Hva mener Senterpartiet om vårt lokalsykehus?

Anita Sollie og helseminister Bent Høie (Høyre)

Anita Sollie og helseminister Bent Høie (Høyre) Foto:

Av
DEL

Leserbrev28. februar sendte Nordland Senterparti, ved fylkestingsgruppen, ut en pressemelding om Helgelandssykehuset der det blant annet sto:
«For øvrig mener fylkestingsgruppen at fremtidig lokalisering må hensynta hvor befolkningen på Helgeland bor, og vil ovenfor styret fremheve at hvis det blir 1 sykehus må dette legges sør om Korgfjellet. Alternativt 2 fullverdige sykehus.»

Uttalelsen fra Nordland Senterpari, ved fylkestingsgruppa, ble gitt i forbindelse med behandlingen av rapport fra ekstern ressursgruppe i Fylkestinget i slutten av februar.
I ekspertgruppa anbefalte som kjent åtte av ni medlemmer ett stort sykehus i Mo i Rana. Det vakte oppsikt at Senterpartiet, og Frp, konkluderte så tidlig i sykehusprosessen, om lokaliseringen av sykehus, og dermed brøt med den brede enigheten i Fylkestinget.

En stemme til Senterpartiet i lokalvalget kan med andre ord være en stemme til nedbygging av Helgelandssykehuset i Rana. Det tror jeg mange velgere ikke er klar over.
Som helgelending må jeg innrømme at jeg er svært opptatt av denne saken.

Hva gjorde så Rana Senterparti etter det famøse vedtaket i Nordland SP, ved fylkestingsgruppa? Først gikk de på gummisåler. Da de etter hvert ble konfrontert med saken svarte de nokså snurt tilbake:
«Uttalelsen er etter Rana Senterparti sitt syn et dårlig stykke politisk håndverk i regi av Senterpartiet sin fylkestingsgruppe. Uttalelsen er hverken forankret i årsmøtet eller i styret til Nordland Senterparti.» (Rana Blad, 21. mars 2019).

Med så sterke ord fra Rana Sp, kunne vi forventet at de fikk ryddet opp i «et dårlig stykke politisk håndverk» i Nordland Sp. Det er ikke mulig å se at så har skjedd på det halve året som har gått. Har ikke Rana Sp noe gjennomslag i eget parti?

Partilederen reiser som kjent rundt og snakker varmt for «to likeverdige sykehus på Helgeland». Og vi får tro at dette er Sps førstevalg? Problemet er at få både på Helgeland, i Helse Nord og nasjonalt støtter en slik løsning.
Derfor er det like viktig å spørre hva Senterpartiet vil gå inn for om det ikke er flertall for «to fullverdige sykehus»? Det har Nordland Senterparti gitt ett tydelig signal om. «Ved ett sykehus skal det ligge sør om Korgfjellet».
Og hva om man lander på en løsning med ett stort og ett mindre sykehus på Helgeland? Det er et nokså sannsynlig alternativ. Da har vi all grunn til å tro at Senterpartiet går inn for å legge det største sykehuset «sør for Korgfjellet». Sp kan dermed gå inn for avvikling av fødeavdelingen «nord for Korgfjellet».

Dette er en viktig sak også i lokalvalget. Velgerne skal legge en stemme i urnen også til Fylkestingsvalget. Og her vet vi hva fylkestingsgruppa til Senterpartiet står for.
Det er videre et tankekors at Rana Senterparti, med så store ambisjoner lokalt, har så lite gjennomslag i en så viktig sak, i eget parti i Nordland (og nasjonalt?).

Nordland Senterparti framstår nå som en trussel mot det største sykehusfaglige miljøet på Helgeland med vel 600 arbeidsplasser, som ifølge den eksterne ressursgruppa har de beste forutsetningene som byggesteiner for et godt sykehustilbud for hele Helgeland.

Rana Høyre har programfestet «Et fortsatt bærekraftig stort akuttsykehus i Mo i Rana».

Godt valg!

Anita Sollie
Ordførerkandidat Rana Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags