bruk av penger var svaret på alt så skulle jo Mo ligget langt over Stål i divisjonssystemet. Næringslivet i Rana som skal være sponsorer for dette prosjektet burde og ta inn over seg økonomistyring. Er det de samme folkene som skal være med over i den nye klubben? Enn skulle tro at næringslivet var opptatt av å premiere de med god økonomistyring og resultater. Virker som det er liten grad av viktighet her. Det viktigste er sammenslåing for enhver pris. Det er aldri kommet frem hva næringslivet bygger sine konklusjoner fra om at sammenslåing er svaret på alt. Hvor er kunnskapen hentet fra? Det som er betenkelig også er at det er næringslivet som skal legge alle premisser for sportslig satsning. Historien viser at der næringslivet har blandet seg for mye inn i det sportslig har det ofte blitt fiasko. Hvis næringslivet vil satse med betydelig midler på fotballen i Rana så har muligheten vært tilstede i mange år. Blir for dumt å si at en er avhengig av en sammenslåing. Hvorfor er det så viktig for næringslivet å sanere grunnverdier i fotballen? Lite forståelse er det for at fotball handler om tradisjoner, kultur, historie, identitet, samhold, rivalisering m.m. Dette er verdier som media i Rana fremstiller som en hindring for utvikling. Hva hadde fotballen vært uten eksempelvis lokaloppgjør, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå? Dette er sunne verdier som fotballen vil vært drittkjedelig uten. Dra til fotballens hjemland for å se hva fotballen handler om. Det er ikke sammenslåing og sanering av fotballklubber. Det er ingenting som skulle tilsi at en ikke klarer å løfte en eller begge disse klubbene i divisjonssystemet.

Har ellers liten tro at flertallet av næringslivet vil gå inn for noen form for boikott hvis det ikke tvinges igjennom et ja til sammenslåing. Det kan fort slå tilbake på næringslivet. Det er selvsagt prisverdig det næringslivet har bidratt opp gjennom årene, men i antall kroner er det snakk om relativt beskjedne summer, bortsett i fra en del enkelt bedrifter. Ellers knyttes det fortsatt stor usikkerhet like før avstemming om hvor mye penger det er snakk om. Hvilke garantier blir gitt fremover? En bedrift som Helgeland Sparebank velger like før avstemming å komme med sine løfter, for i størst mulig grad kan påvirke utfallet. For det er klart at økonomien fremover vil må basere seg i større grad på rene penger og ikke dugnad. En glemmer fort million beløpene som er lagt ned i klubbene i form av dugnad. Ved en slik sammenslåing er det svært trolig at mange som har jobbet og slitt for disse klubbene i årevis vil forsvinne. Bløtkakespiserne har en tendens til å forsvinne når bløtkaka er spist opp og de tunge tidene kommer.

Sikkert lett for mange å sitte på utsiden å være for en sammenslåing, når det på en måte ikke angår en selv direkte. Skulle vært interessant å vite om disse bydelsklubbene var så positiv til sammenslåing av sine egne klubber. Slå i hop Selfors, Bossmo og Ytteren, Gruben og Åga. Det måte jo bli et kjempeløft for fotballen i Rana, med mindre rivalisering, bedre rekruttering og bedre samhold. Mo/Bossmo ble jo en dundrende suksess. FK Narvik en annen. Et av problemene i Rana er mange klubber i områdene rundt Mo har forsvunnet de siste årene og resterende er blitt dårligere. Ved å ha en stor bredde er sannsynligheten for å få et topplag større. Forståelig på en måte at en ønsker seg en sammenslåing av barn og ungdom i disse klubbene for å kunne stille lag i alle klasser. Men hvis en har for dårlig rekruttering vil det bare bli en kortsiktig løsning. Det må jobbes mye bedre med rekrutteringen til disse klubbene og min erfaring var at rivaliseringen mellom Mo og Stål var en berikelse. Hvis en ikke tåler rivalisering er ikke fotball rette arena.

Media har fremstått som et propagandamaskineri for en sammenslåing i mange år. Betenkelig at en ikke klarer å fremstille alle sider av saken på en seriøs måte.

Hvis en er i mot denne sammenslåingen så blir det fremstilt som at en er idiot, negativ, useriøs, egoist, mangel på ambisjoner, ikke seriøs, gammeldags, fotballen havner på steinaldernivå m.m. fra media og en del pro aktivister. Dette blir sagt uten at det knapt finnes et argument som kan vise til at dette vil bli en suksess. Sannsynligheten for at dette blir en fiasko er stor. En kan helt klart ha ambisjoner på sin egen klubbs vegne uten å stemme for dette prosjektet. Historien i Norge og utlandet bekrefter det. Virker som at de som er for sammenslåing kaver i blinde, har dårlig evne til å argumentere, ikke sjekker fakta og har dårlig vurderingsevne.

Som ekte supporter og gammel gubbe stemmer jeg nei til nedleggelse, nei til sponsing av Mo il og kreditorenes deres.

Ronny Skansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags