Dessverre er det slik at mange seriøse bedrifter taper anbudene på grunn av pris. Det koster å drive en seriøs bedrift

Av
DEL

LeserbrevLærlinger på byggeplassene i Rana?

På landsbasis anskaffer offentlig sektor varer og tjenester for nærmere 500 milliarder kroner hvert år, og for bygg- og anleggsnæringa utgjør offentlige kontrakter så mye som 40 % av oppdragsmengden. Derfor er Byggmesterforbundet som bransjeorganisasjon for byggenæringa, svært opptatt av hvordan Rana kommune og andre offentlige aktører, forvalter sin innkjøpsmakt.

Ved å stille krav til hvem, hva og hvordan det bygges, i stedet for ensidig fokus på laveste pris, kan kommunen sikre god kvalitet på det som bygges og samtidig bidra til god samfunnsøkonomi og lokal verdiskaping.

Rana kommune har i likhet med 170 andre kommuner i Norge, vedtatt at det skal stilles seriøsitetskrav til kommunens leverandører. Det finnes flere varianter av seriøsitetskrav, og Rana kommune har en variant som bla stiller krav om 7 % lærlinger og 40 % fagarbeidere i kontraktene. Dette kravet kan innfris av entreprenøren som det er inngått avtale med, eller av en, eller flere av underentreprenørene. Rana kommune godtar at det kan være 2 ledd med underentreprenører under hovedentreprenøren. Dette innebærer i praksis at kommunen synes det er greit å tildele byggekontrakter til bedrifter som ikke har egne ansatte som kan utføre jobben. Dette mener vi i Byggmesterforbundet er uheldig.

Byggmesterforbundet oppfordrer Rana kommune til å stille tydeligere krav om at alle bedrifter som skal levere bygg- og anleggstjenester skal ha egne ansatte fagarbeidere og lærlinger. Vi anbefaler at gjeldende seriøsitetskrav erstattes med samme regelsett som gjelder i Oslo kommune; Den såkalte "Oslomodellen".

Oslomodellen vil være bra for de seriøse aktørene i byggenæringa. Seriøse aktører ansetter lærlinger og fagarbeidere, de betaler skatter og avgifter til fellesskapet, og de sørger for god kvalitet på arbeidet som utføres. Dette gir god verdiskaping på lang sikt.

Dessverre er det slik at mange seriøse bedrifter taper anbudene på grunn av pris. Det koster å drive en seriøs bedrift som tar samfunnsansvar, og det blir håpløst å konkurrere på pris mot bedrifter med hovedfokus på egen inntjening.

Anne Marit Stork,
Regionleder Byggmesterforbundet Nord

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags