Jeg er redd denne saka er en presis illustrasjon på hva samholdet på Helgeland er verdt

Administrerende direktør Ove A. Brattbakk i Helgeland Kraft. Foto: Arne Forbord

Administrerende direktør Ove A. Brattbakk i Helgeland Kraft. Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 4 år gammel

Trond Ørjan Møllersen skriver om strømleverandører og samfunnsansvar.

DEL

LESERBREVEl-nettet i Rødøy, Lurøy og Træna ble fra nyttår en del av Nordlandsnett AS, et selskap som fra før distribuerte el til befolkning og næringsliv i Bodø, Saltdal, Beiarn og Gildeskål. Rødøy/ Lurøy/ Træna gikk med dette fra pristopp til prisbunn i fylket.

Rana Blad 28.12.15 skreiv: «Da nettselskapet til Rødøy-Lurøy kraftverk selv la seg ut på salg, ble også Helgeland Kraft kontaktet. Dette bekrefter administrerende direktør Ove A. Brattbakk. … Vi regnet selvsagt på det, men det vi så fristet oss ikke. Vi kunne regelrett ikke se at et oppkjøp … ville være gunstig for Helgeland Kraft eller dagens kunder. … Han begrunner dette med at de vet hvilken kostnad det medfører å sørge for sikker strømleveranse til kunder ute i øysamfunn og de ønsket ikke å få flere øyer å ta hånd om …»

Nett-tariffen for Nordlandsnett økte med ca. 1,7 øre per kWh ved nyttår. Det er den kostnaden innbyggerne i det tidligere distribusjonsområdet betaler for oppkjøpet. Det utgjør 350 kr/år for en normal husstand. Helgeland Kraft AS har flere å fordele kostnadene på, så her ville et oppkjøp bety ca. 300 kr/år for en alminnelig husstand.

Det er småpenger, og det vet Nordlandsnett AS – som er datterselskap av Bodø Energi AS. Bodø Energi AS har 50 000 kroner i aksjekapital og er heleid av Bodø kommune (Proff). Selskapet er et redskap for Bodø kommunes strategiske arbeid. De vet at oppkjøpet har ei regning som må dekkes inn, men de kjøper allikevel. De tar samfunnsansvar, ansvar for fellesskapet, og det er ikke Bodø imot å framstå som raus storebror for regionen. I el-forsyningas verden har de nå flytta grensa mellom Helgeland og Salten til Sjona og Tomfjorden.

Jeg gratulerer befolkning og næringsliv i Rødøy, Lurøy og Træna – og de mange helgelendinger som har hytte i området. Dere har nå ei nettleie ca. 5 øre lavere per kWh enn Helgeland for øvrig. På kort sikt var det den beste løsninga for dere, men på litt sikt vil dette jevnes ut. Gratulasjonen har imidlertid en bismak. Det var vi helgelendinger som skulle løftet dette åket fra skuldrene dåkkers.

Jeg er redd denne saka er en presis illustrasjon på hva samholdet på Helgeland er verdt. Helgeland Kraft AS unndrar seg samfunnsansvar, og jeg vet ikke om eierkommunene har definert hva Helgeland Krafts samfunnsansvar skal være. Jeg vet heller ikke hvordan selskapets styre var inne i saka. Kanskje Helgeland Kraft AS er et administrasjonsstyrt selskap der eierpolitikk ikke teller?

Trond Ørjan Møllersen

språkrøkter

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags