En bønn til Helgelandssykehuset: Sett på bremsene og vent med ny ambulanseplan til man vet hvor ambulansene skal kjøre

Budskapet var klart fra de som møtte opp på Folkeaksjonen.

Budskapet var klart fra de som møtte opp på Folkeaksjonen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Jeg undrer meg over hvorfor dere legger opp til høringsrunder når vi ikke blir hørt, skriver leder for folkeaksjonen ”Vi som kjemper for ambulansestasjonen på Nesna”.

DEL

LeserbrevÅpent brev til styreleder og direktør ved Helgelandssykehuset:

Tilliten til Helgelandssykehuset er svekket i ambulansesaken

Saken om ny ambulanseplan er igjen utsatt- denne gang til 14. juni.

Folkeaksjonen ”Vi som kjemper for ambulansestasjonen på Nesna” tolker dette som at saken har noen prinsipielle sider som ikke er tatt høyde for i saksutredningen. Derfor øyner vi nå et nytt håp om å opprettholde akuttberedskapen ute i distriktene.

Nesna kommune har foretatt sin egen risiko- og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt i Formannskapet 11. mai 2016.                                           

Vedtaket støtter opp om tidligere høringssvar og sier det Folkeaksjonen har sagt: Foreslåtte endringer i ambulanseplanen vil medføre store, dramatiske konsekvenser for pasienter med akutte sykdommer som hjertestans, hjerneinfarkt og traume hva gjelder overlevelsesmuligheter og helbred. Ny ambulanseplan inneholder også faktafeil i beslutningsgrunnlaget forhold til responstid og reelle innbyggertall i Nesna. Kommunale team for øyeblikkelig hjelp vil ikke være erstatning men kun et supplement for manglende ambulansepersonell stasjonert på Nesna.

Flere fra Folkeaksjonen i Nesna var til stede på styremøtet for Helgelandssykehuset i april. Gjennom møtet fikk jeg bekreftet hvor viktig Helgelandssykehuset er for befolkningen på Helgeland.  Her ble jeg født og her fødte jeg senere egne barn. Her fikk jeg min utdanning som sykepleier og her har jeg fått mange gode kollegaer. Hit har jeg sendt pasienter som har hatt behov for spesialisthelsetjeneste og herfra har jeg mottatt ferdigbehandlede pasienter. Her fikk jeg god behandling da jeg ble akutt syk og har tillit til at det samme vil skje ved neste korsvei.

Daglig møter jeg Nesnaværinger som spør hva som vil skje i ambulansesaken. De kan ikke tro det de hører når forslaget er å flytte ambulansestasjonen ut av kommunen - en ambulanse vi har hatt i 40 år. De kan ikke tro at noen i det hele tatt kan foreslå dette! Dette står i sterk kontrast til styreleders egne ord: Det skal ikke være slik at noen skal få det verre for at andre skal få det bedre.

Helgelandssykehusets styremedlemmer har et stort samfunnsansvar. En gjennomgang av styrereferater de siste år vitner om et styre som søker enighet. Det kan i mange tilfeller være bra. Men det er også en fare for at kritiske spørsmål ikke blir stilt og kloke motforslag ikke blir fremmet.

Mye har vært sagt og skrevet i ambulansesaken. I flere høringssvar er det uttrykt stor bekymring for forslaget, i andre fremstilles det gode løsningsforslag. Jeg undrer meg over hvorfor dere legger opp til høringsrunder når vi ikke blir hørt. Det er ikke bare et skudd for baugen for et lovfestet demokrati, men gir også en tillitskrise i en tid der ny sykehusstruktur skal planlegges. Ingen er tjent med et Helgelandssykehus som taper tillit i befolkningen.

Ambulanseplanen må vedtas før sykehusstrukturen legges, sa styreleder. Dette er etter min mening å legge føringer for hvor det nye sykehuset skal ligge- en ny sak som akkurat nå er sendt ut på høring.

Jeg avslutter med en innstendig bønn: Gjenskap tillit og trygghet for pasienter og samfunn. Sett på bremsene og vent med ny ambulanseplan til man vet hvor ambulansene skal kjøre.

Ellen Mogård Larsen

Leder Folkeaksjonen ”Vi som kjemper for ambulansestasjonen på Nesna”

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags