Vi vil jobbe for at Rana skal være et regionhovedsete, men da må vi også fatte politiske vedtak som gagner flere enn oss i Rana

Jarl Stian Johansson (H).

Jarl Stian Johansson (H). Foto:

Av
DEL

LeserbrevØkonomi + human kapital + politisk vilje = Utviklingskraft!

Helgeland som region har hatt en økonomisk vekst på langt over gjennomsnittet i Norge til tross for at vi har en nedgang i folketallet.

Det er et regnestykke som ikke har bærekraft over tid.

Rana som den store industrimotoren på Helgeland og i Nord-Norge er en naturlig regionhovedstad for alle de ni nabokommunene.

Men vi kan ikke opprettholde veksten uten aktive drivere.

Aktive drivere er: bærekraftig kommuneøkonomi, tilflytting av studenter og de som har flyttet hjem igjen etter endt studier samt en politisk vilje til å kapitalisere på dette, det er grunnoppskriften i utviklingskraft.

Og uten utviklingskraft vil Rana og Helgeland sakke akterut.

I siste kommunestyremøte ble vi gjort kjent med et mindreforbruk på 44,5 millioner, svært hyggelig og det vitner om god økonomistyring.

En solid kommuneøkonomi hvor vi kan sette av penger på fond gir oss finansielle muskler til å møte de investeringer som må gjøres for å opprettholde og utvikle dagens velferdsordninger – vi er forpliktet til å overlate kommunen til neste generasjon i en enda bedre form enn den var da vi overtok.

Men en solid kommuneøkonomi i Rana alene gir ikke utviklingskraft.

Vi er også avhengig av at våre nabokommuner leverer gode resultater slik at det økonomiske helhetsbildet ser bra ut.

Humankapitalen, altså mengden av humankapital, er for lav, vi trenger tilflyttere med kompetanse innen svært mange felt og som vil satse på Rana og Helgeland.

Uten tilflytning vil vi ikke lykkes med det grønne skifte, sirkulær økonomi, ny teknologi osv. Og uten en videre satsing på etter/videreutdanning, samt legge forholdene til rette for at flere skal ønske og stå i arbeid lengre, så blir det straks noe mere komplisert.

Men det må en politisk vilje til for å kunne kapitalisere på det vi allerede har og den skal jeg komme tilbake til.

Rana kan ikke bli stor alene, Rana trenger sine naboer og naboene trenger oss.

Uten utviklingskraft hos våre naboer vil Helgeland og Rana stagnere.

Hvordan kan vi bidra med utviklingskraft på tvers av kommunegrenser?

Jo, med å føre en helhetlig næringspolitikk som er forutsigbar, ved og sikre morgendagens løsninger for våre syke og eldre, ved og sikre etter- og videreutdanning i et relevant skolevesen, ved og stille oss bak utviklingspolitikken til våre naboer, ved og finne sammen til det beste for Helgeland.

Kort sagt, ved og føre en ansvarlig politikk på alle de felt en kommune skal levere på så er vi en troverdig nabo som kommunene rundt oss kan samle seg rundt, enten det er kjøp av tjenester i næringslivet eller som samarbeidspartnere på offentlige tjenester som våre naboer ønsker et fellesskap om.

Rana kan ikke lykkes alene, suksess er sjelden en soloprestasjon og Rana Høyre vil jobbe for at Rana skal fortsette å være et regionhovedsete, men da må vi også fatte politiske vedtak som gagner flere enn oss i Rana.

Den politiske viljen til å kapitalisere på økonomi og humankapital har et klart forbedringspotensial, det siste eksemplet er Rana AP sin vilje til å levne naboene våre i stikken når det gjelder renovasjon.

Rana AP ba rådmannen utrede muligheten til og «ta» renovasjonen tilbake til Rana – stikk i strid med rådene vi fikk fra PWC i deres rapport. Dette er et eksempel på hvordan vi IKKE skal fatte våre vedtak – vi må inkludere, ikke ekskludere!

Rana Høyre ønsker at samarbeidet vi allerede har i HAF IKS må utvikles og styrkes og da samens med våre naboer.

Jeg og Rana Høyre skal bidra til utviklingskraft i Rana og på Helgeland.

Jarl Stian Johansson,
3.-kandidat for Rana Høyre, som satser på Helgeland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags