Nominasjonsvalget i Hemnes AP: Vi som er igjen på lista skal i alle fall gjøre vårt for at Ap kommer i posisjon

Fra voteringa på nominasjonsmøtet i Hemnes Ap 3. desember.

Fra voteringa på nominasjonsmøtet i Hemnes Ap 3. desember. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vi forstår at noen er skuffet over at Kjell Idar Juvik ikke ble valgt som ordførerkandidat for partiet, men vi stiller oss undrende til den voldsomme negative omtalen av Mette Varem i ettertid fra partiets egne representanter.

DEL

LeserbrevNOMINASJONSVALGET HEMNES AP – 2018

Det er med undring vi leser avisinnlegget til Anita F. Hansen i Rana Blad og Avisa Hemnes hvor hun beskriver nominasjonsmøtet 3.12.18 for Hemnes AP på Finneidfjord på en slik måte som vi ikke kan la stå uimotsagt.

Vi må først få poengtere at vi syns det er veldig beklagelig at flere representanter fra Hemnesberget/Bjerka og Finneidfjord velger å trekke seg fra listen, og at de ikke vil bidra til at AP kan komme i posisjon ved neste kommunevalg.

Møtet har flere ganger blitt omtalt av flere personer som katastrofevalg, polsk riksdag, osv osv. Vi har valgt ikke å kommentere disse uttalelsene da de får stå for sin egen urimelighet. Men vi kan ikke la dette siste innlegget få stå uimotsagt, da det ikke medfører riktighet slik det legges frem av representanten Anita F.Hansen.

Når det gjelder påstandene fra Hansen, sitat: «Det ble stilt motkandidater mot nesten alle fra Hemnes. Har de så lite tillit til oss, er det ingen vits i å være der, sier Hansen med henvisning til Korgen-fløyen». Sitat slutt. Dette er ikke korrekt og skal Hansen kritisere noe bør hun sjekke listen fra nominasjonskomiteen opp mot den endelige listen før hun uttaler seg. Når tre stykker trekker seg under møtet sier det seg selv at det måtte bli omrokkeringer på listen både for å ivareta fordelingen mellom tettsteder og kjønn. Vi legger ved et oppsett som viser hvilken plass representantene hadde fra nominasjonskomiteen og til hvordan den endelige listen ble.

Navn                                  Nominasjon     Endelig

Mette Varem                          2                       1           (1) Kjell Idar Juvik - trakk seg

Geir Iversen                            6                        2                    

Tone Øvermo Bruun            3                        3

Alf-Erik Olufsen                    22                       4

Ingrid Boldermo                    5                       5

Susanne Holmen                    9                        6     Kom opp på listen i stedet for Mastervik

Sten Oddvar Solhaug             8                        7     Forslag fra Knut Arne for ikke å få tre kvinner etter hverandre

Anita F. Hansen                       7                        8

Lars Tore Hatten                   12                        9

Ulf Skjæran                            16                      10     (10) Tord Johansen - trakk seg

(Ulf ble foreslått to ganger av Ingrid Boldermo)

Hege Valberg                        15                      11      (11) Mailen Pettersen – trekte seg

Torstein Evensen                 27                      12

Maiken Juvik                         13                      13

Otto Johnny Derås                14                      14

Edna Heggedal                     17                      15

Kjell Idar Juvik                         1                       16

Anne Chr. Mohn                   NY                       17

Halvar Stien                          18                       18    

Britt Mari Hagavei               19                        19

Andreas Alvarez                  20                        20

Elin Hansen                          21                        21

Olav Mastervik                      4                        22              (ville selv nedover på listen)

Kristin Hatten                       23                       23

Bernt Heimland                    24                       24

Veronica Drage                     25                       25

Tor Arne Vasdal                   26                       26

Roge rVatshaug                   NY                       27

Emma Hilstad                      28                        28

Ingebjørn Nygård                29                        29

Denne listen viser den opprinnelige listen vi fikk utlevert ved møtets begynnelse og slik den endelige listen ble. De som er markert med fete tall står på samme plass som før.

Vi forstår at noen er skuffet over at Kjell Idar Juvik ikke ble valgt som ordførerkandidat for partiet, men vi stiller oss undrende til den voldsomme negative omtalen av Mette Varem i ettertid fra partiets egne representanter. Ettersom vi forstår kan de fratrådte representantene ikke stille seg bak den valgte ordførerkandidaten og heller ikke bak programmet. Det virker på oss litt merkelig ettersom ingen av de hadde noen synspunkter på programmet under møtet. De eneste utenom den såkalte «Korgen-siden» så var det kun Tord Johansen og Kjell Idar Juvik som hadde synspunkter og meningen om programmet. De punktene i programmet som det ble en del diskusjon om på møtet var:

1.) Samling av servicetilbudet på Hemnesberget – her ble redaksjonskomiteens forslag vedtatt, som lyder slik. «Vi vil jobbe for en samlokalisering av servicefunksjonene på Hemnesberget hvor også helsestasjon, lege og fysioterapitilbud inngår.»

2.) Utdanning og Oppvekst – her ble forslaget fra Mette Varem vedtatt, som lyder slik: «Sikre et godt faglig og pedagogisk grunnskoletilbud til alle barn i Hemnes kommune.»

3.) Idrett og kultur – her ble redaksjonskomiteens forslag vedtatt, som lyder slik: «Styrke ungdomsklubbtilbudet i samarbeid med ungdommen, og å legge til rette for fritidsklubb på Bjerka.»

At så mange av kandidatene på lista til Hemnes Ap trekker seg på bakgrunn av påstandene fremsatt av Anita F. Hansen, må vi atter en gang få si er høyst beklagelig.

Vi som er igjen på lista skal i alle fall gjøre vårt for at Ap kommer i posisjon og vi håper at vi får inn nye friske representanter fra alle tettstedene i vår kommune, og at vi kan jobbe mot et felles mål og ikke mot hverandre.

Med dette ønsker vi alle en riktig god jul og et forsonende nyttår.

Edna Heggedal og Ingebjørn Nygård

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags