Lurøy er en utkantkommune. Ved ei sammenslåing blir vi en utkant i en by- og landkommune

Anbefaler sammenslåing: Forhandlingsutvalgene til kommune Lurøy og Rana har kommet fram til en avtale de mener er god for alle ranværinger og lurøyfjæringer. F.v. opposisjonsleder Siw Moxness i Lurøy, ordfører Carl Einar Isachsen i Lurøy, ordfører Geir Waage i Rana og opposisjonsleder Espen Haaland i Rana.

Anbefaler sammenslåing: Forhandlingsutvalgene til kommune Lurøy og Rana har kommet fram til en avtale de mener er god for alle ranværinger og lurøyfjæringer. F.v. opposisjonsleder Siw Moxness i Lurøy, ordfører Carl Einar Isachsen i Lurøy, ordfører Geir Waage i Rana og opposisjonsleder Espen Haaland i Rana. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Lurøy Ap: Vår beslutning om å gå for folkeavstemning forplikter. For oss betyr det at vi som parti ikke tar standpunkt før folket er hørt.

DEL

LeserbrevLurøy Arbeiderparti og kommunereformen

Kommunereformen har ikke sitt utspring i Lurøy. Vi har likevel forholdt oss til den, i likhet med alle kommuner i Norge. Vi er nå kommet så langt i prosessen at vi vet hvordan intensjonsavtalen med Rana Kommune ser ut, samtidig som vi vet at det nye inntektssystemet vil gi dagens Lurøy Kommune utfordringer i fremtiden.

Lurøy Arbeiderparti har diskutert kommunereformen i medlemsmøter og årsmøter i et par år nå. Vi har ikke fattet et standpunkt fra partiet. Hvorfor har vi ikke det? Vi er alltid klare til å ta beslutninger, men i det øyeblikket vi som politikere går ut for å høre folket, hører det med en forpliktelse i det. Lurøy Arbeiderparti skal også lytte til folket.

Våre medlemmer må likevel ikke være fraværende i debatten. Mitt ønske er at alle deltar og diskuterer ut i fra den kunnskap hver og en av oss besitter. Del bekymringer, fremtidstro og still spørsmål. Vi skal også samle oss til medlemsmøte med diskusjon etter at folkemøtene er avholdt – så vil innbyggerne få si sitt syn – før vi igjen samles for å tolke resultatet.

Jeg ser flere gode argumenter på begge sider i debatten. Det er åpenbart at vi som en del av en stor kommune vil svekke lokaldemokratiet noe. Vi vil bli færre som deltar i beslutninger som angår oss. I alle fall på det beslutningsnivået som ligger til kommunestyre og formannskap. Samtidig vil vi bli en del av en større kommune med betydelig mer gjennomslagskraft.

Mitt ønske er at alle deltar og diskuterer ut i fra den kunnskap hver og en av oss besitter. Del bekymringer, fremtidstro og still spørsmål

Skal bygdene våre være livskraftige i framtida, må vi ha gode offentlige tjenester, samtidig som det må være handlingsrom til å utvikle oss gjennom investeringer. Inntektssystemet for kommunene har vært i endring over tid. Slik vil det være i framtida også. Det vi ser, er at det legges større og større vekt på innbyggertall. Under borgerlige regjeringer kommer vi alltid dårligere ut, men det vil uansett være viktig å ha befolkningsvekst i kommunen.

Lurøy er en utkantkommune. Ved ei sammenslåing blir vi en utkant i en by- og landkommune. Det er også et faktum at vi i Lurøy har 80 % av befolkningen i utkanten per i dag. 20 % av befolkningen er bosatt i vårt kommunesenter. Dette er noen få av de mange aspektene i spørsmålet vi nå står ovenfor.

Som leder i Lurøy Arbeiderparti oppfordrer jeg alle til å delta i debatten rundt dette viktige spørsmålet. Vår beslutning om å gå for folkeavstemning forplikter. For oss betyr det at vi som parti ikke tar standpunkt før folket er hørt.

Siw Moxness

Leder, Lurøy Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags