Tilsvar til Kai Henriksen: Jeg er dessverre ikke noen optimist når det gjelder det fremtidige samarbeidsklimaet på Helgeland

Av
DEL

LeserbrevTilsvar til Kai Henriksen

Jeg leser min gode Høyre-kollega Kai Henriksens innlegg med stor interesse. Kai var som politiker både løsningsorientert og kompromiss-søkende, og han klarte å lage mange fornuftige anretninger i kompliserte fylkestingssaker. Jeg lærte mye av Kai, og er glad for at han fortsetter å bruke sin stemme i samfunnsdebatten.

Når han skriver om Bent Høie og det fokus Høyre bør ha i saken rundt Helgelandssykehuset 2025, så er det imidlertid på sin plass å peke på at det er et par andre hensyn som må være førende. Prioritet nummer 1 for helseministeren i denne saken handler om å gi Helgeland et best mulig sykehustilbud. Det er klart at det selv for Helgelands største by vil være viktige arbeidsplasser som står på spill med denne saken, men slik er det i enda større grad for de andre sykehusbyene på Helgeland.

I en sak som handler om sentrale samfunnsfunksjoner for hele Helgeland, er det et feil fokus når Rana kommune definerer sykehuset som en del av byens vekststrategi. Hele Helgeland nyter godt av et sterkt Mo i Rana, men det gjelder den andre veien også! Totalsummen blir ikke høyere hvis Ranas vekst kommer på bekostning av Helgeland for øvrig.

Når det gjelder barrieren som Korgfjellet blir definert som, så kan jeg gjerne være med på at dette blir et litt kunstig skille, i hvert fall hvis vi ser bort fra de meteorologiske problemstillingene. Det er riktig at man som oftest kommer seg gjennom en tunnel rett gjennom fjellet, men husk da på at man kan bruke tunnelen til å komme seg sørover også. Om man da kommer til 12 kommuner eller ikke, spiller for meg mindre rolle.

Men det er et faktum at Helgelandssykehuset 2025 har ført 12 kommuner inn i et tettere samarbeid, og jeg skulle gjerne ha sett at vi kunne knytte sammen alle helgelandskommunene på den måten. Men da må vi finne en løsning som kan gjøre HELE Helgeland til vinnere. I den sammenhengen er det viktig både å konstatere at de 12 har holdt sammen tross alle spådommer fra kritikere, og å huske på at det de 12 har snakket om er et kompromiss der alle må gi. Det er slik et bærekraftig kompromiss fungerer.

Når vi snakker om gode kompromiss vil jeg gi honnør til en annen Rana-politiker, nemlig min fylkestingskollega Anita Sollie, som også har rollen som varaordfører i Rana. Når vi vet at Rana ønsker det største sykehuset i en tosykehusmodell, og alternativet er en ettsykehusmodell med et sykehus i Sandnessjøen og omegn, har både fylkestinget i Nordland og Helse Nord sitt styre kommet frem til omtrent det samme kompromiss: En tosykehusmodell med tyngdepunktet i sykehuset i Sandnessjøen og omegn.

Dette er ikke den løsningen som verken Alstahaug, Vefsn eller de øvrige av "de 12" helst ønsker seg, ut fra et hensyn til at det faglig beste vil være å samle de medisinske miljøene i én enhet (som da blir akuttsykehus for HELE Helgeland). Men alle lokalpolitikere som har prøvd å legge ned en skole vet at dette er ekstremt krevende. Å legge ned ett - eller til og med to - sykehus er nok betraktelig vanskeligere enn dette igjen. Sollie valgte i likhet med de øvrige Rana-representantene i Fylkestinget å støtte det eneste ekte kompromisset i denne saken.

Jeg skal ikke legge ord i helseministerens munn, men som politiker tror jeg at det enstemmige styrevedtaket fra Helse Nord gav ham litt mindre hodebry. For jeg tror ikke vi kan regne med at helseministerens fremste bekymring er Rana Høyres valgkamp i 2021.

Når jeg ser den siste ukens hendelser, er jeg dessverre ikke lenger noen umiddelbar optimist når det gjelder det fremtidige samarbeidsklimaet på Helgeland. Jeg tar meg likevel i å håpe at vi med et levedyktig kompromiss etter modell fra Fylkestinget eller Helse Nord kan legge denne saken bak oss og se fremover sammen.

Det forutsetter imidlertid at Rana aksepterer et kompromiss som ikke er 100% i tråd med kommunens egen vekststrategi. Når vi vet hvor gode vi er til å trekke i hver vår retning, tenk hva vi kan få til hvis alle jobber mot samme mål!

Stig Tore Skogsholm
Fylkestingsrepresentant, Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags