Din kropp, ikke Ernas forhandlingskort

Erna Solberg åpner for å svekke kvinners rett til abort, for å beholde makten i noen år til. Det er uverdig og må stoppes.

Høyre og Krf skal snart forhandle om regjeringsdeltagelse, og Erna Solberg har i den forbindelse åpnet for å gjøre endringer i abortloven. Helt konkret foreslår Erna Solberg at kvinner ikke lenger skal ha lovfestet rett til å ta abort mellom 12. og 18. uke dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

Statsministeren påstår at denne endringen ikke vil ha noen konsekvenser. Det er helt feil. I praksis betyr det at kvinnen fratas en lovfestet rett, og at større makt flyttes over til abortnemdene, som må gjøre en vurdering av kvinnens økonomiske og sosiale situasjon. Hvor godt hun klarer å forklare seg for en nemd som blir avgjørende. Det er en alvorlig innskrenking av kvinners abortrettigheter.

Vi trodde kampen for abortloven var over. At vi var enige om at det er kvinnen selv, ikke politikerne, som skal bestemme over sin egen kropp. Men kampen er ikke over. Nå må alle som er for at abort er kvinnens valg mobilisere og vise Høyre at de ikke kan kjøre over kvinners rettigheter for å beholde makten.

Heller enn å stramme inn abortloven, bør vi diskutere hvordan vi skal ta vare på familier med barn som er alvorlig syke eller har en utviklingshemming. Hvordan vi kan sørge for at alle som trenger ekstra hjelp i hverdagen, får det. For her svekker regjeringen tilbudet. Erna Solbergs regjering har kuttet i pleiepengeordningen ved å nekte foreldre med alvorlig syke barn å være sammen med barna i over 1300 dager. De har kuttet over 5 milliarder til sammen i kommunenes hjelp til de aller sykeste barna. Og de har svekket ordningen med brukerstyrt personlig assistent. SV har kjempet mot dette i hele denne regjeringens periode, og fremmet en rekke forslag som ville gitt familier  større rom til å gi barna den omsorgen de trenger.

Men vi har blitt nedstemt av regjeringen. For dessverre er engasjementet fra mange politikere for alvorlig syke barn sterkest til stede når vi har en abort-debatt. Sånn bør det ikke være. Vår beskjed er derfor: Ligg unna abortloven. Det er din kropp, og ditt valg. La oss heller bruke tid som politikere på å skape et universelt utformet samfunn med plass til alle.

Johnny Johannessen
Leder Hemnes SV