Mine observasjoner av en omsorgstjeneste under press, deles av mine kollegaer. Ønsker vi å beholde de erfarne helsearbeidere som ikke går på kompromiss med kvalitet?

Sykehjemslege Ingrid Eiterå skriver om hvor viktig det er med erfarne ansatte på sykehjemmene, og at hun frykter for budsjettkutt som rammer tilbude de kan gi til de eldre.

Sykehjemslege Ingrid Eiterå skriver om hvor viktig det er med erfarne ansatte på sykehjemmene, og at hun frykter for budsjettkutt som rammer tilbude de kan gi til de eldre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev«Jeg tror hun blir sløv av medisineringen - hun pleier å følge oss med blikket når vi trekker gardinene fra om morgen, men i dag gjorde hun ikke det. »

Den demente pasienten, uten språk, har hatt et smerteplaster i noen dager. Observasjonen; et funksjonstap, som kun flinke, erfarne og omsorgsfulle helsearbeidere kan oppfatte, er viktig.

Jeg kjenner ikke pasienten, jeg har ansvaret for en annen avdeling og er bare innom for å tilse en pasient hvis helseplage ikke kan vente til neste ordinære legevisitt. Jeg vet at kvaliteten på mitt arbeid avhenger av denne sykepleiers observasjoner. Jeg kjenner sykepleieren, vi har jobbet sammen i mange år. Jeg stoler fullstendig på henne.

Smerteplasteret blir tatt bort i noen dager, inntil min kollega har visitt og vurderer på nytt.

Jeg har vokst opp med eldreomsorg. Min mor var menighetssøster på 50 tallet og fra 70 tallet jobbet hun som hjemmesykepleier i Dunderlandsdalen. Hun kjente til hvert hus og dem som bodde der. Det var mange gamle som bodde hjemme. Hvem hadde familie? Hvem måtte klare seg selv? Det var krinkelkroker i både geografi og sinn. Mange vanskelige avgjørelser måtte tas der og da. Det var lav legedekning og få sykehjemsplasser. Det skjedde at hun måtte bli hos en pasient over natta, til legen hadde tid til å komme. En gang tok hun en dame med hjem. Vannet var frosset og hun hadde ikke familie som kunne ta vare på henne.

Vi fikk et annet omsorgstilbud etterhvert. Hjemmetjenesten ble utbygget. Det kom flere sykehjem. Det ble opprettet korttidsplasser til hjemmeboende som har bruk for hjelp i en kort periode og faste plasser til de aller sykeste som ikke lenger kan bo hjemme.

Men den gode utvikling, hvor kvalitet kommer i første rekke er under angrep. Jeg hører om dårligere tid og sykere pasienter på sykehjemsavdelingene og i hjemmetjenesten. Jeg ser frustrasjon når det ikke blir tid til nærhet. Det som ikke kan måles, men som setter spor i pasienten. Spesielt for demente pasienter er nærheten viktig. Innhold av samtaler kan være fort glemt, men følelsen av å ha kontakt med andre mennesker gir god livskvalitet, mindre sykdom og mindre behov for medisiner. 

Mine observasjoner av en omsorgstjeneste under press, deles av mine kollegaer. Sykehjemslegeforumet i Rana er bekymret for utviklingen.

Så, når det igjen skjæres i omsorgsbudsjettene, tenkes det da helhetlig? Ønsker vi å beholde de erfarne helsearbeidere som ikke går på kompromiss med kvalitet? Er vi ved å bygge den omsorgstjeneste som vi selv ønsker?

Er det på tide å se opp fra tallene og inn i øynene til folk?

Ingrid Eiterå, sykehjemslege

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags