Forleden dag skrev redaktør Marit Ulriksen en lysende tekst om at vi ikke skal tillate nynazister å marsjere i våre gater. Som kjent har østfoldbyen Fredrikstad gitt tillatelse til dette i sine gater, og mange er opprørt, så også redaktøren i denne avis. 

Når jeg leser det sørgelige kommentarfeltet under artikkelen ser jeg at noen sårt kunne trenge en menneskelig og historisk voksenopplæring, for slik er det blitt i Norge, om du skriver om nyfødte kattunger eller nazisme begynner noen straks å rope om islam, for islam er roten til alt ondt, og nazisme er et marginalt problem i Norge og verden ellers, ingen grunn til å hyle opp, og "redaktøren bør lese seg opp!" Hvem som bør lese seg opp har jeg gjort meg noen tanker om. Det er ikke redaktør Ulriksen. 

Her er litt historie.

Vi som har kjempet homokampen i mange tiår kom ut av skapet den gangen det å være homofil var kriminelt. Det var faktisk straffbart å ha sex med en av samme kjønn helt fram til 1973 i Norge. Når jeg forteller dette til unge mennesker tror de at jeg lyver. Men slik var det. 

Langsomt begynte noen få av oss å stange hodet i betongen, gikk til kamp mot staten og myndighetene. Vi møtte stengte dører og mange av oss mistet venner og familie fordi vi sto åpent fram. Det var tøffe tak, men langsomt begynte folk å se mildere på oss, og nå, fire tiår senere er vi her at nesten ingen løfter et øyelokk når homofili nevnes. Vi er ikke alene lenger. Folket marsjerer sammen med oss i gatene her i et av verdens frieste og åpneste demokratier. Mange av oss trodde at kampen var over, men det var den ikke. Ingen seire er vunnet for all fremtid. De må kjempes om og om igjen.

Jeg er villig til å kjempe for ytringsfriheten med mitt liv som innsats, men grupperinger og ideologier som er tuftet på vold og rasisme skal ikke beskyttes av retten til fri ytring.

For plutselig har det begynt å murre igjen. Etter at Trump ble innsatt som president er det den hvite heterofile mann og kvinne som er forbildet, og det er blitt mer legitimt å hetse og slå ned på seksuelle minoriteter. Transpersoner og homofile utsettes stadig for vold på åpen gate, og hvem husker ikke skuddene i Orlando? 

Homofile og lesbiske rømmer fra vårt naboland Russland fordi de lever under vanskelige kår. Stygge hendelser der homofile par er blitt fratatt egne barn er dagligdags. Og via nettet jakter nynazister på homofile for å lokke dem i fellen for å torturere dem. I Tsjetsjenia er over hundre homofile menn kidnappet og kastet i konsentrasjonsleire der de lever under grusomme forhold, og myndighetene hevder at det ikke finne homofile i landet. Og i bakgrunnen kan vi høre lyden av tunge støvler som igjen marsjerer. Så ingen grunn til å sovne på vakt!

Tilbake til Norge. Hvor mye skal ytringsfriheten tåle? Hvor langt skal den strekkes? 

Jeg er villig til å kjempe for ytringsfriheten med mitt liv som innsats, men grupperinger og ideologier som er tuftet på vold og rasisme skal ikke beskyttes av retten til fri ytring. Ingen religioner eller ideologier som oppfordrer til vold skal få lov til å ha tilgang til åpne mikrofoner i Norge! Jeg er i mot nazisme, radikal islam og fundamentalistisk og radikal kristendom. Ferdig snakket.

Og til dere i kommentarfeltene her i Rana Blad. Det er ikke slik at radikal islam har fritt leide her i Norge. Vi lar ikke alt passere. Og nazisme og islam er ikke det samme. De aller fleste muslimer er fredelige som alle andre. I London gikk Harun Kahn Secretary i General Muslim Counsel of Britain ut og tok sterk avstand fra terroren der, og 130 muslimske imamer i London gikk samlet ut og forkynte at de tok sterk avstand fra disse forbryterne og nektet å holde begravelse for dem. Så ikke kom å si at muslimer ikke tar avstand fra vold.

Vi skal ikke ha nazister og andre ekstremister i våre gater. Punktum.

Sven Henriksen