Inntrykket var at bare Korgen fikk det Korgen hadde lyst på, så var det ikke så nøye med de andre

Votering i Hemnes Ap.

Votering i Hemnes Ap. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hemnes-, Finni-, Bjerka- og Blekvassli- væringer, vi kan nok se lenge etter midler og saker som vil gagne vårt lokalsamfunn og våre barn, hvis Hemnes Arbeiderparti kommer til makten, skriver Maiken Juvik.

DEL

LeserbrevJeg tar til ordet for å vise hvor forkastelig jeg opplevde nominasjonsmøtet som ble avholdt 3.desember 2018 på Finneidfjord Samfunnshus i Hemnes Arbeiderparti.

Det ble tidlig i høst ytret ønske fra politikere og andre om å engasjere og rekruttere unge og nye mennesker inn i partiet og inn i politikken. Som snart ferdig utdannet helsesøster i kommunen har jeg kjent på engasjementet for menneskene rundt meg, spesielt de mange småbarnsfamiliene og ungdommene som sliter med ulike utfordringer i livet, som jeg møter i jobben min. Et engasjement som jeg egentlig har hatt siden jeg tok grunnutdanningen i sykepleie for snart 20 år siden.

Men når en sitter med nesen halvveis, og mange ganger, godt inne i privatlivet til folk, får en temmelig god innsikt i hva som trengs av ressurser og tiltak for å gjøre ting lettere for folk flest. Men det oppleves avstander fra behov til tiltak mange ganger, og folk trenger tilbud som er nært dem selv, som er effektive og som utføres av kompetente fagfolk.

Vi må sørge for at kommunen sikrer kompetente arbeidstakere som jobber individrettet for å forhindre at problemene eskalerer og blir uhåndterbare. UngData undersøkelsen og Folkehelseprofilen for Hemnes kommune som kom ut i 2018 viser skremmende dårlige resultater blant den unge befolkningen. Den viser røde tall nesten over det hele. Her nevnes noe; ungdommen sier at de har dårlig fysisk helse, psykisk uhelse, dårlig selvbilde, de er overvektige, de har tidlig debut med alkohol, jentene røyker mer enn andre ungdommer i landet, og de er misfornøyde med lokalmiljøet.

I tillegg har langt flere enn landsgjennomsnittet brukt Cannabis i denne kommunen av våre ungdommer. Dette betyr èn ting; vi må jobbe forebyggende og starte tidlig med å bygge robuste, sterke og trygge barn, med god helse og selvtillit. Det må vi gjøre allerede i svangerskapet, ved å skape gode foreldre som skal bli forbilder for sine barn.

Med bakgrunn i dette takket jeg ja til et styreverv i Hemnes Arbeiderlag i sommer. I Hemnes kommune har alle 5 tettstedene hvert sitt lokallag i partiet. Mitt engasjement skulle komme andre til gode, tenkte jeg. Jeg ville fortelle politikerne hva som rører seg i kommunen og hva familier har behov for. Men når erfarne politikere går opp på talerstolen og gjør den respektløse jobb med å «rive» forslaget til kommunestyrekandidater totalt fra hverandre, kun for å sikre at flest mulig med samme tettstedsadresser kommer på listen, så kjenner jeg at varmen tar meg.

Vi er mange i lokallagene som har sittet sammen i høst i timesvis, ukesvis, kveld etter kveld for å komme i havn med et forslag til listen til kommunevalget til høsten 2019. For ikke å snakke om hvor mye tid og krefter nominasjonskomitèen har brukt på dette. Listen av folk skulle være rettferdig fordelt med medlemmer fra de 5 tettstedene, den skulle være full av engasjerte og fornuftige mennesker fra ulike lag, og den skulle inneholde ca like mange kvinner og menn. Alt dette med tanke på at disse skulle representere partiet på en klok og ærefull måte, og gjøre en jobb for å bedre befolkningens fremtid.

Det som skjer på møtet, er for det første at utspekulerte makter i partiet kommer med motforslag allerede på første avstemning. Et forslag som nominasjonskomitèen hadde stemt frem, nemlig at Kjell-Idar Juvik forslås som partiets ordførerkandidat og Mette Varem som varaordfører.

I og med at det på forhånd skjedde en vanvittig mobilisering av medlemmer inn i partiet, møtte det opp så mange medlemmer at lokalet viste seg som uegnet. Flere måtte sitte på gulvet og langs veggene under avstemningene. Det ble derfor en umulig jobb for oss som var utnevnt til tellekorpset, da stemmesedlene skulle telles. Jeg kan ikke gå god for at de som viste den røde stemmeseddelen under andre avstemning om ordfører- kandidaten var den rette eieren av seddelen. Det ble helt likt antall stemmer på de to nevnte kandidatene på første runde, så partiet sentralt avgjorde at ny avstemning skulle gjennomføres. Jeg opplevde denne avstemningen som temmelig kaotisk. Derfor mener jeg det er god grunn til at dette valget skulle vært omgjort.

Når det er sagt, er det ganske merkelig at det er de samme menneskene som var så ivrig med å forkaste forslaget som forelå fra komitèen, som da skulle få si sin mening om det skulle være gjenvalg eller ei. Snakk om politikk!

At nye og unge medlemmer, og mulig framtidige politikere nå trekker seg ut av partiet, er helt forståelig. Selv om jeg har fått et lite innblikk i hva politikere driver med, kan jeg tenke meg at de fleste under møtet, meg selv inkludert, gikk derfra med ett spørsmål i hodet, hvordan kan en komme i posisjon til å endre denne kulturen med respektløshet, som er så fjern fra det norske arbeidslivet, der det normale er å respektere hverandre og opptre lojalt mot sine kollegaer?

De klarte å «rive» listeforslaget totalt fra hverandre, de kom med motforslag på nesten samtlige 29 forslag av kandidater som var jobbet fram på forhånd, og sørget for flertall for sitt egoistiske spill, hvor makt og misbruk av posisjoner sto i fokus.

Vi andre satt som forsteinede statuer og skjønte knapt hva som foregikk før dagen etterpå. Inntrykket var at bare Korgen fikk det Korgen hadde lyst på, så var det ikke så nøye med de andre. Det ble til og med en diskusjon om partiprogrammet, hvor man ønsket å satse mer på et godt fritidsklubb- tilbud for ungdommene på alle tettstedene. Men det kunne ikke enkelte i møtet gå med på. Det skulle stå kun satsing på fritidsklubben i Korgen! Hørt sånt! Det ligger ikke for alle å spille spill, det fins heldigvis ærlige og redelige mennesker i dette samfunnet, men dessverre blir man overkjørt under slike omstendigheter.

For å si det enkelt; det ble et kortvarig medlemsskap for mange, og noen rekruttering av nye koster inn i partiet, det spolerte dere i det øyeblikket dere trådte opp på talerstolen den kvelden. Vi kunne stilt med en liste til kommunevalget neste høst bestående av lærere, bønder, helsesøstre, erfarne politikere med Stortingsbakgrunn, helsearbeidere, pensjonister, ja et mangfold av flotte folk, klare for å tre inn med sitt ærlige jeg.

Men det ville ikke flertallet av forsamlingen som møtte opp den 3. desember. Jeg vil påstå at flere var forhekset av det som skjedde. For jeg er sikker på at ethvert menneske med respekt for seg selv og demokratiet opplevde møtet som ubehagelig og overrumplende med den situasjonen man ble utsatt for. Så for Hemnes-, Finni-, Bjerka- og Blekvassli- væringer, vi kan nok se lenge etter midler og saker som vil gagne vårt lokalsamfunn og våre barn, hvis Hemnes Arbeiderparti kommer til makten.

For nå blir både barnehage, fritidsklubb, idrettshall og næringsutvikling i Korgen prioritert, mens vi skal se at skoler legges ned og helsetilbudet med helsestasjonen og leger på Hemnes på nytt står i fare. Får bare håpe de finner nok penger til å realisere sine drømmer, de store drømmerne.

Selv har jeg fortsatt tro på at sammen er vi sterkest, og kun ved å gi og ta vil gode relasjoner fungere og framtidsdrømmer realiseres. Til de alle modige mennesker som lot seg overbevise og engasjere fram mot denne dagen; dere skal roses for at dere stilte deres navn og person til disposisjon for denne mektige overmakten som dessverre rår i denne kommunen.

Og til slutt, et siste ord til politikere som snakket så varmt om nytt blod inn i politikken; SKIVEBOM! Slikt hører ikke hjemme i politikken, folk blir rett og slett vettskremte!

Med vennlig hilsen Maiken Juvik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags