Mindre gruvevirksomhet i Norge gir mer miljøfiendtlig industri andre steder

Alternativ: Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær Norsk Bergindustri, redegjør i leserbrevet for minst fem forhold som inntreffer om man overlater gruvevirksomheten til andre land. Bildet viser lasting av malm i Rana Gruber,Foto: Arne Forbord

Alternativ: Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær Norsk Bergindustri, redegjør i leserbrevet for minst fem forhold som inntreffer om man overlater gruvevirksomheten til andre land. Bildet viser lasting av malm i Rana Gruber,Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 4 år gammel

Generalsekretæren i Norsk Bergindustri mener det må legges til rette for økt mineralnæring i Norge.

DEL

Meninger16. mars holder jeg foredrag om bærekraftig Bergindustri på Geonor-konferansen i Mo i Rana. Der vil jeg blant annet ta opp at miljøbevegelsen aldri må forklare og kvalifisere sin gruvemotstand.

Hva er alternativet til gruvedrift i Norge? På fjorårets Geonor-konferanse stilte jeg dette spørsmålet til Maren Esmark i Naturvernforbundet, uten å få svar. Siden miljøbevegelsen selv ikke svarer får jeg gjøre det selv. Minst fem forhold inntreffer om man overlater gruvevirksomheten til andre land:

1. Det enkelte prosjektet blir ofret. Man går glipp av de enkelte råstoffene, arbeidsplassene og kompetansen hvert enkelt prosjekt tilbyr. For å bruke Nordic Minings prosjekt i Engebø som eksempel, vil Sogn og Fjordane gå glipp et kompetansenav med 150 direkte arbeidsplasser og enda flere tilknyttede arbeidsplasser om Naturvernforbundet fikk viljen sin. Markedsandelene for titandioksyd vil da bli fylt av konkurrenter fra Sierra Leone og andre land med en helt annen miljø- og hms-lovgivning enn oss.

2. Norge som industrinasjon rammes. Det innebærer reduserte skatteinntekter til : staten og norske kommuner fra bergindustrien og mindre kunnskap om gruvedrift under norske forhold. Kjente norske, svært godt utredete mineralressurser vil ikke komme det norske samfunnet til gode. Det blir mindre forskning på gruvedrift under norske forhold. Vår rolle som gruvenasjon svekkes.

3. Den nordiske mineralregionen svekkes. Også Sverige og Finland har merket økt motstand mot gruveprosjekter. Våre svenske og finske kolleger har verdensledende leverandørindustri innen bergindustrien. Svekker vi utviklingen i gruvenæringen i Norden, svekker vi hjemmemarkedet til denne. Atlas Copco sa på høstmøtet vårt i Trondheim i 2013 at den teknologiske utviklingen i den nordiske gruveindustrien ligger 10 år foran resten av Europa, som i sin tur ligger 10 år foran resten av verden.

4. Den europeiske bergindustrien svekkes. Bergindustri er en typisk Not in My Back Yard-bransje. Vi vil svært gjerne ha sluttproduktene. Satt på spissen vil vi gjerne ha en mobiltelefon full av mineraler så vi kan twitre vår motstand mot sjødeponi, men vi vil ikke ha ulempene med at gruva ligger et sted der vi kan se den. Europa er storforbrukere av mineralske råstoffer, men produserer bare 4% av verdens malm og mineraler. EU har satt forvaltning av mineraler høyt på dagsorden, og de fleste europeiske land, inkludert Norge, har utviklet egne mineralstrategier.

5. Mer bergindustri overlates til stater med svakt lovverk og barnearbeid. Den internasjonale mineralnæringen er en ansvarlig bransje der globale selskaper jobber med bærekraft og samfunnsansvar. Samtidig er det mye som er uregulert. Svake stater klarer ikke å stille krav til industrien, og fristes til løsninger der fellesskapet ikke tjener på prosjektene. Fattige har ikke råd til å si nei. Bergverksmuseet på Kongsberg hadde i 2015 en svært viktig utstilling om barnearbeid i gruvebransjen. Den yngste på bildene var 6 år! Det er virkeligheten i deler av den internasjonale bergindustrien som får mer å gjøre om Europa ikke selv styrker sin egen industri.

To ting bør skje samtidig: For det første bør man legge til rette for økt mineralnæring i Norge, Norden og resten av Europa. I Norge har bergindustrien kontinuerlig dialog med miljømyndighetene for å sikre at den norske bergindustrien tar miljøhensyn og beskytter sine ansatte. Det gjør den norske mineralnæringen til et svært konkurransedyktig alternativ, ikke minst i et miljøperspektiv. For det andre må de internasjonale reguleringene styrkes. Lovverket finnes ofte, men følges ikke opp.

Svaret, som miljøbevegelsen så sjelden må ta stilling til, er altså at mindre gruvevirksomhet i Norge gir mer miljøfiendtlig industri andre steder. I Norge utvinner Norsk Bergindustris medlemmer mineraler i tråd med et av verdens strengeste miljøregelverk. Det bør også miljøbevegelsen anerkjenne.

Elisabeth Gammelsæter

Generalsekretær Norsk Bergindustri

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags