Dessverre kan vi ikke lene oss tilbake å si at nå er det likestilling og null diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse i Rana

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

DEL

Leserbrev 3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

Ved slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992, besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede. Målet er å promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, økonomisk og kulturelt. Selv om menneskerettighets konvensjonene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet som utdanning, arbeid og helse. Derfor opprettet FN en egen konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i 2006.

Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det skal også stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker - uansett funksjonsevne.

Hva er nedsatt funksjonsevne? I følge FN har omslag 650 millioner mennesker i dagens verden fysiske og eller psykiske funksjonsnedsettelser. Ved siden av bevegelseshemming er sanse hemninger som nedsatt syn og hørsel vanligst. I tillegg kommer utviklingshemming og andre typer psykisk funksjonsnedsettelse, samt funksjonshemninger som kan følge av av hjerte - og lungesykdommer.

Hva er universell tilrettelegging? Jo, bedre samfunnet er planlagt for alle typer innbyggere, jo mindre rolle vil nedsatt funksjonsevne spille. Likeså jo mindre diskriminering av funksjonshemmede vil finne sted.

Universell tilrettelegging er en betegnelse på planlegging som tar høyde for behovene for alle typer brukere av tjenester.

Skoler skal være tilgjengelige for bevegelseshemmede i rullestol. Store bygninger skal også være mulige å orientere seg i, også for synshemmede. TV- programmer skal være tekstet for hørselshemmede. Trafikklys skal både gi lyd og lys. Skolebøker skal kunne leses av synshemmede og blinde - både på papir og/eller ved hjelp av informasjonsteknologi.

Både skole og andre offentlige bygg skal ikke inneholde materialer og produkter som kan være til skade for astma- og allergikere.

Demokratisk deltakelse i kultur og fritid er viktig for både samfunnet og for den enkelte. For den enkelte skaper det å delta og det å være inkludert, både mestring og gode vennskap. I tillegg kan det bidra til å skape innflytelse og deltakelse på flere arenaer i samfunnet.

Vi vet samtidig at både barn, unge og voksne i mindre grad enn andre deltar. Hvordan kan vi få flere personer med funksjonsnedsettelser til å delta og hvordan kan vi inkludere på en god måte?

FFO ( Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Rana har i snart 40 år arbeidet jevnt og trutt for å fremme fokus på at både de medlemmer av våre medlemsorganisasjoner og foreninger samt de av Ranas befolkning som har en eller annen funksjonsnedsettelse, skal ha like god muligheter og vilkår som de som er funksjonsfriske.

Dessverre så kan vi ikke lene oss tilbake å si at nå er det full fokus og satsning på likestilling og null diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse i Rana. Vi må hele tiden være på vakt som vaktbikkjer og «verneombud» for å gi de beste vilkår til de som er funksjonshemmede i Rana.

Styret i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken