Det knapt noen nevner med ett ord, er kravet til infrastruktur og beredskap rundt ett sykehus. «Aksen» er uten denne type infrastruktur og beredskap

Jan Erik Furunes, kommunaldirektør i Rana Kommune foran Helgelandssykehuset Rana sykehus. Han har skrevet kronikk i to deler sammen med Ole M. Kolstad fra RU og ordfører Geir Waage.

Jan Erik Furunes, kommunaldirektør i Rana Kommune foran Helgelandssykehuset Rana sykehus. Han har skrevet kronikk i to deler sammen med Ole M. Kolstad fra RU og ordfører Geir Waage. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Kronikk Vi oppsummerer i denne kronikken (del 2 av 2) prosjektet «Helgelandssykehuset 2025» og argumentene for et stort akuttsykehus i Mo i Rana.

Del 1 er lenket inn i dette brevet noe lenger ned.

En bærekraftig sykehusøkonomi

Hovedkonklusjonen til konsulentsselskapet Deloitte i 2019 i den økonomiske bæreevneanalysen er denne: Maksimal investeringsevne til Helgelandssykehuset er på 3,2 milliarder kroner (forutsatt dagens rentenivå).

Rangering på grunnlag av investeringskostnader (de 4 første alternativene forutsetter gjenbruk av dagens bygningsmasse):

Den laveste investeringskostnaden er stort akuttsykehus i Mo i Rana med akuttsykehus i Sandnessjøen (1,0 mrd. kr). Dernest stort akuttsykehus i Sandnessjøen med akuttsykehus i Mo i Rana (1,4 mrd. kr), ett fellessykehus i Mo i Rana (1,5 mrd. kr) og ett fellessykehus i Sandnessjøen (2,0 mrd. kr). Den høgeste investeringskostnaden er ett fellessykehus med nye bygninger på ny tomt på Helgeland (3,5 mrd. kr).

I tillegg er det behov for å investere i DMS-er, prehospitale tjenester, utstyr osv.

Rangering på grunnlag av driftskostnader (netto nåverdi kombinerer framtidige kapitalkostnader med endring i driftskostnader ved ny struktur):

Det beste alternativet er stort akuttsykehus i Mo i Rana med akuttsykehus i Sandnessjøen (-247 mill. kr). Det nest beste alternativet er fellessykehus i Mo i Rana (-365 mill. kr).

SINTEF har sagt det på denne måten:

«Framtidig sykehusstruktur (rapportkonklusjon 2019): Valg av investeringsnivå bør velges slik at man har en stor grad av trygghet for å kunne bære kostnadene. Helgelandssykehuset synes å ha mulighet til å velge en investeringsprofil slik at dette kan oppnås, men da må det hele sees i et noe lengre perspektiv og eksisterende bygningsmasse bør også benyttes.»

En framtidsretta sykehuslokalisering

Hovedkonklusjonen til konsulentsselskapet Vista Analyse i 2018 om rekrutteringsevne er denne: Mo i Rana mest attraktivt lokaliseringssted.

Begrunnelsen fra Vista Analyse er dette:

«Vår gjennomgang og vurdering av lokaliseringsspørsmålet viser at alle faktorene trekker i retning av Mo i Rana som det mest attraktive lokaliseringsstedet for et nytt, stort akuttsykehus, for å ivareta disse hensynene på en best mulig måte.

Dersom man i tillegg til et stort akuttsykehus, også velger å ha et akuttsykehus i en av de byene hvor det store akuttsykehuset ikke lokaliseres, bør det store akuttsykehuset av hensyn til rekruttering legges til Mo i Rana.

Konkurransen om kompetent helsepersonell forventes å bli enda sterkere i framtida enn i dag, og all erfaring tyder på at sykehus i mindre byer vil tape i denne konkurransen. En bør derfor velge løsningen med ett, stort akuttsykehus.

Dette bør lokaliseres til det byområdet som samlet sett framstår som mest attraktivt for rekruttering, og som dermed øker sannsynligheten for at sykehuset blir en suksess. Dette oppnås ved å lokalisere sykehuset i Mo i Rana.»

Helseministerens klare sykehussignal

Intervju med helseministeren i Rana Blad i 2019:

«Helseminister Bent Høie (H) er ikke til å misforstå: - En modell med to sykehus skal utredes. Statsråden er samtidig tydelig på at både stort akuttsykehus og akuttsykehus, kan ha akuttkirurgisk beredskap og fødeavdelinger.»

Fra en annen reportasje i Rana Blad:

«Alstahaugs ordfører Bård Anders Lang erkjenner at det er mulig med to sykehus på Helgeland, politiker Knut Nilsen ber folk slutte å rakke ned på Rana og Line R. Føsker sier bunadsgeriljaen kjemper for alle fødeavdelinger.»

Infrastruktur og beredskap

Det knapt noen nevner med ett ord, er kravet til infrastruktur og beredskap rundt ett sykehus (veger, vann/avløp, strømforsyning, kollektivtilbud osv).

«Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» har krav til kommunal beredskap rettet mot sykehus. Kravet er at et sykehus ikke kan ligge lengre unna enn 10 minutters innsatstid fra en brannstasjon. «Aksen» mellom Mosjøen og Sandnessjøen er uten denne type infrastruktur og beredskap. Mo i Rana er innenfor kravene.

Geir Waage

Ordfører Rana kommune

Ole Kolstad

Adm. dir. Rana Utviklingsselskap

Jan Erik Furunes

Tidligere sykehusdirektør 2000-2011

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken