Vi sier ja til arbeidsplasser, men et rungende NEI om Sjonfjellet skal ofres på vegen

Illustrasjonsfoto. Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Illustrasjonsfoto. Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Naturvernforbundet i Rana og omegn skriver at en vindmøllepark på Sjonfjellet vil bestå av 120 vindturbiner, hver av disse med en høyde på opp mot 250 meter og med en egen plattform på størrelse med en halv fotballbane.

DEL

Leserbrev Hva er en "vindmøllepark?"

Ordet «park» har de fleste av oss gode assosiasjoner med; større eller mindre grønne oaser i bynære områder. En «vindmøllepark» er noe helt annet... For Sjonfjellet «vindpark» ligger det i planene at det skal opp 120 vindturbiner, det absolutt største vindkraftverket i Norge til nå. Det foreligger pr i dag ingen søknad, men utviklingen (mer strøm/turbin) går i retning av at tårnhøyden vil være opp mot 150 meter! I tillegg kommer vingene som er opp mot 140 meter i diameter. Totalhøyden går altså i retning mot 200- 250 meter høye monsterturbiner!
Til sammenligning er Tyholt-tårnet i Trondheim 124 meter høyt…

På bakgrunn av antall turbiner som er planlagt på Sjonfjellet vil vindkraftverkets utstrekning gå langs hele ryggen av Sjonfjellet fra Nesna og til Laupen i Rana. Med høyeste punkt på 848 meter vil turbinene synes på mange mils avstand både fra land og hav. De turbinene som plasseres høyst opp vil etter all sannsynlighet strekke seg godt over 1000 m.o.h! Fra tidligere søknader fra 2013 ble i alt 35 registrerte friluftsområder i Nesna og Rana vurdert i forhold til støy, skyggekast og visuell forstyrrelse! Disse søknadene hadde hhv 80 og 100 turbiner. Friluftsområder i Leirfjord eller Hemnes kommune ble ikke tatt med, da et kraftverk fysisk ikke vil berøre disse kommunene, selv om det i aller høyeste grad vil sees!

Når det blåser og turbinene går rundt, har de en fart på rundt 250 km/t ytterst på turbinvingene. Ikke rart at kollisjon med fugl og insekter er et stort problem!
Vindturbiner defineres som luftfartshindre og utløser krav om lysmerking. Her i Nord-Norge har vi lang vinter med få timer dagslys og denne lyseksponeringen vil særlig være forstyrrende på denne årstiden.
Skyggekast fra turbinene vil også være til stor sjenanse for de som bor eller oppholder seg i nærheten. I veilederen for skyggekast fra vindkraftverk (NVE) beregnes dette helt opp til 1,5 km unna turbinene!

Hver av disse turbinene har behov for en plattform. Disse er på størrelse med en halv fotballbane og består av betong og stein. Dette vil si at 60 fotballbaner (!) med betong skal etableres oppå Sjonfjellet! I tillegg til plattformene vil det være behov for et internt nettverk av veg mellom turbinene. Det vanlige er 800 meter for hver turbin. For 120 turbiner vil dette utgjøre 9,6 mil med rundt 10 meter bred veg! Videre vil det måtte lages veg fra Nesna og opp til anleggsområdet. På et fjellområde som Sjonfjellet vil dette vegnettet innebære massive ødeleggelser med sprenging i fjell og graving i terrenget for å kunne få en kjørbar veg.
I tilknytning til et vindkraftanlegg må det også settes av areal til flere transformatorstasjoner og servicebygg med parkering inne i området.

For å få transportert strømmen fra vindkraftanlegget må det anlegges et linjenett (evt det langt dyrere alternativet som er sjøkabler). I selve planområdet vil disse graves/sprenges ned i fjellet, mens strømmen ut oftest går i luftlinje. For å få fraktet strømmen fra Sjonfjellet i luftlinje vil det gå en rundt 30 meter bred linjegate som må ryddes for trær og annen vegetasjon. Dette linjenettet er i tidligere planer (ingen andre realistiske alternativer) lagt til å gå fra Sjona via Utskarpen, Straumen, Ytteren, Selfors og inn til Rana transformatorstasjon. Linjenettet ble da oppgitt til å være 45,3 km langt. Dette vil i seg selv utgjøre et massivt arealbeslag og vil kunne utløse en rekke konflikter på sin veg inn til Rana.

Sjonfjellet utgjør i dag det aller meste av inngrepsfri natur på Nesnahalvøya. Om disse planene blir iverksatt vil dette flotte fjellområdet gjøres til et gigantisk industriområde for all framtid. Skadene vil aldri kunne rettes opp.
Vi har overskudd av vannkraft til å forsyne flere battericellefabrikker og trenger overhodet ikke vindkraften fra Sjonfjellet, som heller ikke kan brukes lokalt men går ut på det «store nettet». Ifølge Torstein Dale Sjøtveit, Freyr AS, er det et skrikende behov for battericeller på markedet, bilfabrikker går for halv maskin fordi de ikke har nok battericeller. Da er det uforståelig at de battericellene som etter planen skal produseres på Mo må «brandes» med kraft fra Sjonfjellet for å kunne nå ut til kundene. Ren vannkraft uten ytterligere naturødeleggelser er en langt bedre «branding» enn et rasert Sjonfjell på bekostning av reindrifta, reiselivet, det biologisk mangfoldet og friluftslivet.

Et bredt flertall i kommunestyret i Rana sa klart nei etter søknad om utbygging av Sjonfjellet i 2013. Dette på bakgrunn av de irreversible og store ødeleggende konsekvensene dette vil føre med seg. Det er dessverre stor fare for at enkelte politiske partier nå vil ofre Sjonfjellet etter at batterifabrikken kom på dagsordenen. Kommunevalget er rett rundt hjørnet. Det er av avgjørende betydning hvilken sammensetning kommunestyrene i Rana og Nesna har når det skal treffes en beslutning i denne saken. V, Rødt, Sp og Krf i Rana har nylig stått fram og har tatt et klart standpunkt mot vindkraftverket på Sjonfjellet. Likeså har representanter for MDG Nesna, Nesna SV og Borgerlig Fellesliste på Nesna. Når det gjelder MDG Rana må vi si oss svært overrasket over at de ikke sier blankt nei til vindkraftanlegget all den tid vi vet at dette vil få store konsekvenser for reindrifta og at det vil legges i uberørt natur. Å være positiv til dette er stikk i strid med MDGs landsmøtevedtak fra mai i år.

Om man vil se hvordan en slik utbygging utarter seg, anbefales det å gå inn på fb-gruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya». Det er også opprettet en egen gruppe for motstand mot utbygging av Sjonfjellet «Nei til vindkraftverk på Sjonfjellet».

Vi sier ja til arbeidsplasser men et rungende NEI om Sjonfjellet skal ofres på vegen!
Godt valg!

Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn
May-Lene Meyer, Dag Johansen, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå og Espen Dahl.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken