Hemnes har alle muligheter til å fortsette som egen kommune i årene fremover, men det er en realitet at vi har en regjering som ikke gjør dette enklere

Kjell-Idar Juvik har sagt ja til å stille opp som ordførerkandidat for Hemnes arbeiderparti ved neste kommunevalg.

Kjell-Idar Juvik har sagt ja til å stille opp som ordførerkandidat for Hemnes arbeiderparti ved neste kommunevalg. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kjell-Idar Juvik (Ap) skriver om veien videre for Hemnes kommune.

DEL

MeningerDa rådmann i Hemnes la frem budsjettetforslaget for 2019 og økonomiplan 2019-2022 var en av overskriftene egen kommune?.

Bakgrunn for et slikt spørsmål er den økonomiske utfordringen som kommunen står overfor de neste 4 årene.

Fallende eiendomsskatt fra vannkraftanleggene på  hele 18,6 millioner kroner  (2017 – 9,9mill og – 7,8 mill) har gitt kommunen betydelig  større utfordringer for å få driften i balanse.

Rådmann viste til et omstillingsbehov på 30 millioner kr. de neste 4 årene for å få en «sunn» drift av kommunen.  Dette må gjøres gjennom kutt, effektivisering og digitalisering om ikke inntekten endres.  Realiteten er at driftsutgiftene over tid har vert større en inntekt, og man har balansert med å tømme fondene og brukt alle kraftinntektene til drift, dette gjelder også forslaget for 2019.

I forslag til 2019 budsjettet vil ikke innbyggerne merke mye til omstillingen som må i gang.  Unntaket er økte gebyrer på vann og avløp som foreslåes økt med 10 % på grunn av store innvesteringer spesielt på avløp siste årene, som også gir økte driftsutgifter.

Fra budsjettåret 2020 starter den store utfordringen med å få et budsjett i balanse om ikke inntekten økes, noe som det med dagens regjering ikke kan forventes.

Med en stram økonomi vil også det være lite rom for å gjøre store innvesteringer i kommende 4-års periode om ikke gjelden skal økes ytterligere, økes gjelden vil omstillingsbehovet måtte økes for å dekke renter og økte avskrivinger.

Så til rådmanns spørsmål om egen kommune? mitt svar er at Hemnes Kommune har alle muligheter til å fortsette som egen kommune i årene fremover, men det er en realitet at vi har en regjering som ikke gjør dette enklere.

Hemnes må få tilbake sine rettmessige inntekter av  vannkraftproduksjonen i kommunen slik det var enighet om i 2011 og så må kommunen endre driften slik at mest mulig av inntekten går til tjenesteproduksjon.  

Ser at noen mener at dette må gjøres gjennom strukturendringer ved å slå sammen og «sentralisere» tilbudet både innafor skole, helse og omsorg.  Det vil jeg jobbe hardt for å unngå, skal vi bestå som egen kommune må et mål være å ha bedre tilbud en om man velger å slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, men lykkes vi ikke med å tilpasse utgiftene etter inntekten vil drastiske endringer kunne tvinges frem.

Det må også satses mere på økt bolyst slik at vi blir flere Hemnesværinger i årene fremover og ikke færre som nå. Vi må også løfte næringssatsingen slik at vi både får en vekst i eksisterende bedrifter og skaper nye arbeidsplasser, dette vil også ha betydning for kommunens inntekter og tilbud i årene fremover. Medfører det riktighet slik Otto J Derås hevder i sitt leserbrev at Kommunen ikke har lagt til rette slik at  bare det siste året ble tre bedrifter med tilsammen 70-80 arbeidsplasser avvist av kommunen, er dette meget kritikkverdig. Nye og flere arbeidsplasser er og må være en av oppgavene til ordfører.

Vi er nå snart inne i siste driftsåret i denne kommunevalgperioden, og det er et nytt kommunestyre etter valget neste høst som vil få ansvaret for veien videre som egen kommune i årene fremover.

Jeg har stilt meg disponibel for Arbeiderpartiet som ordførerkandidat og har fått tilliten fra nominasjonskomiteen,  så får vi se om medlemsmøte støtter dette på sitt møte 3. desember.  Så blir det videre opp til velgerne og partiene om jeg får tilliten til å være ordfører i neste fire års periode for Hemnes kommune. Jeg er i alle fall motivert og klar til 4 års innsats for å ta Hemnes videre sammen med et nytt kommunestyre og administrasjon som egen kommune.  Jeg vil da arbeide for å gi alle innbyggeren gode tilbud nærmest mulig brukerne enten det er skole, barnehage, helse, omsorg, kultur, og jeg vil arbeide for  økt fokus på ungdommen-, næringssatsing-  og økt bolyst som vil være viktige områder for å lykkes.

Vi har dessverre blir nesten 100 færre Hemnesværinger med en  Høyre styrte kommune,  vi må få flere til å bli i kommunen.  Siste 5 år flyttet 984 personer  til Hemnes, men dessverre 997 ut av Hemnes.  Dette viser at det også er viktig å fokusere på de som bor i kommunen for å få dem til å bli.

Så håper jeg på regjeringsskifte da dette vil gjøre jobben enklere med økte inntekter, og da muligheten til å kunne gi et enda bedre tilbud til våre innbyggere.

Kjell-Idar Juvik, ordførerkandidat (Ap)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags