Gå til sidens hovedinnhold

Har fortellingen om Rana kommunes dårlige økonomi i alle år rett og slett vært en løgn dere har gjemt dere bak?

Artikkelen er over 4 år gammel

Nå har dere sluppet katta ut av sekken, ordfører Geir Waage og rådmann Robert Pettersen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til ordfører Geir Waage og rådmann Robert Pettersen

Befolkningen i Rana har så lenge vi kan huske, fått høre av kommuneledelsen med rådmann og ordfører i spissen at kommunens økonomi er så dårlig at det hvert eneste år må spares i de fleste tjenestetilbudene og da først og fremt i de tunge sektorene, skole og omsorg.

Skolene og den oppvoksende slekt har ikke hatt arbeidsro for utallige nedskjæring- og omorganiseringstiltak og trusler om dette. I omsorgssektoren har til sammen 37 sykehjemsplasser forsvunnet i 2015 og 2016. Hjemmetjenesten jobber under stadig mer uverdig tidspress; enerommene på nye Selfors sykehjem brukes som to-mannsrom og ferdigbehandlede pasienter hoper seg opp på sykehuset. For å nevne noe.

Rødt Rana har i mange år dokumentert at det i kommunen finnes penger i en stor og voksende konsernkonto. De årvisse netto driftsresultatene på 20 – 40 millioner kr. har bl.a. bidratt til dette  mens kommunens tjenester lider. Men da  rådmann Robert Pettersen før jul la fram budsjettforslaget for 2017, var konsernkontoen plutselig redusert fra 706 mill. kr. pr. 31.12.14  til 509 mill. kr. pr. 31.12.15 samtidig som kommunen vant i Terrasaken og slapp å punge ut med rundt 300 mill. kr.

Dette påpekte vi i et leserinnlegg i Rana Blad 13/12 i fjor og tok det også opp under kommunestyrets budsjettbehandling samme dag og spurte rådmann og ordfører: Hvor er millionene blitt av? Vi fikk aldri noe svar.

Dette reiser store og prinsippelle spørsmål ved hele kommunens drift. Og denne gangen holder det ikke med taushet, ordfører og rådmann

Les også

Innrømmer å ha "blingset" i storflyplass-saken - kommer til å stemme nei til spleiselag

 

Men nå har dere sluppet katta ut av sekken, ordfører Geir Waage og rådmann Robert Pettersen. Plutselig og uten verken formannskaps- eller kommunestyrebehandling rykker Geir Waage ut i Rana Blad og lover på kommunens vegne til sammen 300 mill. kr. til storflyplassprosjektet på Hauan der 100 mill. kr. ble bevilget i 2007, fordi Norges søkkrike stat ved statsminister Erna Solberg ikke vil ta det hele og fulle ansvaret for et slikt prosjekt. Og ikke bare det. I Rana Blad 19. januar proklamerte  Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavn og flere næringslivsledere i regionen at Rana kommune sammen med næringslivet ”er villige til å ta på seg risiko” og har inngått en finansieringsavtale som ”vil garantere for investeringskostnadene”. 

Les også

Nok et Rana-parti sier nei til å bruke 300 millioner på spleiselag for storflyplass

 

Dette reiser store og prinsippelle spørsmål ved hele kommunens drift. Og denne gangen holder det ikke med taushet, ordfører og rådmann. På vegne av foreldre og elever, pasienter og deres pårørende, flertallet av Ranas befolkning spør vi:

1) Har fortellingen om Rana kommunes dårlige økonomi i alle år rett og slett vært en løgn dere har gjemt dere bak for å trumfe gjennom en villet, men ikke økonomisk nødvendig sparepolitikk?

2) Hvordan er det mulig for dere å plutselig trekke nye 200 mill. kr. opp av hatten uten å komme med så mye som en unnskyldning til familiene med skolebarn og syke pårørende for den usikkerhet og lidelse sparepolitikken har påført dem år etter år?

3) Hvis ytterligere 200 mill. kr. nå skal trekkes ut av kommunekassa til flyplass, hvilke nye nedskjæringer planlegger dere?

4) Betyr garantiansvaret kommunen har inngått, ordfører Waage, at det er Rana kommune (og næringslivet) - og ikke staten - som skal tilføre flyplassprosjektet friske midler utover de 300 mill. kr. dersom/når det blir overskridelser?

I så fall vil vi ikke nøle med å karakterisere denne finansieringsavtalen som en ny Terralignende investering, men denne gangen uten retrettmulighet.

Atle Hiller og Dag Johansen

Leder og styremedlem i Rødt Rana

 

Kommentarer til denne saken