Rana vil stå igjen som en veldig lite forutsigbar og troverdig kommune. Har Rana virkelig råd til å bli venneløs på Helgeland?

Skisse: Slik kan HAFs gjenbruksstasjon på Vikaleira bli seende ut.

Skisse: Slik kan HAFs gjenbruksstasjon på Vikaleira bli seende ut. Foto:

DEL

MeningerLite holdbare argumenter mot HAF og gjenvinningsstasjon i Vika

Undertegnede er folkevalgte medlemmer fra Rana kommune i representantskapet til Helgeland Avfallsforedling (HAF) som stemte sammen med flertallet for en ny gjenvinningsstasjon i Vika på representantskapsmøtet 26. oktober. Etter at ordfører Geir Waage sitt benkeforslag mot realiseringen av gjenvinningsstasjonen og mot hele HAFs organisasjon fikk flertall i Rana Formannskap 6. november, kjenner vi det nødvendig å ta til motmæle mot det, etter vår vurdering, destruktive spill Rana kommune har satt i gang.

I motsetning til ordfører Waages kampanje mot gjenvinningsstasjonen som han flagget med en pressemelding 24. mai i år, så har hele HAFs organisasjon, og med Geir Waage tilstede i representantskapet, utredet denne saken grundig siden 2008.

Nåværende vedtatte plassering ved siden av HAFs administrasjonsbygg, sorterings- og lastehall på utfyllingsområdet i Vika er det fjerde alternativet som har vært utredet etter at bl.a. forhandlinger med Østbø ikke har ført fram og der den viktigste grunnen er at HAF ikke vil ha blandet inn våtorganisk avfall (matavfall) i anlegget slik Østbø tar imot. Gjenvinningsstasjonen i Vika skal kun ta imot tørt ryddeavfall som plast, trevirke, papir, metall, elektronikk, hvite varer og lignende. Mus- og rotteplage vil dermed være ikke-eksisterende.

Hele hensikten med en sentrumsnær gjenvinningsstasjon er å bedre tilgjengeligheten for befolkningen og dermed forbedre innsamlingen og kildesorteringen i Rana slik at mindre ryddeavfall havner på avveie i skog og mark. Anlegget er blitt enda mer aktuelt etter innføringen av bompenger mellom byen og Røssvoll. Avfallsanlegget på Røssvollhei er dessuten blitt mindre egnet og direkte farlig for publikum etter at deponiet ble stengt og folk har måttet levere ryddeavfallet mellom store anleggsmaskiner og vogntog.

Vi minner også om at Røssvoll nylig måtte stenge midlertidig etter at fylkesmannen hadde anmeldt fire avvik.

Ordfører Waage har prosedert på at tomten er uegnet og at anlegget i Vika er for dyrt. Imidlertid har HAFs organisasjon regnet ut at dersom lokaliseringen blir spredd mellom Røssvollhei, eksisterende sorterings- og lastehall i Vika og en ny, ekstern tomt for gjenvinningsstasjonen, så vil dette gi en merkostnad i driften på ca. 0,5 millioner kr. pr. år i økte transportkostnader, avskrivning på (flere) anleggsmaskiner mm.

Nettopp tomta i Vika ved siden av sorterings- og lastehallen gir de laveste driftsomkostningene, de beste samvirkegevinstene for HAF og ikke minst de laveste CO2-utslippene fra transport.

Så har ordføreren argumentert med at HAF ligger i Norgestoppen i å øke renovasjonsavgiften og at det ikke framgår av HAFs økonomiplan hvordan investeringen i gjenvinningsstasjonen kommer til å øke disse ytterligere. Ja, det er riktig at HAFs renovasjonsgebyr isolert sett er høyere enn de andre avfallsselskapene i Nordland.

Men HAF er også det eneste selskapet som henter søpla ukentlig. Alle de andre henter annen hver uke. Dette er en viktig hygienisk kvalitet, spesielt om sommeren. Videre henter HAF søpla på 20 meter. IRIS i Bodø henter f.eks. kun på 1 meter. Ødelegges søppeldunken, er dunkbytte i HAF gratis. I SMIHL og IRIS koster dette hhv. 400 og 240 kr. Videre har HAF de siste par årene utstedt tre gratis klipp pr. husstand for avfallslevering på Røssvoll (hvilket har medført en betydelig økning i innlevert søppel).

Og hvis en sammenligner prisen vi betaler i HAF pr. liter avfall, så ligger HAF blant de laveste i Nordland med kr. 0,624 mot f.eks. kr. 0,921 i Reno-Vest i Vesterålen (kilde: statistikk utarbeidet av HAFs administrasjon). Det gir m.a.o. lite mening å sammenligne renovasjonsgebyrer hvis en ikke samtidig opplyser om hva slags tjeneste en får igjen.

Investeringen på 15 mill. kr. til gjenvinningsstasjonen i Vika er budsjettert til å være selvfinansierende ved at usortert restavfall og treverk skal belastes med en pris på 1289 kr. pr. tonn. Den vil altså ikke påvirke renovasjonsavgiften til husholdningene i det hele tatt. Og som Johan Petter Røssvoll nevnte i formannskapet, det er ikke noe oppsiktsvekkende i å ta gebyr for søppel-levering. Gebyrer betales på Røssvoll allerede i dag. At gjenbruksstasjonene i distriktskommunene i HAF skal fortsette å ikke ha gebyrer, er heller ikke noe nytt og skyldes bl.a. at de er mindre tilgjengelige og åpen kanskje bare en av ukens sju dager.

HAFs representantskap vedtok enstemmig den 26. oktober, inkludert Rana Arbeiderpartis representanter med Jan Erik Arnøy i spissen, at HAFs renovasjonsavgift anbefales økt med 8% i 2019, 3% i 2020 og 2% i 2021. Grunnen til dét er ene og alene merutgiftene etter Reno-Norden konkursen i september 2017.

Hvorfor sier ikke ordfører Geir Waage noen ting om dette? Isteden foreslår han, og nå dessverre også flertallet i formannskapet, at kommunestyret også skal be rådmannen utrede de juridiske og økonomiske konsekvensene av at Rana kommune evt. går ut av HAF. Vi håper i det lengste at hver enkelt kommunestyrerepresentant besinner seg og avviser denne grunnløse mistilliten til og overstyringen av HAFs organisasjon og virksomhet.

Hvis dette ikke stoppes nå, så er det ikke bare søppelhåndteringen i Rana som blir satt år tilbake i tid. Rana kommune vil også stå igjen som en veldig lite forutsigbar og troverdig kommune og samarbeidspartner for kommunene Hemnes, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy. Har Rana virkelig råd til å bli venneløs på Helgeland?

Mary Ann Dahl, medlem i HAFs representantskap fra Rana Venstre

Dag Johansen, uavhengig medlem i HAFs representantskap, Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags