Summen av muligheter og utfordringer gjør det riktig nå å satse mot en ny kommune sammen med våre naboer

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter å ha lest intensjonsavtalen finner jeg et meget godt utgangspunkt for å skape en spennende og framtidsrettet kommune, skriver en Rana Blad-leser.

DEL

LeserbrevDet er for tiden en heftig, men ikke alltid like begeistret debatt om hvorvidt man skal skape en ny felles kommune mellom Rana og Lurøy. Jeg har lenge vært veldig i tvil om hva jeg skulle mene om dette. Fra å være bombesikker på at det å fortsette som egen kommune var det beste for Lurøy, har jeg etter å ha gått noen runder med meg selv, kommet til et annet standpunkt.

Jeg ser utfordringer begge veier. Jeg ser argumenter for begge deler, men har kommet til at det vil være bedre å utvikle en styrket kommune, framfor å fortsette som egen kommune.

Det har fra mange vært argumentert med skolenedleggelser i Rana som eksempel på distriktsfiendtlighet. Jeg ser imidlertid stor forskjell på skolestrukturens betydning i Lurøy ,med dagens kommunikasjoner, enn bynære skoler rundt Mo.

Leser heller ingenting i intensjonsavtalen mellom kommunene som skulle tilsi at dette trenger å bli dramatisk. Jeg tror faktisk at dette blir utfordringer man må adressere uansett om man fortsetter som egen kommune eller man velger å skape noe nytt.

Etter å ha lest intensjonsavtalen finner jeg et meget godt utgangspunkt for å skape en spennende og framtidsrettet kommune. Det synes klart at Rana har vært rause i forhold til utgangspunktet. De har ikke overstyrt, tvert i mot. De har tilbudt seg å starte med blanke ark, uten krav om navn eller kommunevåpen. De har ikke tatt til orde for sterke rasjonaliseringer på Lurøys bekostning, men heller gitt uttrykk for et ønske om å implementere gode løsninger valgt av Lurøy, som Lokalutval/ Bydelsutvalg, skoler og eldreomsorg nær til brukere. En forutsetning for dette vil naturligvis være stabile økonomiske rammer. Dette tror jeg definitivt det vil være enklere å oppnå over tid ved etablering av en ny kommune.

Det synes klart at Rana har vært rause i forhold til utgangspunktet. De har ikke overstyrt, tvert i mot. De har tilbudt seg å starte med blanke ark, uten krav om navn eller kommunevåpen

Videre tror jeg det vil bli enklere å få gehør for nedkorting av reisetid fra øyene inn mot et nytt kommunesenter, samtidig som veiene på fastlandet, fergeleie på Tonnes vil gjøre veien betydelig kortere og enklere for søndre Rødøy og Indre Kvarøy.

Det finnes også endel solide kompetansemiljøer i dagens Rana, som har bevist at det er mulig å skape gode resultater. Disse miljøene, sammen med havbruksrelaterte Kystinkubatoren på Lovund, vil kunne gi betydelig grunnlag for optimisme og framtidstro.

Lurøy har ressurser i form av Kalkfirekomster, og næringsarealer det kan synes vanskelig å utvikle som liten kommune.

Kunnskapsproduksjon gjennom Kunnskapsparken Helgeland, som Forøvrig ledes av en lurøyfjærding, er et annet eksempel på godt og ganelig arbeide som kan bli betydningsfullt. Dette sammen med, kanskje landets ubestridt beste industri og bergverksmiljøer ser framtia, etter mitt syn, langt fra så mørk ut som enkelte hevder.

Vi har sett utfordringer for en liten kommune allerede, i form av galopperende kostnadsvekst i prosjekter som ville vært betydningsfulle, som forsterket, vil gjøre det meget utfordrende å stå alene. Hvis en da ikke ønsker en forsiktig nedbygging.

Jeg ser imidlertid at det vil kunne være utfordringer ved deltakelse i styre og stell, men ser samtidig at en sterkere periferi samlet vil kunne bidra til et mere balansert og framtidsrettet samfunnsbygging. Det er nå engang slik at viktigheten den trivselskspitalen ,som trygt bosted, trygg skolegang og trygge omsorgsrammer betyr, vil være avgjørende for også en Ny Nord-Helgeland kommune.

Jeg er altså kommet til at summen av muligheter og utfordringer gjør det riktig nå å satse mot en ny kommune sammen med våre naboer, basert på kvalitet, trygghet og trivsel, gjensidig tillit og respekt.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg respekterer at andre har andre meninger og kommer til en annen konklusjon, men forbeholder meg retten til å forfekte min på samme grunnlag.

Per Øyvind Bentzen

Lokalpolitiker, Lurøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags