Retningslinjene er brutt ved at styret har tiltatt seg en politisk rolle som ikke er i samsvar med regelverket

Av
DEL

Leserbrev Refleksjoner etter to styremøter

Det var egentlig ikke overraskende at styret i Helse Nord vedtok en sykehusstruktur som ikke var utredet.

At fylkestinget i Nordland gjorde det samme er greit nok fordi fylkestinget er et politisk organ. At styret gjorde det er ikke greit fordi styret ikke er et politisk organ.

Det foreligger klare retningslinjer for hva som er rollen for styrene i helseforetakene. Disse retningslinjene er brutt ved at styret har tiltatt seg en politisk rolle som ikke er i samsvar med regelverket. Det samme gjelder styret i HSYK. Der har nå tre styremedlemmer trukket seg. Den reelle grunnen til det er at styret i HSYK ikke fikk gjennomslag i styret i Helse Nord.

Egentlig var det nok et flertall i styret for Helse Nord for samme vedtak som i styret for HSYK. Men det hadde man ikke mot til å gjøre.

Ser vi på styrelederen i Helse Nord sine utsagn i media er de på et politisk nivå som er veldig annerledes enn det ressursgruppa i to innstillinger og samfunnsanalysen gir uttrykk for. Det mest oppsiktsvekkende for meg var at styrelederen ble kraftig irettesatt av Vorland i møtet da styrelederen gjorde et plumt forsøk på å tillegge Vorland meninger han ikke hadde. Det ble utspilt for åpen scene flere ganger på TV, inkludert Dagsrevyen. Noe slikt har jeg til dags dato og gjennom et langt liv ikke opplevd.

Jeg oppfattet Vorlands forslag som et defensivt opplegg der han var opptatt av å hindre lekkasje sørover, samt gi en stadig eldre befolkning et så godt helsetilbud som mulig. Svakheten ved hans opplegg er at det er helt på grensen av det som er finansielt mulig. Dessuten inneholder det ingen reservemarginer for å dekke inn kostnadsoverskridelser.

Direktør for HSYK sitt forslag tar vel egentlig sikte på mye av det samme og der geografiske forhold tillegges noe større vekt. Økonomisk er det utvilsomt bærekraftig. Mot dette står ressursgruppa sine to forslag og samfunnsanalysen som peker i retning av ett sykehus på Helgeland og lagt til Mo. Dette er ikke politisk. Hovedvekten er lagt på bærekraft økonomisk og kompetanse/rekruttering.

Per Waage,
Pensjonist/cand oecon

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags