Gå til sidens hovedinnhold

Rana Sp: Det skrives at det går en kule varmt innad i partiet. Og at vi slår politisk mynt og helgarderer oss

Artikkelen er over 4 år gammel

Vi helgarderer ikke, vi mener at kommunen ikke skal medfinansiere, skriver leder for Rana Senterparti.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rana Blad er et medie som daglig blir lest, Rana Blad har en stor lokal forankring og er talsrør for mange aktuelle saker og belyser tema som ofte er dagsaktuelle for enkeltpersoner og lokalsamfunn. Rana Blad har også en viktig rolle i Rana, det å gi korrekte opplysninger er en av dem.

En av dagens viktigste saker er flyplassdebatten. Den er vi alle enige om ønskes til Rana. Men så var det prinsippene bak da. Det er løftet fram et forslag der Rana Kommune skal medfinansiere 300 millioner til etablering av flyplass. Rana Blad står fritt til å ha en mening om hva som er rett og galt med tanke på om kommunen bør medfinansiere. Rana Senterparti og Rødt har landet på at dette er feil bruk av kommunale midler.

Så var det prosessen bak SP sitt syn på medfinansiering.

Den 1.februar hadde Rana Blad en artikkel om "Dette sier partiene om kommunens 300 millionersbidrag til storflyplass"

Les også

Dette sier partiene om kommunens 300 millionersbidrag til storflyplass

 

Karl Hans Rønning (Sp):

- Rana Senterparti mener at etablering av flyplass på Hauan er en god forutsetning for vekst på Helgeland. Når det gjelder rådmannens innstilling om ei medfinansiering på 300 millioner kroner, blir dette behandlet på medlemsmøte i Rana Senterparti førstkommende søndag.

Søndag den 5/2 hadde Rana Senterparti medlemsmøte for å behandle denne saken.

Jeg hadde sykdomsforfall, men hadde gitt mitt syn til Karl Hans Rønning og Johan Petter Røsvoll, samt nestleder Hilde Lillerødvann. Det synet var helt likt synet til de andre medlemmene som møtte.

På møtet deltok mange medlemmer, også Karl Hans Rønning og Johan Petter Røsvoll, samt Hilde Lillerødvann. Vedtaket om medfinansiering var enstemmig. Hadde jeg også vært der hadde det fremdeles vært enstemmig.

Etter møtet ble det skrevet en pressemelding for at Rana Blad og NRK Nordland skulle få tidlig informasjon om hva Rana Senterparti vedtok i denne saken. Slik som vi sa den 1. februar.

Les også

Nok et Rana-parti sier nei til å bruke 300 millioner på spleiselag for storflyplass

 

Artikkelen kom og denne er korrekt gjengitt.

Så kommer den store overraskelsen i form av " Dagens leder" 07/02. Her mener Marit Ulriksen vi tar feil. Det er redaktørens rett til å mene om hva som er rett og feil i et samfunn. Men her stopper også troverdigheten.

Vi helgarderer ikke, vi mener at kommunen ikke skal medfinansiere. Av det enkle prinsipp av at det er et nasjonalt anliggende å bygge flyplass

 

Les også

Å være for storflyplass, men mot kommunal medfinansiering, henger ikke sammen

 

Redaktøren har i følge lederartikkelen konkludert med at Karl Hans Rønning glimrer med sitt fravær, og at det nå er nestleder Hilde Lillerødvann som fronter pressemeldingen. Nå har dere riktignok rettet opp navnet fra Karl Hans Rønning til Terje Røli. Men det var da ikke hele problemet. For meg er det helt naturlig at nestlederen tar over ansvaret når jeg hadde forfall. Det er derfor vi har en nestleder.

Det skrives at det går en kule varmt innad i partiet. Og at vi slår politisk mynt og helgarderer oss.

Som vi selv skriver lenger opp i innlegget, det går ikke en kule varmt. Vedtaket var enstemmig.

Les også

Ingen flytter hjem på grunn av en flyplass. Ingen! Vi flytter hjem hvis det er jobb til oss her og hvis vi tror at barna våre får det godt her

 

Vi helgarderer ikke, vi mener at kommunen ikke skal medfinansiere. Av det enkle prinsipp av at det er et nasjonalt anliggende å bygge flyplass.

Men så blir Karl Hans Rønning og nå meg kritisert for å bruke Hilde Lillerødvann som skyteskive. Når en avis kritiserer bør det gis mulighet for tilsvar. Dette burde være en enkel sak å gjøre, med en telefon eller mail. Det valgte dere ikke å gjøre.

For å oppsummere

Vi er for flyplass, vi ønsker ikke at kommunen skal medfinansiere, vedtaket var enstemmig i partiet. Det har ikke gått en kule varmt.

Derimot går det en kule varmt når det som antydes fra redaktøren åpenbart er feil.

Terje Røli

Leder Rana Senterparti


Kommentarer til denne saken