Norgesunionen av Soroptimistklubber har reagert mot regjeringens forslag om en ny felles likestillings- og diskrimineringslov til erstatning for den nåværende likestillingsloven.

I likhet med en rekke andre høringsinstanser mener Norgesunionen at likestillingsarbeidet blir svekket dersom vi ikke lenger skal ha en egen likestillingslov.

I sitt høringssvar peker soroptimistene på at nåværende likestillingslov handler om fire sentrale temaer for norske kvinner. Det gjelder grunnlaget for håndheving av loven, loven som redskap for likestillingsarbeidet, loven som en del av norsk historie og identitet og loven som et redskap i argumentasjonen for likestilling.

På alle disse områdene mener Norgesunionen at forslaget fra regjeringen vil bety en svekkelse i forhold til dagens lov. Som et viktig punkt pekes det på at bestemmelsen om arbeidsgivernes aktivitetsplikt i forhold til likestilling, som i dag omfatter blant annet rekruttering, forfremmelse, utviklingsmuligheter, nå foreslås fjernet for alle private bedrifter opp til 50 ansatte. Arbeidsgiveres plikt til å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling mellom kjønnene og tiltak for likestilling foreslås også fjernet.

Norgesunionen av soroptimister konkluderer med at Norge fortsatt bør ha en egen lov om likestilling. Dette var konklusjonen fra departementet da forslaget om en felles lov sist var oppe til diskusjon, så sent som i 2013.

– Det er intet som tyder på at kvinner blir diskriminert i mindre grad i 2016 enn i 2013, og departementet har heller ikke dokumentert eller sannsynliggjort dette. Det bør lede til samme konklusjon som for tre år siden, nemlig at likestillingsloven opprettholdes, heter det i høringsuttalelsen.

Det nærmer seg 8. mars. Som en av klubbene i Norgesunionen mener vi det er viktig at alle som er interessert arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter, viser sin skepsis til lovforslaget og konsekvensene det vil ha for likestillingen.

Grethe Dillern

President Mo i Rana Soroptimistklubb