«Bunadsgeriljaen er grunnleggende solidarisk og unner ingen å ende opp med «akuttsykehus» uten et solid føde- og akuttilbud»

– Vi kan ikke sitte og se på at staten ruller ut bredbånd i distriktene for deretter å stikke av. Vi kan ikke føde på Skype, skriver Bunadsgeriljaens Line Rønning Føsker.

– Vi kan ikke sitte og se på at staten ruller ut bredbånd i distriktene for deretter å stikke av. Vi kan ikke føde på Skype, skriver Bunadsgeriljaens Line Rønning Føsker.

Av
DEL

Vi kan ikke føde på Skype

LeserbrevBunadsgeriljaen på Helgeland reiste seg da det ble klart at en ekspertgruppe foreslo å legge ned Sandnessjøen sykehus og samle spesialisthelsetjenesten i ett stort sykehus i utkanten av regionen. Dette ville si å fjerne nærheten til et føde-og akuttilbud av høy nasjonal kvalitet for store deler av Helgelands befolkning, og gi opptil 4 timers reisevei i akutte situasjoner, som fødsel. Det vil bety omlasting av pasienter fra ambulansebåt til -bil og svært lang reisevei i etterkant av en potensielt strabasiøs båtreise. Dette er ikke verdig for et menneske i livets mest sårbare situasjon. Ikke solidarisk. Intet likeverdig tilbud. Ekspertgruppa kan ikke ha hatt disse verdiene i front for sitt arbeid.

De konkluderte uten å ha vurdert fødetilbudet for kvinner på Helgeland, og uten å se på hvilke konsekvenser forslaget deres ville få. Ett av medlemmene tok dissens, nettopp på grunn av avstandene og reisetiden dette ville skape.

Bunadsgeriljaen på Helgeland har siden mai jobbet hardt for å få fokus på denne bristen i prosessen, og vi har møtt mange sentrale politikere, som statsminister Erna Solberg, partilederne Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre, stortingspolitikere, politikere på fylkes- og kommunalt nivå, og også styreleder og administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Vi har bidratt til å løfte fram fakta om fødetilbudet og ny norsk forskning, som viser tydelig at det er farlig for fødende å få økt reisevei. Med mer enn en time til sykehuset femdobles risikoen for å føde underveis. Helgelands befolkning er vant til mye lengre reisevei enn dette i dag, og vi har allerede jevnlig fødsler langs veien og i båt. Nå vet vi fra Hilde Engjoms forskning at å øke denne reisetiden ytterligere for kvinner i fødsel øker risikoen for skade og død for både mor og barn.

4 timers reisetid i ambulansebil kan derfor ingen fagfolk støtte. Kvinner på kysten har i sommer stått fram med sine historier om bekymring hele svangerskapet og fødsler uten jordmor i båt og bil. Selv om vi skulle få en fungerende følgetjeneste med jordmor plassert “på hvert nes”, er det vanskelig å blant annet overvåke barnets hjerterytme når mor er stroppet fast i en bil. Jordmorfølge under transport kan derfor aldri erstatte nærhet til en fødeavdeling med akuttberedskap i ryggen.

Vi forventer derfor at Helgelandssykehusets styre ber om en konsekvensanalyse av fødetilbudet før avgjørelser tas. Helseforetaksloven er helt tydelig på at foretaket skal levere gode og likeverdige helsetjenester for alle helgelendinger når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, økonomi og bosted. Bunadsgeriljaen er bekymret for mangelen på beslutningsgrunnlag og at mandatet i sykehusprosessen legger opp til nedleggelse av fødeavdelinger. Rana kommune har i innspill til Helgelandssykehuset brukt Bunadsgeriljaen som støtte til sitt ønske om den svake tosykehusmodellen. Dette er merkelig gjort, og også helt feil. Bunadsgeriljaen er grunnleggende solidarisk og unner ingen å ende opp med «akuttsykehus» uten et solid føde- og akuttilbud. Det er innholdet i sykehusene som er interessant. Vi vil derfor følge nøye med på Kjersti Toppes forslag til Stortinget om at to likeverdige sykehus må inn i mandatet. Og vi vil minne om at uavhengig av modellvalg er det Helgelandssykehuset som må sikre seg at de med modell og lokalisering oppfyller lovens krav om et likeverdig tilbud.

Sist vi møtte styreleder Dag Hårstad utenfor Sandnessjøen sykehus 18. juni uttalte han at han ikke kan garantere at fødetilbudet blir like godt når prosessen er over. Bunadsgeriljaen må derfor ta jobben med å minne hele styret på ansvaret de har. Vi kan ikke sitte og se på at staten ruller ut bredbånd i distriktene for deretter å stikke av. Vi kan ikke føde på Skype.

Line Rønning Føsker

for Bunadsgeriljaen på Helgeland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags