Vi står foran en flyrevolusjon på Helgeland. Nå må regionen brette opp ermene og gripe mulighetene

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LESERBREV Jubelen sto i taket i Rana og våre nabokommuner da Stortingets visepresident Kenneth Svendsen (Frp) 24. mars kunngjorde at flyplassen kommer!

Vi har all grunn til å takke regjeringen med statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen i spissen for beslutningen. De har skjønt at ny flyplass er helt nødvendig for å gi også vår region god tilgjengelighet til resten av Norge og verden. Det handler om å skape vekst og konkurransekraft for en region med noe av det mest potente næringslivet, grønn industri og sjømatnæring i verdensklasse og grenseløse muligheter innenfor turisme og reiseliv. Det handler også om bolyst, om at folk flest også i vår region får tilgang til et markedsbasert tilbud med store jetfly og lave billettpriser. Ny flyplass vil øke folketallet på Helgeland og skape nye inntekter til Norge.

Det er ikke uten grunn at hjørnesteinsbedrifter i 8 kommuner og Rana kommune allerede har investert mye penger i planlegging og tilrettelegging. Det er fordi de er overbevist om at stor flyplass er den største vekstimpulsen for vår region.

Av nasjonale støttespillere vil jeg også trekke fram stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen (FrP), Odd Henriksen (H), de transportpolitiske talsmennene Nikolai Astrup (H), Morten Stordalen (FrP), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Abid Raija (V) samt statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP) som har jobbet mye for å få fram en god beslutning.

Også folk fra den forrige regjeringen fortjener en takk. Spesielt gjorde statsrådene Karl Eirik Skjøtt Pedersen (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp) en viktig innsats for å løfte saken og få fram planene på den nasjonale arena. Knut Arild Hareide (Krf) var den første partilederen som tonte flagg og sa at det var nødvendig å realisere en stor flyplass på Helgeland.

Flertallspartienes enighet

Nå går regjeringen i Nasjonal transportplan (NTP) inn for å bygge stor regional lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana. Det settes av 1,47 milliarder statlige kroner til prosjektet, riktig i nok i andre del av planperioden.

Derfor er det viktig at flertallspartiene på Stortinget Høyre, Fremskrittspartiet, Krf og Venstre, og med støtte fra regjeringen, er blitt enige om byggestart raskest mulig med de inntil 600 millionene som Rana kommune og næringslivet vil bidra med. Enigheten sier videre at det skal innledes dialog med de lokale partene om gjennomføringen. Og til sist åpnes det for alternativ finansiering med utviklingskontrakt eller offentlig privat samarbeid for å få god framdrift i byggingen av ny lufthavn.

Det var denne enigheten som ble presentert av de fire partiene den 24. mars. Det er denne enigheten som gjelder for de fire partiene når NTP skal behandles i Stortinget.

Så spør folk om når blir det byggestart? Der syns jeg Kenneth Svendsen leverte et glimrende svar på under pressekonferansen sist fredag: «Det er ikke mulig å få til raskere byggestart enn raskest mulig.» . Vi har som mål å komme i gang i 2018.

Samfunnsbyggere

Det er umulig på noen få linjer å takke alle i vår region som fortjener det. Jeg vil imidlertid trekke fram næringslivets samfunnsbyggere som satte det hele i gang, symbolisert ved Steinar Olaisen på Lovund og Erik Wulfsberg i Mo i Rana. De så visjonen og grep mulighetene. Steinar får ikke oppleve åpningen, men etterfølgeren Aino har på en offensiv måte ført arbeidet videre. Sammen med blant andre tidligere luftfartsdirektør Otto Lagarhus har de som gode samfunnsbyggere i lang tid jobbet utrettelig for saken. Rana kommune har bidratt betydelig, administrativt og politisk. Jeg vil også nevne den gledelige støtten til flyplassen fra våre svenske venner og naboer i Västerbotten. De ser grenseløse muligheter for en ny internasjonal lufthavn.

Lytt til Bjørn Kjos

Så er det fortsatt noen som hevder at vår region er for liten. At vi ikke har marked og passasjerer nok. Til dem vi jeg si: Lytt til Bjørn Kjos. Norwegian-sjefen er en varm støttespiller for stor flyplass på Helgeland. Kjos sier at «det er helt klart et marked her for flere daglige avganger med Norwegians store miljøvennlige jetfly til Oslo.»

Les vår flyplass-spesial

Som kommentar til rapporten fra Urbanet med et anslag på kun 100.000 passasjerer i 2025 for en direkterute mellom Mo i Rana og Oslo sier Kjos følgende: «Vi kan allerede i dag både doble, tredoble og kanskje firedoble disse prognosene. Det kan Norwegian si basert på 14 års erfaringer med flyvninger mellom Oslo og Nord-Norge.» Dette står Norwegian-sjefen fortsatt for, om noen skulle være i tvil.

6 av 7 trafikkanalyser som er utført fra 2009 til 2017 mener trafikkgrunnlaget for jetfly mellom vår region og Oslo er godt eller svært godt. Møreforsking har i to rapporter beregnet trafikkgrunnlaget for den nye flyplassen til å være 3 – 4 ganger så stort som Urbanets ene analyse. Det samsvarer også godt med Bjørn Kjos sine vurderinger.

Brette opp ermene

Nå jobber både næringsliv og partiene i regionen for å få et bredt flertall i Stortinget til å stille seg bak realisering «raskest mulig» i beslutningen om Nasjonal transportplan i juni. Jeg kan love mye arbeid framover. Dette er tross alt den første nye regionale stamflyplassen som bygges i Norge på over 40 år.

Vi står foran en flyrevolusjon på Helgeland. Nå må regionen brette opp ermene og gripe mulighetene. Den nye lufthavnen vil bli en jetmotor for vekst og utvikling, slik de store flyplassene i Bodø og Evenes fungerer for henholdsvis Salten og Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Henrik Johansen

Daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken