Professor: Naturvernforbundets angrep på Hauanprosjektet er et ensidig nålestikk som truer med å punktere utviklingen av luftfart på Helgeland

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ranasamfunnet og Helgeland trenger ny lufthavn på Hauan, skriver Stig Skreslet, Professor emeritus ved Nord Universitet.

DEL

LeserbrevSom medlem siden starten og mangeårig faglig og økonomisk bidragsyter til Naturvernforbundets virksomhet, er naturvern dypt forankret i min identitet, både som fagøkolog og miljøverner.

Jeg stiller meg bak foreningens fanesaker, men ikke lokalforeningens kamp mot Hauan, Henrik Johansen og ledelsen av Rana kommune og Mo Industripark. Oppslaget i Rana Blad onsdag 19. juni er både ureflektert, unyansert, uklokt og urettferdig.
 

Rana og industrien her ligger langt framme i realisering av et grønt skifte og trenger støtte fra kompetanse som støtter videre omstillinger, også fra de som ser at vår framtid som menneskehet er truet av klimautvikling, sultkatastrofer og ressurskonflikter. Det utfordrer evnen til å forstå hvordan natur fungerer og slik avdekke løsninger.

Ungdommer som skal arve våre misgjerninger vil i nær framtid få tilgang til et vitensenter her på Mo. Det vil gi dem muligheter for å leke med naturvitenskapelige lover og forhåpentlig finne fram til forståelse av hvordan samfunnsutviklingen kan samhandle på gode måter med komplekse sammenhenger i naturen.

Naturvernforbundets angrep på Hauanprosjektet er et ensidig nålestikk som truer med å punktere utviklingen av luftfart på Helgeland. Vi kan alle forstå at brenning av fossilt drivstoff i høye luftlag må reduseres raskt og helst avvikles fullstendig, men luftfarten har ubrukte naturvitenskapelige potensialer.

Elektrisk drevne fly er en allment bejublet mulighet, men har sine begrensninger. Problemet er å heve flykropp og batteripakke fra bakken før vingene får løft. Til det trengs springfart og lang rullestripe på Hauan, eventuelt løft fra et hulrom fylt med hydrogen, lik gamle zeppelinere. Hydrogen er i dag på trappene som brennstoff for eksplosjonsmotorer i all transport, så hvorfor ikke luftskip og vingefly med hydrogendrevet propell?


 

Jeg er for gammel og stivbeint i hodet til å gjøre krav på kunne forutsi framtidens transportløsninger, men er sikker på at luftfart har en stor framtid. Hvilken transportform setter like små spor etter seg som et fly, hvis vi ser bort fra avgasser fra fossilt brennstoff. Personreiser med tog stjeler arbeidstid og kan erstattes med nettmøter. Jernbanelinjer legger beslag på verdifulle jord- og skogbruksarealer langs vassdrag og fjorder og godstog legger etter seg talløse dyretragedier.

Mye tungt gods kan med fordel overføres til skip drevet av hydrogenmotorer og kanskje bølgekraft, vind, eller elektrisitet generert av osmose eller atomkraft. Alt dette er gamle løsninger og jeg er overbevist om at naturvitenskapen vil se mange nye muligheter.
 

Ranasamfunnet og Helgeland trenger ny lufthavn på Hauan. Min refs av Naturvernforbundet kan bli oppfattet som at jeg skiter i eget reir. Det får stå seg så lenge jeg kan bidra til at det klekkes noen nødvendige egg på Hauan.

Stig Skreslet,
Professor emeritus, Nord Universitet, Campus Helgeland, Mo i Rana


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags