For å sikre en reell utredning av en to-sykehusmodell og slippe å legge ned fødetilbud, må Helse Nord RHF endre mandatet de har gitt

Av
DEL

MeningerI Rana Blad 12. juni er helseminister Bent Høie tydelig på at alternativet med ett stort akuttsykehus og ett akuttsykehus må være med i utredningen videre for Helgelandssykehuset 2025. Innenfor denne løsningen skal det ifølge Høie være mulig med to fødeavdelinger på Helgeland. Det har statsråden også gitt uttrykk for overfor Rana Blad i mai. Spørsmålet som bør stilles Høie og regjeringen, er om de faktisk mener at det skal være fødeavdeling på et sykehus som ikke har kirurger i vakt.

Det er nettopp det som ligger i definisjonen av regjeringens akuttsykehus, og som er tatt videre i mandatet for Helgelandssykehuset 2025. Et akuttsykehus trenger ikke ha akuttkirurgi. Ressursgruppa satt ned av Helgelandssykehuset har konkludert med at befolkningstallet tilsier at det ikke er rom for to sykehus med akuttkirurgi på Helgeland. Ergo skal akuttsykehuset ikke ha kirurgisk akuttberedskap. Tro det eller ei. Men en fødeavdeling uten kirurger i vakt, finnes ikke andre steder i landet. Det bør heller ikke være godt nok for Helgelands befolkning. Det handler om kvalitet.

For å sikre en reell utredning av en to-sykehusmodell og slippe å legge ned fødetilbud, må Helse Nord RHF endre mandatet de har gitt for Helgelandssykehuset 2025. Det må sikres at den videre utredningen ikke legger opp til et svekket nummer-to-sykehus, men at begge sykehusene er sikret grunnleggende akuttfunksjoner. Altså sykehusene har døgnberedskap innen anestesi, medisin, kirurgi, røntgen og laboratorietjenester. Dette i tråd med det Den Norske Legeforening mener må være minstekravet på sykehus med akuttfunksjoner.

Senterpartiet har nettopp fremmet forslag i Stortinget om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland. Vi mener at et akuttsykehus som skadde pasienter må fraktes forbi, fordi kirurgene ikke har lov å gå vakter, ikke er tjenlig i et distrikt med så store geografiske og værmessige utfordringer. En fødeavdeling kan ikke etableres uten at det er fullverdige akuttfunksjoner på et sykehus. Dette må også Høie og Stortinget være tydelig på. Ellers gir man befolkningen falske forhåpninger om det fremtidige sykehustilbudet på Helgeland.

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags