Våre kommuner har gitt tydelige tilbakemeldinger på at vi fortsatt er avhengige av et godt båt- og fergetilbud

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LESERBREV Mellom 6 og 7000 mennesker på rundt 100 øyer bor på ytre Helgeland fra Vega i sør til Rødøy (deler av Meløy hvis vi regner med Helgelandsflesa) i nord uten fastlandsforbindelse, og er helt avhengig av et ferge- eller hurtigbåttilbud som fungerer hele året uavhengig av bølgehøyde og vindretning.

Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeidet med nytt ferge- og hurtigbåtkart for å spare penger. Vi vil understreke behovet for et inntektssystem som gjør at fylker som Nordland også har en god samferdsel på havet. Langs kysten er veien vår båtene som går mellom øyer og fastland.

Det betyr ikke nødvendigvis at vi stiller oss bak de skissene som er lagt fram etter flere arbeidsmøter med berørte kommuner vår og høst 2016. Våre kommuner har gitt tydelige tilbakemeldinger på at vi fortsatt er avhengige av et godt båt- og fergetilbud som legger til rette for at det er mulig å bo og arbeide langs en fantastisk kyst som har gitt oss unike muligheter gjennom flere tusen år.

Samtlige politiske partier har en målsetting om at den nye økonomien kommer fra havrommet, og at nordområdene har unike fortrinn gjennom et helt hav av muligheter også i framtiden. Havbruk, fiskeri og turisme er en del av fylkeskommunens prioriterte næringsstrategier som skal sørge for bosetting og tilrettelegging av gode og attraktive levekår for de som ønsker å satse på et framtidig yrke langs kysten av Nordland, og for vår del – Helgelandskysten.

Kommunene Træna, Rødøy, Lurøy, Nesna, Herøy og Alstahaug har en soleklar forventning om at et framtidig rutekart for ferge- og hurtigbåttrafikken sikrer de langsgående hovedrutene mellom Træna og Sandnessjøen med mellomsteder, og samtidig er med på å sikre at Nordlandsekspressen fortsetter som en tilrettelegger for person- og godsfrakt langs kysten mellom Sandnessjøen og Bodø.

Gode og moderne ferger og hurtigbåter som gir oss muligheten til å gå på videregående skoler, universitet og Campus samt legge til rette for å nå viktige offentlige tilbud som sykehus, tannlege og andre offentlige tjenester innenfor en reisetid som gjør det levelig. Det er også viktig å koble beboere opp mot et service- og handelstilbud innen god rekkevidde med båter som kan håndtere gods med god regularitet og punktlighet tilpasset videre kommunikasjon enten det er buss, tog eller fly.

Sentralisering av viktige offentlige funksjoner fører til et økt behov for gode kommunikasjoner mellom et område som produserer fisk, tang og skjell for eksport for flere milliarder hvert eneste år. En økende tilstrømming av turister og et reiseliv i god posisjon krever et rutetilbud og en fylkeskommune som er veiviser for å sikre en fremtidig vekst, og ikke en utarming av en region som er ufattelig rik på muligheter.

Våre kommuner forventer at Nordland fylkeskommune også i fremtiden er med på å legge til rette for at Havrommet og kystbefolkningen langs veiløse Helgeland har kommunikasjoner for fremtidig vekst, og at våre barn og ungdommer kan satse i en region som man både nasjonalt og fylkeskommunalt mener er fremtiden for Nordland og Norge.

Per Pedersen, Træna kommune Carl Einar Isachsen, Lurøy kommune Olav Terje Hoff, Rødøy kommune Hanne Davidsen, Nesna kommune Arnt Frode Jensen, Herøy kommune Bård Anders Langø, Alstahaug kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken