Vi gjør ikke endringer i skolestrukturen fordi det er morsomt, men for å få rom til å løfte skolen

Linda Eide, leder Rana Arbeiderparti.

Linda Eide, leder Rana Arbeiderparti. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERBREVNår Arbeiderpartiet gikk inn for å endre skolestrukturen i Rana var det for å sørge for at vi bruker mer av ressursene på det som gir læring. Flest mulig lærere. Etter- og videreutdanning av lærere og satsing på et godt skolemiljø. Vi bevarer samtidig distriktskolene i Utskarpen og på Storforshei og vi sørger for at alle barn få gå på barneskole i sin bydel. På ungdomsskolen blir det en felles ungdomsskole for alle. Det gir rom for satsing i Ranaskolen. Satsing på læreren. Satsing på tiltak for å sørge for at alle unger lærer det de skal. En satsing på innholdet i klasserommet fremfor antall klasserom.

Prosessen frem mot vedtaket i skolestruktursaken har ikke vært enkel, og heller ikke god nok. Det må Arbeiderpartiet ta sin del av ansvaret for. Etter første runde hvor rådmannen foreslo endringer av skolestruktur i 2010 har det vært mange forslag på bordet, og mange har skiftet mening. Det har vært foreslått ungdomskoler i byen, på Gruben og på Ytteren, og alle disse skolene har på et tidspunkt vært foreslått nedlagt, sammen med enkelte barneskoler. Forslagene har kommet med kort tids mellomrom og har bidratt til usikkerhet over tid.

Spesielt har det vært uheldig at personalet på Selfors og Båsmo ungdomskoler jobbet så lenge med etableringen av en ny felles ungdomsskole på Ytteren, før ny struktur ble vedtatt. Det endte opp med å bli en prosess som burde vært stoppet tidligere, og som ikke ble god for de som er berørt. Også en runde med lovlighetskontroll var uheldig. Når ny struktur nå er vedtatt håper vi det på sikt kan bringe ro i Ranaskolen. Uavhengig av den politiske debatten, og den tåler vi, så fortjener ungene trygghet på hvordan skolen blir i fremtiden.

I de senere årene er det forsvunnet titalls stillinger ut av Ranaskolen, uten at antall klasser er redusert. Vi kan ikke fortsette å se på en slik utvikling. Dersom skoleopposisjonens forslag blir vedtatt vil Rana kommune måtte finne nesten 45 millioner kroner hvert eneste år i økte driftsutgifter. I tillegg blir det flere bygg som skal driftes, vedlikeholdes og investeres i. Det utgjør over 60 lærerårsverk. Eller 45 sykehjemsplasser. Sannheten er at utgiftene til eldreomsorg vil stige de nærmeste årene, uavhengig av hva vi vedtar, for vi blir flere eldre. Å kutte over 300 barnehageplasser er uaktuelt og vi må ha midler til å satse på innhold i skolen.

Det skal utføres store investeringsløft som er helt nødvendige i Rana i årene som går. Uteområder skal utbedres, det må bygges minimum ett sykehjem, veier skal vedlikeholdes og reasfalteres, vi må investere i trafikksikkerhet, og det er svært store investeringsløft som skal gjøres i skolen. Det krever at kommunen går med overskudd, sparer penger og har egenkapital.

Nylig vedtok kommunestyret at det skal gjøres et forsøk med gratis skolefrokost på Rana Ungdomsskole neste skoleår. Vi vet at mange ungdommer sliter med konsentrasjon og at et godt måltid mat kan hjelpe de som trenger det mest. I Rana Arbeiderparti diskuterer vi om det kan være en god idé å utvide skoledagen med en times egenarbeid med oppfølging av kvalifisert personale, for på den måten å sørge for at alle får hjelp til egenarbeid og lekser. Også disse tingene koster penger. Vi gjør ikke endringer i skolestrukturen fordi det er morsomt, men for å få rom til å løfte skolen, få flere lærere og ha råd til å ta nødvendige investeringer som bygger Ranasamfunnet.

Linda Eide

Leder Rana Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags