Gå til sidens hovedinnhold

Etableringen av en større flyplass med overkommelige priser, er det sterkeste argumentet for fortsatt liv i distrikts-Norge, altså Helgeland

Artikkelen er over 4 år gammel

Leder for Hemnes Høyre med tilsvar til Solveig Bratteng Rønnings leserbrev:Jeg vil berømme brorparten av det politiske miljøet i Rana, som på tvers av partipolitiske skillelinjer finner sammen og fronter den viktigste samferdselsetableringen i nyere tid på Helgeland

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Solveig Bratteng Rønning skriver i Rana Blads nettutgave tirsdag, at hun er lei ”dansen rundt gullkalven”, som hun karakteriser den forhåpentligvis nært forestående realiseringen av Hauan som.

Hun er garantert ikke den eneste som er lei: Lei av trenering i saksgang. Lei av beinkrok utført av middelmådige politikere med tilhørighet alle andre steder enn i Rana.

Samt lei av de usakligheter som tidvis flyter opp til overflaten, i diskusjonen rundt etableringen av en større lufthavn på Helgeland.

Like fullt: Så lei at man gir opp prosjektet er det heldigvis de færreste som er.

Det påstås i innlegget at ”ingen flytter hjem på grunn av flyplass.” Utsagnet etterfølges av argumentet om at man gjerne flytter hjem til Rana, bare det er jobb å få der. Til dette er det å si: Etableringen av en større flyplass er i mange henseende det samme som økte jobbmuligheter. Urbanet analyse har forsiktig konkludert med at flyplassen vil generere 1000 nye arbeidsplasser.

Ingen flytter hjem på grunn av en flyplass. Ingen! Vi flytter hjem hvis det er jobb til oss her og hvis vi tror at barna våre får det godt her  

Javisst, stemmer Bratteng Rønnings beskrivelse av vekst og optimisme i området, men ville den samme veksten ha funnet sted, om ikke næringslivsaktører over hele Helgeland øynet at flyplassen var i ferd med å bli en realitet? Jeg tror ikke det.

Videre vil jeg også bestride på det sterkeste at ”ingen flytter hjem pga flyplass.” Jeg kjenner en rekke unge, nyutdannede som oppgir mangelen på tilgjenglig infrastruktur som hovedårsaken til at de vegrer seg for å flytte hjem. Ikke fordi at ”billige billetter til syden” er viktig, men fordi Hauan kommer til å representere det knutepunktet på Helgeland som gjør at alle kan reise til, eller fra, eksempelvis Oslo for en overkommelig pris. Derfra bærer det videre ut i Norge, Europa og resten av verden.

Les også

Rana AP: Når vi vet at en medfinansiering er et krav fra staten for å realisere en ny, stor flyplass, har vi rett og slett ikke råd til å la være

 

”Hjem”, må i dette tilfellet forstås som strekningen mellom Trondheim og Bodø. I dag er det omtrent ikke mulig å reise til eller fra dette området for et beløp som ikke raserer husholdningsøkonomien hos en gjennomsnittlig barnefamilie. Sagt på en annen måte: Senterpartiet, som gjør hevd på å være opptatt av spredt bosetning og livsgrunnlag i distriktene, burde egentlig være de fremste forkjemperne for at rammebetingelsene for en slik opprettholdelse skal finne sted.

Etableringen av en større flyplass med overkommelige priser, er det sterkeste argumentet for fortsatt liv i distrikts-Norge, altså Helgeland

 

Etableringen av en større flyplass med overkommelige priser, er det sterkeste argumentet for fortsatt liv i distrikts-Norge, altså Helgeland. I manko av en større flyplass, avskjæres man også fra viktige kompetansetilskudd i regionen. Er det noe vi vil trenge fremover, så er det mer kompetanse – gjerne innenfor områder vi i dag bare så vidt øyner konturene av. Man kan faktisk trekke det så langt, at man sidestiller mangelen på reell infrastruktur med et reelt demokratisk problem.

Les også

– Vi anser at lokal tilførsel av kapital er ei forutsetning for å realisere drømmen om stor flyplass i nær framtid

 

Jeg skjønner også argumentet om å prioritere skole, eldre og omsorgstrengende. Argumentet er godt, isolert sett, men må også sees i lys av det totale bildet: Hvor mye kake er det å dele? Er det mulig å gjøre kaken større? Desto rikere aktiviteten i næringslivet er, desto større blir også skatteinngangen og desto flere blir innbyggerne på Helgeland som skal bidra til å holde liv i et sammensatt, kommunalt servicetilbud.

Så eksisterer det et punkt, som i særlig liten grad får oppmerksomhet: Rana huser Norges største industripark. Dette fagmiljøet er avhengig av en sterk og tilgjengelig infrastruktur, om det skal holde stand og vokse seg enda sterkere, hvilket burde være i allmennhetens interesse.

Les også

Rana Sp: Det skrives at det går en kule varmt innad i partiet. Og at vi slår politisk mynt og helgarderer oss

 

Avslutningsvis vil jeg berømme brorparten av det politiske miljøet i Rana, som på tvers av partipolitiske skillelinjer finner sammen og fronter den viktigste samferdselsetableringen i nyere tid på Helgeland. Det foregår lignende prosesser i nabokommunen Hemnes, hvor ideologiske forskjeller i stor grad legges til side for et felles, rungende: JA! til en større flyplass.

Den skal nemlig danne livsgrunnlaget for distriktsvennlig bosetning, også i fremtiden.


Jon-Erik Graven

Leder Hemnes Høyre

Hemnesberget

Kommentarer til denne saken