I sentraliseringens navn plukker dere sakte men sikkert tjenester fra oss i distriktene, forsyn dere, men ta ikke sikkerheten fra oss

Illustrasjon

Illustrasjon

Artikkelen er over 4 år gammel

Rana Blad-leser: En ambulanse er ikke bare et kjøretøy når en blir syk, den er også en forsikring for alle som lever et aktivt liv.

DEL

LeserbrevNår vi var i begynnelsen av IT-utbygningene i distriktene så vi en gryende optimisme hvor vi så at mye av dagens oppgaver og nye arbeidsoppgaver skulle styrke distriktene. Distriktene skulle få samme muligheter som sentra, oppgaver skulle nå flyttes fra sentre og ut til bygdene.

Optimismen var nok noe ubegrunnet, spesielt når det gjelder de store bedriftene. Ett eksempel er den siste nedleggelsen av distriktsarbeidsplasser i Sparebanken Nord Norge, de fant det nødvendig å legge ned sentralbordet i Sandnessjøen å samle det i Tromsø. Vi ser at dagens ledere benytter det godt utbygde datanettet til å sentralisere, dette selvfølgelig for å gjøre bedriftene mere robuste. Sentralbordansatte trenger ikke å sitte i fanget på administrerende direktør for å utføre et godt arbeid. Ledere for store organisasjoner må heller spørre seg, hva kan vi flytte ut i distriktene for å ta i bruk hele landet.

Dette er bare et eksempel, det som bekymrer meg mer er at dette også kommer inn i helsesektoren med stormskritt.

Gjennom mange år er ambulansetjenesten utviklet og bygd ut til den trygghet den i dag skaper ute i bygdene. I februar skal Helgelandssykehuset vedta ny ambulanseplan og det ser her ut som om kommuene Lurøy og Nesna vil miste sine ambulansebiler. I begge kommunene er det over 2000 beboere, men dette ser ikke ut til å være nok for våre helsetopper til at vi får beholde et godt utbygd ambulansetilbud.

En ambulanse er ikke bare et kjøretøy når en blir syk, den er også en forsikring for alle som lever et aktivt liv. Denne sikkerheten vurderer helgelandssykehuset å ta fra oss.

Den store endringen i tidsbruk kan være forskjell mellom liv og død. Denne usikkerheten i seg selv kan være med å skape frykt

I dag kan ambulansen frakte meg fra Nesna til Rana sykehus på en time, med flytting til utskarpen vil denne kjøretiden bli en halv time mer, hvis den da ikke er i Lurøy. Er den i tjeneste i Lurøy må Helgelandssykehuset sende ut en ny ambulanse fra Mo,dette medfører at kjøretiden vil bli to timer mot dagens en time.

Den store endringen i tidsbruk kan være forskjell mellom liv og død. Denne usikkerheten i seg selv kan være med å skape frykt. Den samme situasjonen vil det bli for en beboer i Lurøy hvis ambulansen er på Nesna.

I sentraliseringens navn plukker dere sakte men sikkert tjenester fra oss i distriktene, forsyn dere, men ta ikke sikkerheten fra oss, la oss beholde dagens ambulanseplan.

Jan-Erik Paulsen

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags