«Etter min mening har styret i denne saken oppført seg som et tantestyre som bare er rasket sammen for å fylle stolene»

Kun fire stemte for sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottirs innstilling - styret i Helgelandssykehuset gikk heller for ett sykehus, plassert i Sandnessjøen og omegn.

Kun fire stemte for sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottirs innstilling - styret i Helgelandssykehuset gikk heller for ett sykehus, plassert i Sandnessjøen og omegn. Foto:

Av
DEL

Litt realisme, takk!

LeserbrevSå har styret i Helgelandssykehuset gjort et vedtak om ett stort sykehus, lokalisert i Sandnessjøen, eller omegn.

Jeg skal ikke dvele så mye om årsaken til selve vedtaket, annet at det var som forventet. Når miljøet sør for Korgfjellet klarte å kuppe Rana sin plass i styret for en tid tilbake så visste alle hvordan dette ville ende, så jeg er ikke overrasket.

Det jeg derimot er overrasket over er at det ikke ble noen debatt eller meningsbryting om hvilke utfordringer HSYK står overfor i fremtiden. Ingen refleksjoner over økonomiske realiteter, ingen diskusjon om fremskriving av alderssammensetning og demografi på Helgeland og heller ingen debatt rekrutteringsutfordringer. For meg virker det som om at mange styremedlemmer har fått ett manus fra sine kommuner og holdt seg striks til det, bortsett fra å komme med noen tøvete personlige preferanser om pendling.

Økonomi

For å ta økonomi først, representantene fikk i god tid før styret ble satt fremlagt en vurdering av de økonomiske realitetene, eller oppsummering økonomiske analyser. Der står det at HSYK ikke har bæreevne til å finansiere ett nytt sykehus på ny tomt. Derfor er det oppsiktsvekkende at begrepet «omegn» er tatt med i ordlyden.

Det betyr i praksis at noe felles sykehus i utmark er helt uaktuelt, det være seg Holandsvika eller Tovåsen. Særlig hvis man tar med utgifter til å nedgradere Rana Sykehus og eventuelt Vefsn Sykehus til DMS samt å oppgradere de prehospitale tjenestene på Helgeland for å møte fremtiden.

Det står også i den samme analysen at HSYK «trolig» ikke har bæreevne til å bygge ett felles sykehus i Mosjøen grunnet behov for nybyggarealer.

Når det gjelder Sandnessjøen så står det videre at HSYK vil være tett opp mot bæreevnen men det vil bli store utfordringer knyttet til dette alternativet og samtidig opprettholde akseptabel drift og med dårligere sykehustilbud til alle på Helgeland i en lang periode som resultat.

Slik jeg ser det så har ADM ved HSYK gjort en vurdering og gitt en anbefaling basert på økonomisk og helsefaglig realisme mens styret har gjort et vedtak som økonomisk ikke henger på greip.

Demografi og rekruttering

Jeg selv er en del av den generasjonen med store årskull og folk lever lengre og dermed blir vi flere eldre samtidig som det fødes færre barn. I følge Nasjonal Sykehusplan vil menn nå en snittalder på 80 år mens kvinner vil i snitt leve til de blir 84. Dette er jo selvfølgelig positivt men det følger med noen utfordringer som helsevesenet må takle.

Vi blir flere kronikere og i Nasjonal sykehusplan, side 25, er utfordringer knyttet til dette utførlig beskrevet. Frem mot 2030 vil norsk helsevesen ha behov for 27% flere årsverk og frem mot 2040 vil behovet være 40% flere enn i dag. Og i Helse Nord sitt dekningsområde vil behovet være størst.

Jeg sier ikke at Alstahaug ikke vil klare å rekruttere for å dekke behovet, men at en kommune med en gjeld på rundt 130.000 pr. innbygger og med kun 7413 innbyggere vil slite med å rekruttere anslagsvis 1500 årsverk, er åpenbart. At ikke disse realitetene av styret ble hensyntatt, eller i det minste reflektert over, er for meg en gåte.

Administrasjonen ved HSYK har heldigvis tatt hensyn til realitetene og derfor ble anbefalingen slik den ble.

Etter min mening har styret i denne saken oppført seg som et tantestyre som bare er rasket sammen for å fylle stolene.

Trøsten er at Helse Nord har et fyldig beslutningsgrunnlag til å ta en avgjørelse og helst i tråd med anbefalingene til ADM, Helgeland trenger 2 sykehus.

Og til dere fra Sandnessjøen, la dere ikke lure av strategien til Vefsn. De har planen klar, hvis Rana er ute av dansen så vil de prøve å trekke sykehuset på østsiden av Toven og da skal dere få se hvilken rørende omsorg Vefsn har for oss på Nord-Helgeland.

De bruker Stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar som spydspiss i Oslo og hun var sint som en furie når Berit Hundåla fikk panikk og støttet Sandnessjøen, med omegn. Hun følte at jobben hun gjorde sørpå var fånyttes når Hundåla offentliggjorde støtte til Leirfjord/Alstahaug :)

Hvorfor tror dere at Tone Hauge ønsket en protokolltilførsel om Mosjøen?

Jeg er fristet til å tillegge at muligens Vår Herre prøvde å gi styret ett signal om galskapen i styrets vedtak ved å stenge både Toven og Helgelandsbrua samt stoppe fergesambandet Nesna-Levang, alt i løpet av ett døgn, men det var nok tilfeldig siden jeg er agnostiker...

Halvard Kolsing

Helgelending

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags