Hvis sykehuset vil gå aktivt inn og pynte på statistikken sin, er altså dette veldig enkelt å gjøre. Man kan nekte å operere ved lav sjanse for overlevelse

Av
DEL

Leserbrev Kraften av manipulert helsestatistikk

I statistikken for kreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen har det versert tall som ved første blikk setter kreftoperasjonene ved sykehuset i et fryktelig dårlig lys. Det er bare tilsynelatende. Her følger en utdyping fra en lekmann uten noen erfaring fra helsesektoren. Min innfallsvinkel er at statistikk er artig, og at den med litt manipulasjon kan vise både det ene og det andre, uten at man faktisk endrer statistikken.

I tallene fra Facebook-innlegget til Konrad Lillerødvann som har versert hele veien til styret i Helgelandssykehuset, opereres det altså med en prosentandel dødelighet ved enkelte kreftoperasjoner som virker skyhøy i forhold til landsgjennomsnittet. Og den kan lett brukes til å så tvil hos befolkningen om kompetansen til sykehuset, dersom man ikke setter seg inn i bakgrunnen for statistikken. Møt de fiktive personene Ola, Kari og Bengt, alle del av samme statistikken.

Ola blir overkjørt av en buss

La oss si at Ola har tykktarmskreft, og ligger på sykehuset i Sandnessjøen. Han blir operert. Ved operasjonen sendes en vevsprøve (biopsi) til en lab for test. Inneholder vevsprøven kreft, registreres dette tilfellet i kreftregisteret.

Dersom Ola dør innen 30 dager, samme om han dør av komplikasjoner eller han blir påkjørt av en buss på vei hjem, risikerer han å komme inn i statistikken “dødelighet innenfor 30 dager etter operasjon”. I statistikken som er brukt, er det ikke tatt fullstendig høyde for hva denne personen døde av, innenfor de 30 dagene. Det sier seg da seg selv at denne statistikken kan være misvisende når den blir stående alene som en vurderingsfaktor for kvaliteten på et sykehus. Kreftregisteret var da også tidlig ute med å stadfeste at denne statistikken ikke kan brukes til å måle kvaliteten på behandlingen ved det enkelte sykehus.

Kari får en nær døden kreftoperasjon

Men det som er spesielt interessant med denne kreftstatistikken er dette. Valgene lokalsykehuset tar, virker voldsomt inn på denne statistikken til det enkelte sykehuset. La oss si at Kari har samme krefttypen som Ola. Kari er innlagt, og legen sier at “det er 60% sjanse for at denne operasjonen går dårlig, og at du dør enten under operasjonen eller kort tid etterpå.”. Pasienten gis et valg, og hun svarer “tja, jeg skal dø uansett, la oss prøve”. Operasjonen blir gjennomført, det sendes inn vevsprøver, og pasienten dør. Pasienten har da dødd svært kort tid etter operasjonen, med en særdeles lav sjanse for å overleve, men det er likevel forsøkt. Dette virker tilsynelatende negativt inn på statistikken for postoperativ mortalitet for det enkelte sykehus.

Bengt nektes operasjon

Bengt sin situasjon er i dette tilfellet akkurat det samme som Kari sin. Den eneste forskjellen er at han møter en beslutningstaker som ser at Bent har statistisk sett lav sjanse for å overleve en operasjon. Bengt hadde sagt ja, dersom han hadde fått valget om operasjon. Men for Bengt mener beslutningstaker at det allerede er for sent å operere, eller at helsetilstanden er for dårlig. Derfor blir ikke Bengt operert. Han blir isteden sendt videre til et annet sykehus og dør etter ankomst, ergo ingen påvirkning på statistikken for lokalsykehuset.

Hvis du ser kynisk på det, har sykehuset da altså tre valg, dersom overlevelsessjansen for pasienten er lav og man skulle begynne å tenke tall.

1: Operere pasienten med høy fare for postoperativ mortalitet. Kan påvirke gitt statistikk i negativ retning.

2: Ikke tilby operasjon. Pasienten dør, men påvirker ikke den gitte statistikken for sykehuset.

3: Sende pasienten videre til et annet sykehus, for eksempel Bodø. Ingen påvirkning på statistikken.

Så hvis sykehuset vil gå aktivt inn og pynte på akkurat denne statistikken, kan dette gjøres. Man kan unngå å operere operere ved høy fare for postoperativ mortalitet, eller man kan sende pasienten videre. Men la oss nå snu problemstillingen, hvor stor valgfrihet har egentlig pasientene med lav overlevelsessjanse på sykehusene hvor dødeligheten er aller lavest? Hvem ville du helst vært i skoene til, Bengt eller Kari?

Dersom denne svake statistikken er den eneste grunnen til at Helgelandssykehuset stengte ned operasjonene i Sandnessjøen, er grunnlaget mer enn syltynt. Dersom dette får presedens, at en foretaksadministrasjon kommer unna med å stoppe planlagte operasjoner på dagen, uten forvarsel til de ansatte på bakgrunn av slike tall, vil dette være en sterk og direkte oppfordring til lokalsykehusene om å pynte på statistikken sin. Sånn kan vi ikke ha det.

Alf Harald Sælevik
Leder i Rødt Leirfjord


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken