Vi trenger fortsatt et lensmannskontor i Hemnes, men ikke på Hemnesberget

NEDLEGGELSE: Lensmann Stig Haugen (t.h.), politiførstebetjent Steinar Bergem og konsulent Ingvild Levang mener det ikke finnes saklige argumenter for å legge ned kontoret i Hemnes.

NEDLEGGELSE: Lensmann Stig Haugen (t.h.), politiførstebetjent Steinar Bergem og konsulent Ingvild Levang mener det ikke finnes saklige argumenter for å legge ned kontoret i Hemnes.

Leser vil ha lensmannskontor i Hemnes, men ikke på Hemnesberget.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

LeserbrevInspirert av min gode venninne Ingvild Levang, som arbeider på Hemnes lensmannskontor, og hennes nå så berømte julekort om den foreslåtte nedleggelsen av lensmannskontoret, fikk jeg også lyst å gi uttrykk for at vi fortsatt trenger et lensmannskontor i kommunen.

Kommunen ble fra 1. januar 2016 en del av Nordland politidistrikt.  Forventningene til fortsatt god polititjeneste i kommunen var store, med Gjørvkommisjonens rapport og Politianalysen som utgangspunkt for de foreslåtte endringene i politiets organisering. Formålet med endringene skulle være å gi oss et politi som var synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge og påtale kriminelle handlinger slik at også 4 500 innbyggere i Hemnes fortsatt kunne forvente trygghet. 15. desember kom politimesterens tilrådning, og som vi fryktet var rådet at vårt lensmannskontor bør slås sammen med politistasjonen i Mo i Rana. 

Politimesteren skriver at «Under forutsetning av at patruljen er i nærheten av Mo i Rana sentrum vil en kunne innfri kravet om responstid i forhold til Hemnes kommune».  Det står derimot ingenting om hvis patruljen tilfeldigvis skulle være i Grønfjelldalen eller andre steder, men at «Ved sammenslåing av Hemnes lensmannskontor og Mo i Rana politistasjon kan det tenkes noe lengre responstid på dagtid ved akutte hendelser». Jeg vil derfor vise til noen argumenter for at vi fortsatt trenger et lokalt politi i Hemnes.

Et nytt lensmannskontor må flyttes fra dagens litt bortgjemte plassering på Hemnesberget, og til Korgen eller Bjerka.  Kommuneadministrasjonen er i Korgen, og det har i utredningene vært argumentert for at lensmannskontorene bør ha en nærhet til kommunesentrene.  Bjerka er imidlertid mer midt i kommunen hvis en ser mot kommunens øvrige fire tettsteder; Hemnesberget, Finneidfjord, Korgen og Bleikvasslia; som i dag alle har skoler og barnehager.  På Bjerka ligger det også et asylmottak.  Politimesteren sier at det ikke er registrert vesentlige endringer i kriminalitetsbildet som følge av det økte antallet asylsøkere i distriktet. Det er imidlertid sannsynlig at usikkerhet og utfordringer knyttet til bo- og livssituasjon på asylmottak, samt uavklart eller negativt vedtak kan føre til frustrasjon og uro blant beboerne. 

Et nytt lensmannskontor må flyttes fra dagens litt bortgjemte plassering på Hemnesberget, og til Korgen eller Bjerka

I tillegg til at E-6 og NSB passerer gjennom Hemnes kommune med de utfordringene det kan gi lensmannskontoret, er kommunen blitt en turistkommune takket være Rabothytta og Okstindane med mange nasjonale og internasjonale besøk.  I tillegg kommer turområdene Røssvatnet, Tustervatnet og Korgenfjellet med mange hytter og stor utfart hele året.  Hemnes er også en fritidsbåt- og festivalkommune.  For ikke å snakke om når vi blir sykehuskommune for hele Helgeland…

Kommunen er en av landets store kraftproduserende kommuner med de risikoer for ulykker det medfører.  Senest i høst hadde vi dessverre en dødsulykke under linjearbeid i Korgen.  Det er også annen industri i kommunen med ulykkesfare.  Det har f.eks. vært dødsulykke ved slakteriet på Bjerka.

Vi må ikke glemme at kommunen har tunneladkomst fra Mo og Mosjøen. Skjer det noe i Korgfjelltunnellen står patruljen fra Mosjøen fast der uten omkjøringsmuligheter.  Nord for Finneidfjord er det tre tunneler og på sørsiden ligger Breivikhammertunnelen.  I februar 2013 stengte flomvann tunnelen og dermed E-6.  At vi i Hemnes da kan bli liggende innestengt uten å få nødvendig bistand bør de også tenke på de som snakker om responstid ved akutte hendelser.

Helgeland Kraft er nå på flyttefot fra Bjerka og etterlater seg et bygg med kontorer og garasjer – i tillegg ligger bygget ved E-6 og Bjerka stasjon.  Det kunne bli en god plassering for et nytt lensmannskontor!

Gjertrud Luneng

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags